Kiến thức Tài chính - kế toán Phân hệ Giá thành trên MISA AMIS đáp ứng nhiều loại hình...

Phân hệ Giá thành trên MISA AMIS đáp ứng nhiều loại hình doanh nghiệp

Phần mềm kế toán online MISA AMIS giúp doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất, Xây dựng, Dịch vụ tính giá thành sản phẩm/dịch vụ theo nhiều phương pháp: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Định mức, Phân bước liên tục. Phần mềm tự động tập hợp các chi phí sản xuất trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí, Phân bổ chi phí gián tiếp theo Nguyên vật liệu trực tiếp, Nhân công trực tiếp.

Đặc biệt, MISA AMIS cho phép đánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều phương pháp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí vật liệu chính, Khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương, Chi phí sản xuất định mức.

Amis.vnMô hình tổng quan nghiệp vụ tính giá thành theo phương pháp giản đơn

Các tính năng phân hệ Giá thành của phần mềm kế toán online AMIS

1. Phần mềm cho phép NSD khai báo các đối tượng tập hợp chi phí để đáp ứng với từng phương pháp tính giá.

Amis.vnPhần mềm giải thích từng loại đối tượng tập hợp chi phí để người sử dụng biết và lựa chọn

2. Trong quá trình hạch toán các chứng từ phát sinh, nếu những chi phí nào phát sinh mà xác định rõ phát sinh cho thành phẩm nào, hay giai đoạn nào thì người sử dụng chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng để khi tính giá thành phần mềm tự động tổng hợp chi phí trực tiếp và phân bổ chi phí gián tiếp

Amis.vnNếu doanh nghiệp áp dụng theo TT133 thì phải chọn khoản mục chi phí tương ứng

3. Tự động tổng hợp các chi phí phát sinh trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí, thông thường là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.

Amis.vnAmis.vn

4. Tổng hợp và tự động phân bổ chi phí sản xuất chung (như chi phí Khấu hao Tài sản cố định, Chi phí phân bổ CCDC,…) cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành

Amis.vnAmis.vn

Phân bổ CP Sản xuất chung cho nhiều đối tượng tập hợp chi phí theo các tiêu chí: Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí trực tiếp, định mức

5. Tự động tính giá thành theo từng phương pháp tính giá thành tương ứng bao gồm: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang

Amis.vnĐối với phương pháp giản đơn, phân bước liên tục, đơn hàng, hợp đồng thì bao gồm: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang, và tính giá thành

Amis.vnĐối với phương pháp hệ số tỷ lệ thì bao gồm: Phân bổ chi phí chung, đánh giá sản phẩm dở dang, xác định tỷ lệ phân bổ và tính giá thành

– Riêng đối với tính giá thành theo công trình thì tách phân bổ chi phí chung ra 1 bước riêng và có bước nghiệm thu công trình

Amis.vnTính giá thành theo công trình không đánh giá sản phẩm dở dang

6. Tự động cập nhật giá thành từng sản phẩm cho những lần nhập kho trước đó, tự động cập nhật giá xuất kho cho các sản phẩm được tính giá thành trên các phiếu xuất kho tương ứng.

Amis.vn

7. Đối với doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thì phần mềm tự động kết chuyển chi phí sản xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí sang tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (154) để tính giá thành sản phẩm, tự động nghiệm thu các công trình vụ việc, đơn hàng, hợp đồng.

Amis.vn

8. Đặc biệt, MISA AMIS giúp Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo các phương pháp đang áp dụng:

Amis.vnĐánh giá sản phẩm dở dang theo nhiều tiêu chí: Sản phẩm hoàn thành tương đương, Theo nguyên vật liệu trực tiếp, Theo định mức

9. Cung cấp các báo cáo giá thành theo đúng quy định của nhà nước: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, Sổ chi phí sản xuất kinh doanh, …

Amis.vnCho phép thống kê theo đối tượng, công trình, đơn hàng… và theo từng tài khoản chi phí

Amis.vnCho phép xem báo cáo chi tiết , tổng hợp lãi lỗ theo công trình

Phần mềm cho phép tự thiết lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị và lưu lại sử dụng cho các lần sau, xuất khẩu báo cáo ra nhiều định dạng file doc, pdf, xls.

 1,266 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]