Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Thực hiện các nghiệp vụ kế toán mua hàng trên phần mềm...

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán mua hàng trên phần mềm MISA AMIS

MISA AMIS giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ kế toán mua hàng từ việc tiếp nhận các yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng hoặc hợp đồng, đến việc hạch toán các hóa đơn mua sản phẩm/dịch vụ, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá hàng mua, trả lại hàng mua và theo dõi công nợ phải trả, thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp,…

>> Top 5 phần mềm kế toán doanh nghiệp nhiều người ưa thích

Ngoài việc đáp ứng tốt các nghiệp vụ mua hàng trong nước, mua hàng nhập kho, mua hàng đưa thẳng vào sản xuất (không qua kho),… phần mềm còn đáp ứng cả nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu.

Giám đốc và Kế toán có thể quản trị chặt chẽ tình hình mua hàng của doanh nghiệp bằng các báo cáo từ Sổ chi tiết mua hàng, Báo cáo tổng hợp mua hàng theo mặt hàng, Tổng hợp mua hàng theo nhà cung cấp,…

Đặc biệt, phần mềm sẽ tự động phân bổ chi phí mua hàng theo giá trị hoặc theo số lượng của từng mặt hàng. Ngoài ra, phần mềm còn đáp ứng tốt đặc thù của các doanh nghiệp theo dõi hàng hóa theo mã quy cách (số IMEI, số khung, số máy, Số SIM,…), theo dõi hạn sử dụng,…

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ mua hàng trên MISA AMIS
Sơ đồ quy trình nghiệp vụ mua hàng trên MISA AMIS

MISA AMISCác nghiệp vụ kế toán mua hàng có trên phần mềm kế toán MISA AMIS

1. Cho phép kế toán thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ mua hàng: Mua hàng trong nước, Mua hàng nhập khẩu, Mua dịch vụ, Mua hàng qua kho, không qua kho, hoá đơn về trước hàng về sau, hàng về trước hoá đơn về sau, Mua hàng có chiết khấu, Trả lại hàng mua, Giảm giá hàng mua.MISA AMISNhiều tiện ích hỗ trợ nhập chứng từ mua hàng như: Tự động định khoản, Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng/lệnh sản xuất, Tự động nhảy số chứng từ liên tục, Tham chiếu đến chứng từ liên quan, Tra cứu số dư tài khoản, Xem số tồn vật tư, Nhân bản chứng từ… ngay khi lập chứng từ

MISA AMISMISA AMIS

Hạch toán các hóa đơn mua hàng, mua dịch vụ

MISA AMIS

2. Giúp kế toán công nợ theo dõi chặt chẽ công nợ phải trả theo hoá đơn, theo hợp đồng, theo nhà cung cấp. Đặc biệt phần mềm còn cho phép quản lý được cả công nợ phải trả theo từng nhân viên mua hàng, theo từng công trình, theo hợp đồng.

MISA AMISMISA AMISNắm được tình hình tổng nợ doanh nghiệp phải trả và tình hình nợ phải trả chi tiết cho từng nhà cung cấpMISA AMISMISA AMIS

MISA AMISMISA AMISNắm chi tiết tình hình công nợ phải trả theo từng hoá đơn, hợp đồng cho từng nhà cung cấp

3. Tự động phân bổ chi phí mua hàng (vận chuyển, bốc dỡ…), chi phí trước hải quan cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu chí: số lượng, giá trị, hoặc do kế toán tự xác định. Đặc biệt, kế toán có thể chọn nhiều chứng từ chi phí mua hàng để phân bổ cho một chứng từ mua hàng hoặc ngược lại một chứng từ chi phí mua hàng phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng.

MISA AMISMISA AMISPhần mềm cho phép phân bổ chi phí mua hàng theo nhiều phương thức: Tỷ lệ % theo số lượng, Tỷ lệ % theo giá trị, Tự nhập % hoặc tự nhập giá trị

4. Đáp ứng nghiệp vụ Trả lại hàng mua theo cả 2 hình thức giảm trừ công nợ hoặc nhận lại tiền mặt, xuất hóa đơn trả lại hàng mua cho nhà cung cấp, lập phiếu xuất kho kèm theo hàng trả nhà cung cấp hoặc không xuất kèm theo hàng.MISA AMISPhần mềm cho phép kế toán lập chứng từ trả lại hàng mua từ các chứng từ mua hàng đã lập trước đó giúp kế toán kế thừa thông tin đã nhập, tiết kiệm thời gian, công sức cho kế toán

5. Có đầy đủ các mẫu chứng từ, báo cáo chi tiết, tổng hợp mua hàng… theo đúng quy định của nhà nước. Ngoài ra phần mềm còn có nhiều báo cáo quản trị giúp kế toán và lãnh đạo quản trị chặt chẽ tình hình mua hàng và công nợ.

MISA AMISMISA AMISCho phép kế toán tự thiết lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…

6. Cho phép doanh nghiệp theo dõi tình hình thực hiện các đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng, bảng kê mua hàng, thống kê mua hàng theo nhân viên, theo nhà cung cấp,…

MISA AMISMISA AMISBất cứ lúc nào, kế toán cũng dễ dàng xem được tình hình mua hàng của những mặt hàng được đặt mua trong một đơn hàng cụ thể đã nhận được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu chưa nhận

7. Sau khi hạch toán các hóa đơn mua hàng vào phần mềm, kế toán mua hàng có thể lập ngay Phiếu nhập kho từ hóa đơn mua hàng vừa nhập. Kế toán kho và Thủ kho sẽ nhận được Phiếu nhập kho ngay trên màn hình giao diện của mình mà không phải nhập liệu lại, tiết kiệm được thời gian cho Kế toán kho, Thủ kho và giảm thiểu sai xót.

Xem thêm: 

 321 

4.5/5 - (4 bình chọn)

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này