Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Theo dõi và quản lý hợp đồng doanh nghiệp hiệu quả trên...

Theo dõi và quản lý hợp đồng doanh nghiệp hiệu quả trên MISA AMIS

Phân hệ Hợp đồng trong phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý danh sách những hợp đồng bán hàng phát sinh, cho phép kế toán quản lý được hợp đồng theo từng dự án, từng thị trường, bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng, tình hình thực hiện hợp đồng, tình hình thanh toán, các khoản dự kiến chi, lãi lỗ theo từng hợp đồng,…

Đặc biệt, phần mềm cung cấp nhiều báo cáo quản trị giúp giám đốc và kế toán dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng.

Ngoài ra phần mềm còn giúp kế toán theo dõi tình trạng ghi nhận doanh số hợp đồng thực hiện được với bộ phận kinh doanh để chốt doanh số định kỳ hàng tháng.

MISA AMIS

Phân hệ Hợp đồng của phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Kế toán dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, thị trường, dự án, bộ phận thực hiện, tình trạng xuất hoá đơn, dự kiến chi,…Mọi thông tin, chứng từ phát sinh liên quan đến hợp đồng đều được tổng hợp về danh sách hợp đồng giúp kế toán dễ dàng quản lý và theo dõi

MISA AMIS

2. Lập hợp đồng bán dựa trên các đơn đặt hàng đã lập trước đó, xuất hoá đơn bán hàng từ hợp đồng bán giúp kế toán không mất thời gian nhập lại thông tin.

MISA AMISTiện ích cho phép kế toán lập hợp đồng từ đơn hàng hoặc nhân bản từ các hợp đồng đã lập trước đó để tiết kiệm thời gian không phải nhập lại thông tin

3. Kế toán có thể theo dõi giá trị hợp đồng, giá trị thanh lý, tình hình thu tiền, xuất hóa đơn, dự kiến chi, số lượng hàng hóa dịch vụ đã giao cho khách hàng

MISA AMIS4. Phần mềm cho phép kế toán ghi nhận doanh số của từng hợp đồng cho một hay nhiều nhân viên để có thể xác định được doanh số đạt được của từng nhân viên hàng tháng, đối chiếu và chốt bảng doanh số với từng bộ phận kinh doanh

MISA AMIS

5. Đặc biệt, MISA AMIS cung cấp nhiều báo cáo quản trị giúp giám đốc và kế toán dễ dàng xem được các số liệu phân tích về doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng dự án, thị trường, bộ phận bán hàng, nhân viên bán hàng.

MISA AMISCho phép xem theo tình trạng của hợp đồng, xem theo bộ phận/ phòng ban, theo mặt hàng, nhóm hàng…

MISA AMISCho phép kế toán tự lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…, chủ động chọn khổ giấy để in.

MISA AMIS

MISA AMIS

6. Kết nối với MISA AMIS để nhận toàn bộ thông tin hợp đồng của nhân viên kinh doanh giúp kế toán không phải nhập lại hợp đồng.

MISA AMIS

 

Xem thêm: 

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
4.5/5 - (4 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này