Tin tức Quản trị doanh nghiệp Phân tích tài chính – kế toán trên AMIS.VN

Phân tích tài chính – kế toán trên AMIS.VN

Ứng dụng kế toán online trong phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp Giám đốc Doanh nghiệp và kế toán trưởng nắm bắt chính xác số liệu tài chính kế toán mọi lúc mọi nơi.
Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN cung cấp nhiều biểu đồ phân tích, hệ thống báo cáo quản trị giúp Giám đốc nắm bắt nhanh chóng, chính xác, tức thời các thông tin về:

1. Doanh thu

Phần mềm giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm bắt được doanh số bán hàng theo chi nhánh/ văn phòng, theo thời gian, theo mặt hàng/ nhóm hàng, theo thị trường, và so sánh được với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước.

Amis.vnAmis.vn

Sản phẩm/ Nhóm sản phẩm nào bán tốt nhất

2. Chi phí

Giúp kế toán trưởng, Giám đốc nắm được tình hình chi phí phát sinh trong kỳ theo thời gian, theo VP/ Chi nhánh, theo từng khoản mục chi phí và so sánh các khoản chi phí phát sinh so với cùng kỳ của một hay nhiều năm trước

Amis.vnChi phí phát sinh của từng văn phòng, chi nhánh

Amis.vnCho phép xem chi phí theo thời gian

3. Lợi nhuận

Cho phép kế toán trưởng, giám đốc nắm bắt tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp theo thời gian, bộ phận và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước

Amis.vnBiết bộ phận KD nào đang mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty để tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng
Amis.vnPhân tích cơ cấu doanh số theo thời gian

4. Tồn kho

Amis.vnCho phép phân tích theo giá trị , hay số lượng và so sánh cùng kỳ năm nay với các năm trước
Amis.vnCho phép DN biết nhanh tồn kho từng mặt hàng: Có đủ hàng để bán cho khách hàng không, mặt hàng nào đang tồn kho nhiều để gia tăng khả năng bán hàng cho mặt hàng đó,…
Amis.vnĐặc biệt, AMIS.VN còn cảnh báo hàng sắp hết hạn sử dụng (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng,…) để DN chủ động hơn trong hoạt động bán hàng/chính sách bán hàng,…

5. Công nợ

Amis.vnCho phép DN nắm tình trạng thu nợ của từng hợp đồng, dự án theo theo từng khách hàng, bộ phận kinh doanh, nhân viên kinh doanh thực hiện,.. để kịp thời chỉ đạo thu nợ
Amis.vnCho phép DN nắm bắt tình trạng xuất hoá đơn và tình trạng thu nợ theo hoá đơn của từng hợp đồng,dự án
Amis.vnCho phép thống kê công nợ phải thu của khách hàng những khoản nợ quá hạn chưa thu được tiền, sắp đến hạn thu tiền. Đặc biệt, AMIS.VN cảnh báo công nợ trước hạn (quá hạn) chi tiết 1-30 ngày,…để DN chủ động thu nợ
Amis.vnAmis.vnAMIS.VM cho phép lập kế hoạch thu hồi công nợ chi tiết theo ngày, tuần, tháng,… và theo dõi được mức độ hoàn thành kế hoạch
Amis.vnAMIS.VN cho phép dễ dàng ghi chép lời hứa thanh toán của khách hàng để có kế hoạch nhắc khách hàng trả nợ

6. Dự báo dòng tiền

Amis.vn
AMIS.VN giúp DN dự báo dòng tiền tại một thời điểm trong tương lai để tham mưu cho Giám đốc có những quyết định đầu tư, cho vay hoặc trì hoãn nợ phải trả.
7. Ngoài ra, trên phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, doanh nghiệp có thể xem MỌI LÚC, MỌI NƠI số dư cuối kỳ của bất kì tài khoản kế toán, số liệu tổng hợp phát sinh của tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí, lợi nhuận trước thuế, … trong khoảng thời gian bất kì, các chỉ tiêu tài chính: ROS, ROE, ROA, ROI,…
Amis.vn