Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Phân tích tài chính – kế toán trên phần mềm kế toán...

Phân tích tài chính – kế toán trên phần mềm kế toán online MISA AMIS

Ứng dụng kế toán online MISA AMIS giúp Giám đốc Doanh nghiệp và kế toán trưởng nắm bắt chính xác số liệu tài chính kế toán mọi lúc mọi nơi.

Phần mềm kế toán online MISA AMIS cung cấp nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác, tức thời các thông tin về:

1. Doanh thu

Phần mềm giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường, và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

MISA AMISMISA AMIS

Sản phẩm/ Nhóm sản phẩm nào bán tốt nhất

2. Chi phí

Giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm được tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh so với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước

MISA AMISChi phí phát sinh của từng văn phòng, chi nhánh

MISA AMISCho phép xem chi phí theo thời gian

3. Lợi nhuận

Cho phép kế toán trưởng, giám đốc nắm bắt tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước

MISA AMISBiết bộ phận KD nào đang mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty để tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng

MISA AMISPhân tích cơ cấu doanh số theo thời gian

4. Tồn kho

MISA AMISCho phép phân tích theo giá trị , hay số lượng và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước

MISA AMISCho phép DN biết nhanh tồn kho từng mặt hàng: Có đủ hàng để bán cho khách hàng không, mặt hàng nào đang tồn kho nhiều để gia tăng khả năng bán hàng cho mặt hàng đó,…

MISA AMISĐặc biệt, MISA AMIS còn cảnh báo hàng sắp hết hạn sử dụng (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng,…) để DN chủ động hơn trong hoạt động bán hàng/chính sách bán hàng,…

5. Công nợ

MISA AMISCho phép DN nắm tình trạng thu nợ của từng hợp đồng, dự án theo theo từng khách hàng, bộ phận kinh doanh, nhân viên kinh doanh thực hiện,.. để kịp thời chỉ đạo thu nợ

MISA AMISCho phép DN nắm bắt tình trạng xuất hoá đơn và tình trạng thu nợ theo hoá đơn của từng hợp đồng,dự án

MISA AMISCho phép thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Đặc biệt, MISA AMIS cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,…để DN chủ động thu nợ

MISA AMISMISA AMISMISA AMIS cho phép lập kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết theo ngày, tuần, tháng,… và theo dõi được mức độ hoàn thành kế hoạch

MISA AMISMISA AMIS cho phép dễ dàng ghi chép lời hứa thanh toán của khách hàng để có kế hoạch nhắc khách hàng trả nợ

6. Dự báo dòng tiền

MISA AMIS

MISA AMIS giúp DN dự báo dòng tiền tại một thời điểm trong tương lai để tham mưu cho Giám đốc có những quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả.

7. Ngoài ra, trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS, doanh nghiệp có thể xem MỌI LÚC, MỌI NƠI số dư cuối kỳ của bất kì tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh của tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế, … trong khoảng thời gian bất kì, các chỉ tiêu tài chính: ROS, ROE, ROA, ROI,…

MISA AMIS

 636 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]
Chia sẻ bài viết hữu ích này