Kiến thức Kiến thức Tài chính - kế toán Hướng dẫn phúc khảo tổng hợp kết quả và rút kinh nghiệm...

Hướng dẫn phúc khảo tổng hợp kết quả và rút kinh nghiệm kỳ thi cấp chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022

Ngày 15/06/2022 Hội đồng thi cấp chứng chỉ chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2021-2022 đã thông báo kết quả thi theo thông báo số 49/TB-HĐT. Các bạn có thể tải file đính kèm Ket qua thi va Phuc khao KQT.rar  hoặc vào trang web của Trường Nghiệp vụ Thuế (địa chỉ: https://truongthue.edu.vn) để tải về.

Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quát hơn về kỳ thi đại lý thuế năm nay, biết được cách đăng ký phúc khảo kịp thời chi tiết đồng thời có thêm những kinh nghiệm sau kỳ thi này để chuẩn bị cho các kỳ thi tiếp theo MISA AMIS xin chia sẻ đến các bạn những nội dung hướng dẫn phúc khảo tổng hợp kết quả và đúc rút kinh nghiệm kỳ thi cấp chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022.

Hình 1: Hướng dẫn phúc khảo tổng hợp kết quả và rút kinh nghiệm kỳ thi cấp chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022

1. Tổng hợp và phân tích kết quả thi Đại lý thuế năm 2021-2022 

Căn cứ vào bảng kết quả đã được hội đồng thi công bố, MISA AMIS xin tổng hợp lại kết quả thi để các bạn có thể tham khảo như sau (số liệu tổng hợp chỉ có tính chất tham khảo các bạn chú ý):

1.1 Tổng hợp tỷ lệ đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022 như sau:

Biểu 1: Tổng hợp chung kết quả thi chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022

Địa điểm thi

(1)

Số thí sinh đỗ

(2)

Tổng số thi sinh tham gia thi

(3.1)

Tỷ lệ

 đỗ

(3.2)

Số thí sinh đỗ ngay lần đầu 2 môn

(4)

Tổng số thí sinh tham gia thi 2 môn

(5)

Tỷ lệ đỗ của thí sinh thi 2 môn

(6)

Số điểm thấp nhất về thuế

(7)

Số điểm cao nhất về thuế

(8)

Số điểm thấp nhất về kế toán

(9)

Số điểm cao nhất về kế toán

(10)

Thí sinh có tổng điểm 2 môn cao nhất

(11)

Tổng số thí sinh đạt 15 điểm 2 môn trở lên

(12)

Hà Nội 382 697 54,8% 190 357 53,2% 1,7 9,2 0,5 8,7 16,7 15 
Hồ Chí Minh 237 514 46,1% 115 291 39,5% 1,4 9,3 0 8,3 15,8 5 người
Cộng 619 1211   305 648             20 

Chú thích: Số thí sinh đỗ (2): Tạm xác định là tổng số thí sinh có kết quả thi 1 trong 2 môn đạt từ 5 điểm trở lên (đối với thi 1 trong 2 môn) hoặc thí sinh có kết quả cả 2 môn đạt từ 5 điểm trở lên (đối với thí sinh đăng ký thi 2 môn).

Biểu 2: Tổng hợp chung danh sách dự thi theo giới tính

Địa điểm thi Nam Nữ Cộng
Số lượng  Tỉ lệ  Số lượng  Tỉ lệ  Số lượng  Tỉ lệ 
Hà Nội 71  10% 626  90% 697  100%
Hồ Chí Minh 107  20% 407  80% 514  100%
Cộng 178 1.033 1.211

Hình 2: Biểu diễn dưới dạng đồ thị theo giới tính dự thi tại các khu vực thi

Theo như 2 bảng tổng hợp kết quả bên trên chúng ta có thể thấy rằng tỷ lệ đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022 khá cao đạt từ 46% trở lên so với các năm trước đây: cụ thể là địa điểm thi Hà Nội là 54.8%, Hồ Chí Minh là 46.1%. Tổng số thí sinh tham gia thi năm nay là 1.211 người.Tỷ lệ thí sinh nữ tham gia kỳ thi chiếm từ 80% trở lên cụ thể tại Hà Nội là 90% còn Hồ Chí Minh là 80%.

Tỷ lệ thí sinh đỗ ngay từ lần thi đầu tiên thi cả 2 môn cũng đạt khá cao từ 39%: cụ thể Hà Nội đạt 53.2%, Hồ Chí Minh đạt 39.5%. Số người đạt điểm 15 điểm trở lên khi thi cả 2 môn là 20 người, trong đó: khu vực thi Hà Nội là 15 người, khu vực thi Hồ Chí Minh là 5 người. 

Biểu 3: Tổng hợp kết quả thi của các thí sinh dự thi riêng 1 môn pháp luật về thuế

Địa điểm thi Số thí sinh ĐK thi 1 môn thuế đạt từ 5 điểm Tổng số thí sinh ĐK tham gia thi 1 môn thuế Tỷ lệ đỗ
Hà Nội 182 330 55,1%
Hồ Chí Minh 110 216 50,9%
Cộng 292 546

Biểu 4: Tổng hợp kết quả thi của các thí sinh dự thi riêng 1 môn thi kế toán

Địa điểm thi Số thí sinh ĐK thi 1 môn kế toán đạt từ 5 điểm Tổng số thí sinh ĐK tham gia thi 1 môn kế toán Tỷ lệ đỗ
Hà Nội 5 10 50%
Hồ Chí Minh 1 7 14,3%
Cộng 6 17

Biểu 5:Bảng tổng hợp môn thuế và kế toán đạt 5 điểm

Địa điểm thi Môn thuế

(dưới 5 điểm)

Môn kế toán

(dưới 5 điểm)

Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ
Hà Nội (Tổng 697 thí sinh) 279 thí sinh  40% 118 thí sinh  16,9%
Hồ Chí Minh (Tổng 514 thí sinh) 232 thí sinh  45,1% 97 thí sinh  18,9%
Cộng 511 thí sinh 215 thí sinh

2. Hướng dẫn phúc khảo kết quả thi

Kết quả kỳ thi trên có thể có bạn sẽ chưa thực sự thấy hài lòng và nếu như có thắc mắc và muốn chắc chắn về kết quả và mong đợi kết quả tốt hơn nếu bài mình làm tốt thì có thể đăng ký phúc khảo để được Hội đồng thi chấm phúc khảo lại nhằm đảm bảo kết quả của các bạn là chính xác nhất. Dựa theo hướng dẫn của hội đồng thi chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022 thì MISA AMIS có thể tóm tắt hướng dẫn phúc khảo kết quả thi như sau:

– Các bạn thí sinh muốn đăng ký phúc khảo thì hãy gửi đơn đề nghị phúc khảo từ 8h00 ngày 16/6/2022 đến 17h00 ngày 30/6/2022.

– Các bạn tải đơn đề nghị phúc khảo (theo mẫu đính kèm), điền đầy đủ nội dung và gửi đơn dưới dạng file.PDF vào địa chỉ email: [email protected]

– Chi phí phúc khảo: 200.000 đồng/môn (Chi phí phúc khảo không bao gồm phí chuyển khoản hoặc phí thanh toán qua các kênh trung gian).

Một số lưu ý để đảm bảo việc phúc khảo của các bạn được thành công:

– Đơn phúc khảo nộp sau thời gian trên sẽ không được giải quyết. 

– Trong quá trình gửi đề nghị phúc khảo nếu các bạn có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ liên hệ theo số điện thoại hỗ trợ của hội đồng thi như sau: 024.39727772.

– Khi các bạn nộp tiền vào tài khoản của Hội đồng thi cần ghi đúng các thông tin quan trọng sau:

+ Số tài khoản: 21110000335596

+ Tên chủ tài khoản: Trường Nghiệp vụ Thuế.

+ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Hà Nội.

+ Nội dung chuyển tiền: Họ và tên người đề nghị phúc khảo. Mã số thuế TNCN.

Ví dụ: Nguyen Van A.089657xxxx.

– Các bạn có thể nộp tiền trước hoặc sau khi gửi đơn phúc khảo dưới dạng file.PDF vào địa chỉ email: [email protected]

– Tuy nhiên các bạn có thể nên nộp tiền trước và chụp ảnh lại chứng từ chuyển tiền thành công đính kèm đơn phúc khảo để đơn vị phúc khảo để gửi cùng vào email: [email protected] sẽ giúp người tiếp nhận dễ đối chiếu hơn.

3. Các kinh nghiệm để chuẩn bị cho các kỳ thi đại lý thuế tiếp theo 

3.1. Một số đánh giá về đề thi kỳ thi cấp chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022

Đề thi năm nay có nhiều điểm mới so với các năm trước như:

– Thời gian làm bài thi giảm từ 180 phút xuống còn 150 phút.

Trong đề thi Đại lý thuế 2022 không có bài tập về thuế TNCN.

– Đề thi không có bài thi viết lý thuyết mà thay bằng trắc nghiệm đan xen câu hỏi lý thuyết.

– Trong đề thi không có nhiều bài tập về thuế tài nguyên, tiêu thụ đặc biệt hay bảo vệ môi trường.

– Đề thi có tính cập nhật rất sát với các quy định về chính sách thuế trong năm thi, ví dụ như chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%.

– Đề thi có mở rộng về hoạt động kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN…

3.2. Các kinh nghiệm đúc rút cho các kỳ thi đại lý thuế tiếp theo

3.2.1. Chuẩn bị kiến thức

Kỳ thi đại lý thuế có tỷ lệ đỗ hàng năm không cao do lượng kiến thức của kỳ thi tương đối rộng. Do vậy việc chuẩn bị kỹ kiến thức trước khi thi các bạn cần xác định được thời gian và phân bổ thời gian hợp lý để có thể tổng hợp và ghi nhớ được các kiến thức cần thiết cho kỳ thi. Các bước chuẩn bị cơ bản các bạn có thể tham khảo như sau: 

Hình 3: Chuẩn bị cho kỳ thi

Bước 1: Lập kế hoạch và đề cương ôn thi: Các bạn nên lập kế hoạch ôn thi sẽ giúp ghi nhớ được đầy đủ kiến thức. Do bài thi gồm cả phần lý thuyết (bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm) và bài tập, theo đánh giá của người dự thi đa số đều làm không hết ý của phần lý thuyết nguyên nhân do khối lượng kiến thức nhiều, thực tế kế toán làm việc ở các lĩnh vực nhỏ ít gặp, khó nhớ. Do đó, các bạn đã xác định cần phải có khoảng thời gian ôn thi và kế hoạch học thi chi tiết.

Trước hết cần phải xem xét thời gian biểu của mỗi người khác nhau, thời gian dành cho việc học của mỗi người khác nhau. Thời gian rảnh các bạn có thể dành mỗi tối từ 3 tiếng để học ôn thì thời gian ôn luyện 2-3 tháng hoặc ngắn hơn phù hợp với điều kiện cá nhân. 

Bước 2:  Bố trí, sắp xếp việc ôn thi bám kế hoạch, thường xuyên tổng kết, đánh giá

Để việc ôn thi đạt hiệu quả các bạn cần kỷ luật và bám sát kế hoạch đã thiết lập từ đầu và thường xuyên đọc lại, tổng kết, đánh giá các nội dung đã học được. 

Hàng ngày, các bạn nên tranh thủ thời gian để học bài, xem bài. Các bạn có thể chia nhỏ thời gian học thành các phần đọc, tổng kết ngắn từ 30 phút tới 1 giờ nếu không có nhiều thời gian học liên tục.

3.2.2. Phương pháp tổng hợp kiến thức hiệu quả

Có nhiều phương pháp để tổng hợp kiến thức. Sau đây là một số phương pháp học của một số bạn đã thi đậu đã chia sẻ:

Hình 4: Các phương pháp tổng hợp kiến thức hiệu quả tham khảo

+ Tóm tắt lý thuyết dạng sơ đồ tư duy – mindmap: Sơ Đồ Tư Duy (Mind Map) là phương pháp giúp ghi nhớ nhanh, tóm tắt nhanh được các kiến thức,…

+ Học qua các ví dụ minh họa: Đây cũng là 1 cách học tập nhanh kiến thức và cũng là một dạng câu hỏi trong đề thi để khảo sát thí sinh có thật sự nắm vững lý thuyết áp dụng thực tiễn công việc hay không.

+ Giải bài tập kết hợp với lý thuyết: Để nhớ lâu hơn, cần liên tưởng lý thuyết với một trường hợp thực tế nào đã gặp. Do lý thuyết thường sẽ nhiều chữ và dễ làm các bạn cảm thấy khô khan hơn khi các bạn làm bài tập nên các bạn sẽ bắt đầu bằng việc giải bài tập, vướng chỗ nào, lật lý thuyết ra ôn lại để nhớ cách giải. Đây cũng là một trong những phương pháp học ôn hiệu quả kết hợp ôn xen kẽ hiệu quả.

3.2.3. Lựa chọn hình thức ôn, luyện thi phù hợp

Tuỳ thuộc hoàn cảnh cá nhân và điều kiện thời gian, các thí sinh tham dự kỳ thi có thể chọn cho mình một trong 3 hình thức sau để ôn, luyện thi đại lý thuế như sau:

Hình 5: Lựa chọn hình thức ôn thi, luyện thi phù hợp
 1. Tự mình ôn thi tại nhà
 2. Đăng ký tham gia khóa học đại lý thuế online 
 3. Đăng ký tham gia khóa học đại lý thuế trực tiếp (offline) tại các trung tâm có uy tín

Mỗi hình thức trên đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng. Tùy theo điều kiện và khả năng mà các bạn lựa chọn cách ôn, luyện thi cho phù hợp.

Trong giai đoạn ôn luyện này các bạn hãy tập trung thu thập kiến thức và luyện thêm đề thi. Có một số tips để các bạn ôn thi đạt hiệu quả cao nhất như sau:

 • Dựa theo cấu trúc đề thi đại lý thuế, các bạn nên tập trung ôn phần kiến thức theo dạng đề thi sau đó luyện đề như vậy sẽ tốt hơn.
 • Ở phần này các bạn nên tìm hiểu và thử sức với các bộ đề thi hoàn chỉnh theo các năm trước để làm và học cách thức trình bày 1 cách khoa học.
 • Chú ý nắm chắc từ khóa của các quy định trong luật và tổng hợp theo sơ đồ tư duy.
 • Học nhóm:  các bạn có thể tham gia học theo nhóm giúp các bạn bổ sung cho nhau những vấn đề còn khiếm khuyết.
 • Trong phần bài tập kê khai thì chú ý cách làm bài cần tập trung vào phương pháp kẻ bảng (lưu ý bám vào tờ khai thuế thực tế để kẻ bảng cho phù hợp với mẫu biểu đã quy định).

Giai đoạn tổng hợp kiến thức trước ngày thi:

Giai đoạn này các bạn cần chú ý tóm tắt, tổng hợp lại toàn bộ các kiến thức đã được trang bị ở giai đoạn ôn luyện trước. 

Các bạn không nên học thêm quá nhiều kiến thức mới trước ngày thi mà quên đi kiến thức đã học trước đó. Nó dễ khiến các bạn lo lắng, hoang mang vì sự rộng lớn của kiến thức mới dẫn tới tâm lý ảnh hưởng không tốt đến kết quả của cả kỳ thi.

Các bạn cũng có thể sử dụng sơ đồ hoá thông qua các từ khóa quan trọng là 1 cách thức giúp các bạn thực hiện ghi nhớ tóm tắt nhanh và đầy đủ kiến thức tốt nhất.

3.2.4 Kinh nghiệm về chuẩn bị trước khi vào phòng thi

Trước khi vào phòng thi các bạn nên chuẩn bị đầy đủ vật dụng và dụng cụ cần thiết khi thi. Một số các dụng cụ, thiết bị cần thiết được phép sử dụng trong phòng thi gồm: Máy tính cầm tay, thước kẻ, bút chì, bút bi, tẩy, đồng hồ, dập ghim… Các dụng cụ trên phải không có chức năng chụp ảnh, gửi, lưu dữ liệu hoặc truyền tín hiệu ra bên ngoài.   

Đặc biệt các bạn nên cất điện thoại di động vào túi gửi đồ hoặc gửi bên ngoài, không mang điện thoại di động vào phòng thi vì trong quá trình thi mà giám thị phát hiện các bạn sử dụng điện thoại thì các bạn sẽ bị đình chỉ thi. Trước khi bắt đầu giờ thi, các bạn nên kiểm tra lại 1 lần trước khi thi và để tất cả trong 1 túi trong để tránh bị quên.

3.2.5 Kinh nghiệm trong phòng thi

Khi bước vào phòng thi, các bạn thường sẽ có tâm lý lo lắng hơn ở bên ngoài. Tâm lý đó khiến kiến thức dễ bị quên hơn là khi các bạn ôn tập ở nhà. ? Các bạn nên tìm 1 giải pháp để giữ được bình tĩnh cho bản thân như: suy nghĩ đơn giản hoá vấn đề thi cử, không đặt quá nặng vào thành tích, kết quả, hát nhẩm theo 1 giai điệu yêu thích, tập trung sự chú ý vào hơi thở…

 • Khi bắt đầu phát đề thi và chưa tính giờ thi:

Các bạn lưu ý tranh thủ đọc kỹ đề, liên hệ giám thị coi thi nếu chưa rõ đề bài (thiếu trang, nội dung bị mờ…). Việc đọc lướt 1 lượt đề thi và đọc kỹ nội dung đề thi tổng quát trước khi đi vào làm chi tiết từng bài thi là rất quan trọng.

Ngoài ra, khi các bạn nhận được tờ giấy nháp phát trước, trong trường hợp quy chế thi không quy định là thí sinh không được viết trước khi bấm giờ, các bạn có thể cố gắng ghi nhanh những gì mình khó nhớ hay bị nhầm ra giấy nháp một cách khéo léo.

 • Khi bắt đầu làm bài thi và tính giờ:

Các bạn cần tập trung làm bài chú ý nên có đồng hồ bấm giờ hoặc đồng hồ trong phòng có sẵn để xem thời gian làm bài và lên kế hoạch phân bổ giờ làm bài cho từng phần được khoa học và chính xác. 

– Các bạn cũng chú ý về kỹ năng làm bài như sau:

+ Sử dụng giấy nháp cho các phép tính nhanh

+ Câu nào dễ làm trước, câu nào khó làm sau

+ Câu nào ít điểm, viết ngắn gọn, xúc tích, đủ ý

+ Câu nào nhiều điểm, viết đầy đủ, phân tích chặt chẽ

+ Không được viết tắt trong bài thi, nếu có viết cần ghi chú rõ ràng

+ Quản lý thời gian phù hợp và phân bổ thời gian theo độ khó, mức độ điểm… Tránh trường hợp bị tập trung vào một câu nào đó quá lâu dẫn tới hết thời gian làm các câu khác.

+ Kiểm tra lại bài thật kỹ trước khi nộp…

 • Phần bài tập các bạn chú ý như sau: Hầu hết các nghiệp vụ ở trong một bài tập lớn thường độc lập với nhau. Do đó, để đạt điểm nhiều nhất, các thí sinh có thể làm mỗi bài tập lớn thành các tờ giấy thi độc lập nhau. Những nghiệp vụ dễ ở các bài tập lớn các bạn sẽ làm trước, nghiệp vụ khó, ít gặp… làm sau.
 • Khi kết thúc bài làm: Các bạn nên dành ít nhất 5 tới 10 phút trước khi kết thúc bài để kiểm tra lại một lượt bài thi của mình, ghi số tờ giấy thi và kẹp lại theo thứ tự. Tránh tình trạng quên không nộp bài, bị thất lạc bài hoặc nộp nhầm nháp vào bài thi gây ra hậu quả đáng tiếc.

Những điều cấm khi đang làm bài thi trong phòng thi cần chú ý:

Nhằm đảm bảo công bằng, tính kỷ luật thì trong bất cứ kỳ thi nào cũng có những quy định xử phạt khi thí sinh vi phạm trong lúc làm bài thi. Sau đây là những điều cấm kỵ thí sinh không được vi phạm trong lúc làm bài thi. Căn cứ theo khoản 4, Điều 13 Thông tư 117/2012/TT-BTC quy định về xử lý vi phạm trong phòng thi như sau:

Thứ nhất: Đối với hành vi chép bài của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác chép bài của mình

+ Nếu vi phạm lần 1: Bị phạt cảnh cáo trước phòng thi

+ Nếu vi phạm lần 2: Bị lập biên bản cảnh cáo. Đồng thời trừ 20% điểm của môn thi đó

+ Nếu vi phạm lần 3: Bị lập biên bản đình chỉ môn thi và không công nhận kết quả của môn thi đó.

Thứ hai: Nếu thí sinh vi phạm một trong các hành vi sau:

+ Nhận bài thi giải sẵn từ người khác. Dù chưa sử dụng hay đã sử dụng, nếu bị phát hiện đều là vi phạm.

+ Chuyển giấy nháp hoặc bài thi cho thí sinh khác.

+ Nhận giấy nháp hoặc bài thi của thí sinh khác.

+ Cố tình không nộp bài thi.

+ Dùng bài thi hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của mình.

+ Mang tài liệu cả các vật dụng vào phòng thi kể cả sử dụng hoặc không sử dụng (trong thời gian từ khi phát hành đến hết giờ làm bài)

+ Dùng tài liệu liên quan đến việc làm bài thi, các phương tiện thu phát thông tin dưới hình thức nào (kể cả trong và ngoài phòng thi).

? Nếu thí sinh vi phạm các hành vi trên sẽ bị đình chỉ và hủy kết quả thi của cả kỳ.

Thứ ba: Đối với các hành vi khác sau đây:

+ Hành hung giám thị, giám khảo, người phục vụ của các hội đồng coi thi, chấm thi, phúc khảo.

+ Gây rối làm mất trật tự an ninh khu vực coi thi, gây hậu quả nghiêm trọng cho kỳ thi.

+ Khai man hồ sơ thi hoặc nhờ người thi hộ.

 •  Thí sinh vi phạm các hành vi trên sẽ bị hủy kết quả thi và cấm dự thi hai kỳ thi được tổ chức sau đó.

Kỳ thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế là một kỳ thi quốc gia nên có tính nghiêm ngặt và độ bảo mật rất cao, do vậy, chúng ta cần phải chuẩn bị thật cẩn thận. Các bạn cũng cần nhớ kỹ những hành vi vi phạm để tránh mắc phải gây ra những hậu quả không đáng có trong kỳ thi.

Trên đây là toàn bộ bài viết tổng hợp kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Đại lý thuế năm 2021-2022, hướng dẫn phúc khảo và đúc rút kinh nghiệm sau kỳ thi để chuẩn bị cho các kỳ thi tiếp theo. Mong là qua những chia sẻ kinh nghiệm từ kỳ thi đại lý thuế năm nay của MISA AMIS sẽ giúp ích cho các bạn thí sinh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi này sắp tới và cả các bạn đã tham gia cuộc thi và đang muốn phúc khảo điểm thi trong cuộc thi vừa rồi. 

Chúc các bạn sẽ có kết quả thi tốt nhất!

Người tổng hợp: Người yêu kế toán.

 129 

5/5 - (9 bình chọn)

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này