Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Quản lý Công cụ dụng cụ của doanh nghiệp trên MISA AMIS

Quản lý Công cụ dụng cụ của doanh nghiệp trên MISA AMIS

Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều chỉnh, Phân bổ, Kiểm kê. Đặc biệt, phần mềm cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành
MISA AMISMISA AMISMô hình tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý CCDC trên MISA AMIS

 

Phân hệ CCDC giúp gì cho doanh nghiệp?

1. Cho phép kế toán quản lý danh sách các CCDC được đưa vào sử dụng tại các phòng ban: CCDC nào mới được ghi tăng trong kỳ, mới được ghi giảm trong kỳ, chưa được phân bổ hết, đã phân bổ xong hoặc CCDC nào có sự điều chỉnh trong kỳ.

MISA AMIS
Kế toán có thể xem được danh sách CCDC theo từng loại hoặc xem CCDC theo từng đơn vị sử dụng, dễ dàng lọc tìm CCDC theo nhiều tiêu chí, tham chiếu lại các chứng từ phát sinh liên quan đến CCDC,…
2. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán: Ghi tăng CCDC, ghi giảm, điều chuyển, phân bổ, Kiểm kê CCDC theo từng phòng ban.
MISA AMISMISA AMISCho phép ghi tăng hàng hoạt CCDC do ghi giảm từ TSCĐ chuyển sang, nhân bản để thêm nhanh, thiết lập sẵn tỷ lệ phân bổ CCDC cho từng bộ phận sử dụng.
MISA AMISMISA AMIS
3. Cho phép phân bổ chi phí một lần hoặc nhiều lần cho từng CCDC theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành.
MISA AMISTự động phân bổ chi phí cho từng đơn vị theo tỷ lệ đã thiết lập sẵn, tự động định khoản
4. Cho phép kế toán dễ dàng điều chuyển CCDC từ phòng ban này sang phòng ban khác, điều chỉnh số lượng khi phát hiện mất mát, hư hỏng.
MISA AMISMISA AMISCho phép điều chỉnh giá trị, thời gian phân bổ, tự thiết lập mẫu chứng từ đặc thù đưa vào phần mềm để in
5. Định kì, kế toán in được danh sách CCDC để đối chiếu với cán bộ quản lý CCDC và kiểm đếm trong thực tế nhằm phát hiện chênh lệch. Nếu phát hiện CCDC mất mát hoặc hư hỏng, Kế toán có thể thực hiện việc xử lý chênh lệch bằng cách lập chứng từ ghi giảm ngay trên biên bản kiểm kê.
MISA AMISMISA AMISTự động hạch toán trên chứng từ xử lý, sau khi xử lý chênh lệch xong phần mềm tự động tích vào ô “ Đã xử lý kiến nghị” trên biên bản kiểm kê.

6. Cung cấp Sổ theo dõi CCDC để khách hàng xem và in theo mẫu quy định

MISA AMISCho phép tự thiết lập mẫu báo cáo và lưu lạu để sử dụng lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,…

 507 

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này