Kiến thức Tin mới Hướng dẫn thanh toán online khi mua AMIS.VN

Hướng dẫn thanh toán online khi mua AMIS.VN

Hiện nay, khách hàng khi mua hoặc gia hạn sử dụng Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN đã có thể nhanh chóng, dễ dàng thanh toán trực tuyến. Quá trình thực hiện tiến hành như sau:

1. Trường hợp khách hàng mua mới sản phẩm

Đối với những khách hàng sau khi đăng ký sử dụng và dùng thử phần mềm AMIS.VN, muốn đặt mua sản phẩm online sẽ thực hiện như sau:

Tại màn hình trang Wall, nhấn chọn link liên kết tại phần Thông báo từ hệ thống:

Xuất hiện giao diện đặt mua sản phẩm:

Đăng ký gói sản phẩm và thời gian sử dụng, sau đó nhấn Tiếp tục:

Xác nhận thông tin đơn hàng, sau đó nhấn Tiếp tục:

Lựa chọn phương thức thanh toán:

  • Thanh toán bằng thẻ nội địa: áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn thanh toán thông qua Internet banking hoăc dịch vụ thanh trực tuyến tại các ngân hàng.
  • Ví điện tử ngân lượng: áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn thanh toán qua ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến trên Internet => tất cả thanh toán đều được thực hiện trực tuyến thông qua thẻ nội địa, thẻ quốc tế, tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức tín dụng khác
  • Thanh toán bằng thẻ quốc tế: áp dụng trong trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán thông qua các thẻ quốc tế như: Visa, Master Card,…
  • Chỉ gửi đơn hàng: áp dụng trong trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ thanh toán bằng thẻ nội địa, ví điện tử ngân lượng hoặc thẻ quốc tế => khi đó khách hàng sẽ gửi yêu cầu đặt hàng tới MISA và thực hiện thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Ví dụ khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng thẻ nội địa, sau đó nhấn Tiếp tục:

Lựa chọn ngân hàng thanh toán và nhập thông tin về chủ thẻ, tài khoản thẻ dùng để thanh toán, sau đó nhấn Thanh toán => thông tin đặt mua của khánh hàng và phương thức thanh toán sẽ được chuyển tới công MISA. Sau khi việc hoạt động giao dịch đặt mua của khách hàng qua ngân hàng được ngân hàng xử lý xong, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo:

2. Trường hợp khách hàng đang sử dụng phần mềm muốn tăng dung lượng hoặc gia hạn dịch vụ sử dụng

Đối với những khách hàng đang sử dụng phần mềm AMIS.VN, nhưng bị hết dung lượng hoặc thời gian sử dụng có thể đặt mua thêm dung lượng hoặc gia hạn dịch vụ như sau:

Tại màn hình trang Wall, nhấn chọn link liên kết tại phần Thông báo từ hệ thống:

Xuất hiện giao diện đăng ký gia hạn dịch vụ:

Khách hàng lựa chọn một trong hai chế độ sau:

  • Mua thêm dung lượng: áp dụng trong trường hợp khách hàng đã hết dung lượng nhưng vẫn còn thời gian sự dụng.
  • Gia hạn dịch vụ: áp dụng trong trường hợp khách hàng đã hết dung lượng và thời gian sử dụng => khi đó khách hàng có thể đăng ký theo gói dịch vụ cũ hoặc đổi sang gói dịch vụ mới..

Lưu ý: Nếu khách hàng chọn chế độ Gia hạn dịch vụ và chọn gói AMIS Enterprise, hệ thống có cho phép khách hàng đăng ký mua thêm dung lượng so với dung lượng quy định của gói sản phẩm.

Sau khi lựa chọn xong, nhấn Tiếp tục:

Xác nhận thông tin đơn hàng, sau đó nhấn Tiếp tục:

Lựa chọn phương thức thanh toán:

  • Thanh toán bằng thẻ nội địa: áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn thanh toán thông qua Internet banking hoăc dịch vụ thanh trực tuyến tại các ngân hàng.
  • Ví điện tử ngân lượng: áp dụng trong trường hợp khách hàng muốn thanh toán qua ví điện tử và cổng thanh toán trực tuyến trên Internet => tất cả thanh toán đều được thực hiện trực tuyến thông qua thẻ nội địa, thẻ quốc tế, tài khoản ngân hàng hoặc các hình thức tín dụng khác
  • Thanh toán bằng thẻ quốc tế: áp dụng trong trường hợp khách hàng lựa chọn thanh toán thông qua các thẻ quốc tế như: Visa, Master Card,…
  • Chỉ gửi đơn hàng: áp dụng trong trường hợp khách hàng không đăng ký dịch vụ thanh toán bằng thẻ nội địa, ví điện tử ngân lượng hoặc thẻ quốc tế => khi đó khách hàng sẽ gửi yêu cầu đặt hàng tới MISA và thực hiện thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng

Ví dụ khách hàng chọn phương thức thanh toán bằng thẻ quốc tế, sau đó nhấn Tiếp tục:

Khai báo thông tin về loại thẻ và tài khoản thẻ dùng để thanh toán, sau đó nhấn Thanh toán => thông tin đặt mua của khánh hàng và phương thức thanh toán sẽ được chuyển tới công MISA. Sau khi việc hoạt động giao dịch đặt mua của khách hàng qua ngân hàng được ngân hàng xử lý xong, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo:

Lưu ý: Với hai trường hợp đặt mua online trên ngoài việc thực hiện ngoài trang Wall, khách hàng còn có thể thực hiện trên chức năng Thiết lập của hệ thống AMIS.VN:

Chia sẻ bài viết hữu ích này