Kiến thức Kiến thức Quản lý nhân sự Quản lý cơ sở dữ liệu để quản lý nhân sự tốt...

Quản lý cơ sở dữ liệu để quản lý nhân sự tốt hơn

Cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự là gì và phương pháp quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự tối ưu nhất hiện nay?

Quản lý cơ sở dữ liệu quản lý nhân sự

1. Cơ sở dữ liệu nhân sự là gì?

Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính. Khi cơ sở dữ liệu phức tạp hơn, chúng thường được phát triển bằng cách sử dụng các kỹ thuật thiết kế và mô hình hóa.

Cơ sở dữ liệu nhân sự, được sử dụng bởi các chuyên gia nhân sự (hoặc người chịu trách nhiệm về nhân sự trong các doanh nghiệp) để lưu trữ thông tin cá nhân liên quan đến nhân viên của họ. Cơ sở dữ liệu nhân sự thường có nhiều thành phần và bảng biểu, vì nó phục vụ cho rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như thống kê chi tiết đào tạo hoặc quản lý tuyển dụng.

Dữ liệu được lưu trữ bao gồm mọi thứ từ thông tin chi tiết của nhân viên đến thông tin của người quản lý, chi tiết cá nhân như địa chỉ, ngày sinh, chức danh công việc, thâm niên phục vụ, tiền lương, bằng cấp, bảng chấm công, bảng phân công, các khóa đào tạo tham dự, ngày nghỉ và vắng mặt.. và bất kỳ thông tin nào khác có thể hỗ trợ nhân sự quản lý lực lượng lao động.

Cơ sở dữ liệu cũng cần có tính bảo mật để nhân viên chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu phù hợp với vai trò công việc của họ. Chỉ những quản lý nhân sự mới được tiếp cận dữ liệu và cho phép người khác truy cập vào những dữ liệu này.

Quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự

Tuy nhiên nhân viên vẫn có thể tự nhập một số dữ liệu nhất định, chẳng hạn như công việc họ đã hoàn thành mỗi ngày hoặc thời gian họ bắt đâu và kết thúc ca làm. Trưởng nhóm cũng có thể truy cập thông tin liên quan đến nhân viên báo cáo cho họ ngoại trừ những dữ liệu dữ liệu bí mật, chẳng hạn như tiền lương, vẫn có thể được giữ kín. Có thể có một số thành viên nhân sự được chỉ định có quyền truy cập hệ thống vào tất cả dữ liệu, để tạo báo cáo hoặc thực hiện các thay đổi cần thiết.

2. Quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự

Hệ thống cơ sở dữ liệu nhân sự thường được chia thành 5 phân hệ quản lý chính:

  • Quản Lý Thông Tin Nhân Viên
  • Quản Lý Phòng Ban
  • Quản Lý Thông Tin về hợp đồng lao động
  • Quản Lý Khen Thưởng Kỷ Luật
  • Quản Lý danh mục chung

Hoạt động quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự bao gồm các thao tác như: quản lý hồ sơ nhân viên, bổ sung hồ sơ mới, cập nhật hồ sơ, tính lương, phụ cấp, thực lĩnh; tra cứu thông tin, lập báo cáo thống kê theo trình độ hoặc đơn vị phòng ban.

Có 2 phương pháp quản lý cơ sở dữ liệu chính đó là phương pháp truyền thống: quản lý bằng sổ sách giấy và excel; và phương pháp mới, hiện đại hơn là quản lý bằng các phần mềm nhân sự.

3. Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự được hiểu là những ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc thực hiện các quy trình nhân sự trở nên dễ dàng hơn. phần mềm quản lý nhân sự ngày nay là sự kết hợp của tất cả các hệ thống tuyển dụng và quản trị lực lượng lao động được dùng với mục đích để cải thiện hiệu quả kinh doanh. Phần mềm sẽ tập trung các quy trình hành chính và nguồn nhân lực về một mối để nhà quản lý dễ dàng phân công công việc, theo dõi, đánh giá tiến độ, và khen thưởng.

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm nhân sự là phương pháp quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự tối ưu nhất hiện nay bởi, nó thường được tích hợp với các phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể khác như một phân hệ nhỏ nhằm tận dụng khả năng liên kết và đồng bộ thông tin giữa các phòng ban.

Trong việc quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự, các phần mềm nhân sự sẽ hỗ trợ:

  • Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ nhân viên, Tra cứu, tìm kiếm hồ sơ.
  • Cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ cá nhân
  • Cho phép cập nhật hàng loạt thông tin hồ sơ vào hệ thống
  • Tạo lập báo cáo
  • Cho phép phân tích, thống kê tình hình nhân sự trong đơn vị.

Ngoài ra, ý nghĩa của việc xây dựng và lưu trữ cơ sở dữ liệu nhân sự là nhằm mục đích phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý nhân sự. Vì vậy, để tận dụng tối ưu nguồn lực chỉ trong một lần cài đặt, các nhà phát triển phần mềm hàng đầu thường xây dựng thêm các tính năng hỗ trợ quản trị nhân sự khác bên cạnh khả năng quản lý cơ sở dữ liệu nhân sự, chẳng hạn như: Chấm công, Quản lý lương, Quản lý phúc lợi, Quản lý đánh giá kết quả và khen thưởng, Tuyển dụng, Quản lý đào tạo, Quản lý phúc lợi, Quản lý tài sản, Quản lý công tác, Thuế…

 

 203 

5/5 - (1 bình chọn)

Nguyễn Doanh Hùng là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và điều hành doanh nghiệp, Ông thường xuyên có những chia sẻ với nội dung hữu ích thông qua các bài viết về chủ đề quản lý và điều hành doanh nghiệp của MISA AMIS.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này