Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính trên MISA...

Kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính trên MISA AMIS

Phân hệ Tổng hợp trong phần mềm kế toán online MISA AMIS là trung tâm tiếp nhận dữ liệu từ các phân hệ khác đồng thời tập hợp dữ liệu để lên hệ thống sổ sách tổng hợp và Báo cáo tài chính. Ngoài ra phân hệ tổng hợp còn có chức năng lập Chứng từ ghi sổ, Các bút toán phân bổ, kết chuyển và các bút toán điều chỉnh,…

Đặc biệt, MISA AMIS là phần mềm kế toán duy nhất tại Việt Nam cho phép kế toán quản lý đồng thời hai bộ sổ sách kế toán tài chính và sổ kế toán quản trị trên cùng một cơ sở dữ liệu, giúp kế toán chỉ cần nhập liệu duy nhất một lần chứng từ và sẽ quyết định ghi những chứng từ hợp lệ vào sổ sách trước khi lập báo cáo tài chính và báo cáo thuế.

MISA AMIS

Mô hình quy trình nghiệp vụ kế toán tổng hợp trên MISA AMIS
Mô hình quy trình nghiệp vụ kế toán tổng hợp trên MISA AMIS

Phân hệ Tổng hợp giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ khác: Hạch toán chi phí lương, điều chỉnh thuế GTGT, lập chứng từ ghi sổ, tính tỷ giá xuất quỹ, xử lý chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại ngoại tệ cuối năm,…

MISA AMIS

MISA AMIS

2. Cho phép kế toán lập chứng từ quyết toán tạm ứng và hạch toán thuế cho các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong hồ sơ đề nghị quyết toán

MISA AMIS

3. Kết nối với phần mềm quản trị nhân sự MISA AMIS để tự động hạch toán chi phí lương, bảo hiểm, thu nhập cá nhân giúp kế toán không phải tính toán và nhập liệu trên phần mềm.

MISA AMIS

4. Tự động kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

MISA AMISMISA AMISCuối năm, kế toán tổng hợp có thể lập các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC rất nhanh chóng.

MISA AMISMISA AMIS

5. Nhiều báo cáo quản trị, phân tích: Báo cáo tổng hợp công nợ; Tổng hợp chi phí; Bảng tổng hợp phát sinh các tài khoản; Sổ cái; Sổ nhật ký chung,… Kế toán có thể tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lại để sử dụng lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls,…)

MISA AMISMISA AMISCho phép kế toán tổng hợp kiểm tra báo cáo, sổ kế toán tổng hợp và chi tiết. Nếu phát hiện sai sót có thể tìm đến chứng từ sai sót để chỉnh sửa một cách nhanh nhất.

MISA AMISCho phép phân bổ chi phí QLDN và chi phí bán hàng cho từng bộ phận/ phòng ban để tính lãi lỗ theo từng bộ phận

6. Cho phép quản lý hai sổ trên một dữ liệu

MISA AMISChỉ cần một lần nhập liệu, kế toán sẽ quyết định xem chứng từ sẽ được ghi vào sổ tài chính hoặc sổ quản trị hoặc ghi đồng thời cả hai sổ giúp kế toán dễ dàng quản lý được đồng thời 2 bộ sổ

7. Cho phép khoá sổ kế toán để báo cáo, sổ sách đã nộp không bị thay đổi số liệu.

MISA AMISMISA AMIS

 

 633 

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng