Kiến thức Ứng dụng quản trị nhân sự trong AMIS giúp gì cho nhân...

Ứng dụng quản trị nhân sự trong AMIS giúp gì cho nhân viên trong doanh nghiệp

AMIS.VN không chỉ giúp cán bộ nhân sự thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân sự mà còn giúp nhân viên trong doanh nghiệp cập nhật các thông tin cá nhân vào hồ sơ nhân sự, tra cứu lương, thuế, bảo hiểm, xem các thông báo từ bộ phận nhân sự, thực hiện các thủ tục đề nghị, thanh quyết toán tạm ứng với kế toán, nộp đơn xin nghỉ phép cho nhân sự…

>>Ứng dụng quản trị nhân sự trong AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện việc lập kế hoạch nguồn nhân lực hàng năm như thế nào?

phần mềm quản lý nhân sự

Tại trang thông tin cá nhân này, nhân viên có thể chia sẻ kiến nghị hay sáng kiến với đồng nghiệp,nhận các thông báo từ nhân sự, đồng thời nhân viên có thể chủ động thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán và nhân sự

phần mềm quản lý nhân sự

Xem Phiếu lương, xác nhận hoặc phản hồi cho nhân sự nếu có sai xót khi tính lương giúp DN tiết kiệm thời gian và chi phí in ấn các phiếu lương cho từng nhân viên, giúp DN bảo mật thông tin lương.

phần mềm quản lý nhân sự

phần mềm quản lý nhân sự Xem thuế TNCN tạm tính và hồ sơ quyết toán thuế TNCN

phần mềm quản lý nhân sự

Khai báo người phụ thuộc và in mẫu đăng ký theo quy định nhà nước nhằm hưởng mức giảm trừ

phần mềm quản lý nhân sự

Nhân viên chủ động cập nhật hồ sơ cá nhân, hệ thống gửi thông báo đến nhân sự kiểm tra, nhân sự không phải khai báo từng hồ sơ nhân viên, giúp tiết kiệm thời gian thực hiện công việc cho DN

phần mềm quản lý nhân sự

Nhân viên nộp đơn xin nghỉ trực tuyến, quản lý và nhân sự phê duyệt, giúp DN giảm bớt các thủ thục giấy tờ và tự động cập nhật vào bảng chấm công

phần mềm quản lý nhân sự

Nhân viên lập đề nghị công tác sau đó cấp quản lý theo dõi phê duyệt đề nghị, giúp DN giảm bớt thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian trình duyệt cũng như quản lý được lịch sử công tác của nhân viên

phần mềm quản lý nhân sự

Nhân viên tiến hành các thủ tục thanh quyết toán tạm ứng trực tuyến, giúp bộ phận kế toán tái sử dụng dữ liệu mà không cần nhập lại thông tin khi cần hạch toán chứng từ

phần mềm quản lý nhân sự

Quản lý phê duyệt đề nghị đăng ký làm thêm giờ trực tuyến giúp nhân sự chấm công và tính lương làm thêm giờ cho nhân viên

phần mềm quản lý nhân sự

Nhân sự sẽ theo dõi được tình hình lý do đi muộn về sớm của từng cá nhân để chấm công

phần mềm quản lý nhân sự

Nhân viên chủ động đăng ký nơi khám chữa bệnh gửi để nhân sự đăng ký bảo hiểm y tế . phần mềm quản lý nhân sự

Nhân viên đăng ký khóa đào tạo do Công ty tổ chức hay đề xuất đào tạo để nhân sự tập hợp danh sách và tổ chức đào tạo

Đặc biệt:

AMIS.HRM Mobile là phiên bản Mobile giúp cán bộ nhân viên DN có thể tra cứu thông tin nhân viên, gửi SMS hàng loạt, xem phiếu lương, gửi và duyệt đơn xin nghỉ phép/đơn công tác, xem danh sách sinh nhật nhân viên, xem các báo cáo quản trị nguồn lực, … ngay trên mobile chỉ bằng những thao tác cài đặt đơn giản.

phần mềm quản lý nhân sự

Xem thêm phần mềm quản lý nhân sựtại đây:https://amis.misa.vn/nhan-su

Chia sẻ bài viết hữu ích này