Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị 10 Điểm ưu việt trong tác nghiệp tài chính kế toán online...

10 Điểm ưu việt trong tác nghiệp tài chính kế toán online MISA AMIS

Hiện nay nhiều doanh nghiệp tốn kém khá nhiều chi phí để đầu tư và triển khai phần mềm kế toán nhưng không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả. Để giúp doanh nghiệp có thêm thông tin tài chính kế toán online về phần mềm kế toán online trước khi quyết định đăng ký sử dụng, sau đây là 10 điểm ưu việt của phần mềm

Xem thêm: 

1. MISA AMIS tích hợp nhiều tiện ích

MISA AMIS tích hợp nhiều tiện ích

Có thể sử dụng phần mềm mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại,…) qua Internet.

Dữ liệu được quản lý tập trung và luôn được cập nhật tức thời nên rất phù hợp triển khai cho các DN có nhiều chi nhánh, văn phòng, cửa hàng tại nhiều địa phương.

Không cần cài đặt, chỉ cần thực hiện 3 bước rất đơn giản trong vòng 5 phút, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản và dùng được ngay.

Cập nhật tức thời chế độ kế toán – tài chính nhà nước qua Internet.

2. Kết nối với các phần mềm Bán hàng, Nhân sự,… trao đổi dữ liệu dễ dàng

Kết nối với ứng dụng quản lý bán hàng để tiếp nhận các yêu cầu cấp hóa đơn, thông tin về đơn hàng, hợp đồng, khách hàng,…giúp kế toán không cần phải nhập liệu, giảm thiểu các sai sót khi hạch toán, nâng cao năng suất. Ngược lại, tự động cung cấp cho kinh doanh về tình hình cấp hóa đơn, tình hình thu hồi công nợ, giá trị hàng tồn kho, đối chiếu doanh số hợp lệ với bộ phận kinh doanh.

Kết nối với ứng dụng Quản lý Nhân sự để tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh quyết toán, danh sách nhân viên, bảng phân bổ tiền lương theo bộ phận,…Cung cấp cho nhân sự bảng thống kê doanh số theo nhân viên để tính lương mềm doanh số, tình hình công nợ tạm ứng của nhân viên trước khi giải quyết nghỉ việc,…

3. Kê khai thuế qua mạng trực tiếp

Không chỉ giúp doanh nghiệp lập tờ khai, báo cáo thuế có đầy đủ mã vạch theo đúng quy định của Tổng cục thuế, MISA AMIS còn giúp doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm thông qua dịch vụ MTAX.VN. Với tiện ích này, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí trong việc kê khai thuế hàng tháng.

4. Quản lý chặt chẽ Quỹ tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng

Cho phép Thủ quỹ thực hiện các nghiệp vụ quản lý tiền trực tiếp trên phần mềm.

Tự động đối soát phát hiện chênh lệch giữa Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ của kế toán và Sổ quỹ của thủ quỹ. Tự động xử lý chênh lệch thừa, thiếu sau khi kiểm kê.

Dự báo dòng tiền tại một thời điểm trong tương lai, có thể phân tích được dòng tiền thu, chi để tối ưu vòng quay vốn.

Tra cứu số dư tiền mặt, số dư từng tài khoản ngân hàng bất kỳ lúc nào.

5. Đáp ứng tốt nghiệp vụ mua hàng đặc thù của nhiều lĩnh vực

Tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu chí: Số lượng, giá trị, do kế toán tự xác định

Theo dõi VTHH theo số lô hạn dùng, mã quy cách: Số IMEI, Serial number, số khung, số máy, số Sim,…

Đáp ứng tốt các nghiệp vụ chiết khấu thương mại theo hóa đơn, mặt hàng và các nghiệp vụ trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua, hàng về trước hóa đơn về sau, mua hàng nhập khẩu…

6. Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn và các nghiệp vụ bán hàng

Nhiều báo cáo phân tích: tình hình mua hàng theo mặt hàng, mua hàng theo nhà cung cấp, công nợ phải trả,…

Đáp ứng Thông tư số 64/2013/TT-BTC giúp doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hoá đơn đặt in, tự in, điện tử.

Đáp ứng tốt các nghiệp vụ bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán hàng qua đại lý, bán hàng chưa thu tiền, bán hàng thu tiền ngay, giảm giá, trả lại hàng bán, bán hàng kèm quà tặng,…

Thiết lập chính sách giá bán theo từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng, chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng, chiết khấu thanh toán cho từng hoá đơn.

Phân tích doanh số bán hàng theo nhân viên, chi nhánh, thị trường, mặt hàng, khách hàng, công nợ phải thu,…

7. Đáp ứng tốt mọi yêu cầu đặc thù về quản lý kho

Tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, Đích danh.

Quản lý hàng hóa theo mã vạch, số lô, hạn dùng, mã quy cách, chủng loại,…Quy đổi thành nhiều đơn vị tính khác nhau

Cho phép thủ kho sử dụng phần mềm để theo dõi tình hình nhập, xuất hàng thực tế. Thủ kho chỉ cần tiếp nhận phiếu nhập/phiếu xuất được lập từ kế toán kho và ghi sổ vào thẻ kho, sổ chi tiết hàng hoá một cách nhanh chóng.

Cho phép Kế toán kho và Thủ kho đối chiếu, kiểm kê nhằm phát hiện chênh lệch. Kế toán có thể thực hiện điều chỉnh số lượng hoặc giá trị từng mặt hàng theo kết quả kiểm kê.

8. Đáp ứng đầy đủ các phương pháp tính giá thành

Tính giá thành theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Phân bước liên tục, Phân bước song song, Định mức cho từng sản phẩm.

Phân bổ chi phí gián tiếp theo: Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công

Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí vật liệu chính, khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, chi phí sản xuất định mức.

9. Nâng cao hiệu quả công tác thu nợ

Tự động đối trừ chứng từ nợ và chứng từ thanh toán, bù trừ công nợ phải thu và phải trả giúp kế toán tiết kiệm được thời gian.

Thống kê công nợ theo hóa đơn, đơn hàng, hợp đồng, theo khách hàng, nhà cung cấp, thị trường, nhân viên, công nợ đến hạn thanh toán, công nợ quá hạn thanh toán và tình trạng nợ (Nợ bình thường, nợ khó đòi, nợ không thể đòi,…).

Giúp kế toán lập kế hoạch thu hồi công nợ theo ngày, tuần, tháng. Ghi chép lời hứa thanh toán, phản hồi của khách hàng,… Đánh giá hiệu quả thu nợ theo nhân viên và thị trường

10. Nhiều báo cáo quản trị và tiện ích hỗ trợ người dùng

Giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng phân tích, kiểm soát, so sánh, đánh giá tình hình sử dụng từng khoản mục chi phí để đảm bảo các khoản chi tiêu của doanh nghiệp có hợp lý và có trong định mức không.

Xác định lãi lỗ theo từng bộ phận kinh doanh để tính tiền thưởng doanh số, lương mềm theo hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, phần mềm phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS.VN còn đáp ứng tốt các nghiệp vụ TSCĐ, CCDC, Hợp đồng, Ngân sách,… và nhiều tiện ích dễ dùng khác như đính kèm file trên chứng từ, mở nhiều cửa sổ để thao tác cùng một lúc, linh hoạt ẩn đi phân hệ/nghiệp vụ không sử dụng,…

Cung cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp xem tức thời các chỉ số tài chính: ROI, ROE, ROA,ROS, hệ số nợ, khả năng thanh toán hiện hành, khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán tức thời, khả năng thanh toán lãi vay, thanh toán nhanh,….

Cho phép doanh nghiệp tạo đồng thời 2 bộ Sổ quản trị nội bộ và Sổ tài chính trên cùng một dữ liệu, chỉ cần một lần nhập liệu, kế toán có thể quyết định chứng từ nào lên báo cáo quản trị, chứng từ nào lên báo cáo thuế.

 

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
4.7/5 - (3 bình chọn)