Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Quản lý kho hiệu quả hơn với phần mềm kế toán MISA...

Quản lý kho hiệu quả hơn với phần mềm kế toán MISA AMIS

MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo chủng loại, nhóm và chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa trong nhiều kho.
Phần mềm đáp ứng tất cả các phương pháp tính giá xuất kho và cung cấp đầy đủ các biểu mẫu Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Thẻ kho, các Sổ tổng hợp tồn kho, Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa,… theo quy định.
Ngoài ra phần mềm còn có nhiều tính năng, tiện ích đặc biệt, phù hợp với đặc thù quản lý kho của doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực như: Theo dõi hàng hóa theo số lô hạn dùng, theo dõi hàng hóa có nhiều đặc tính (màu sắc, kích cỡ,…), chuyển đổi đơn vị tính, lập biên bản kiểm kê, kiểm soát xuất kho theo định mức, thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho từng vật tư, hàng hóa,…
MISA AMISMISA AMIS

1. MISA AMIS giúp doanh nghiệp thực hiện tất cả nghiệp vụ kho: Nhập kho hàng mua, Nhập thành phẩm sản xuất/ lắp ráp/tháo dỡ, Xuất bán hàng, Xuất sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ, Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Xuất kho gửi bán đại lý, Xuất chuyển kho nội bộ,…

MISA AMIS

Nhiều tiện ích hỗ trợ nhập chứng từ như: Lập phiếu nhập kho từ phiếu xuất của chi nhánh khác, phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng, từ chứng từ bán hàng ,có nhiều loại chứng từ nhập/ xuất để chọn và tự động định khoản theo từng loại tương ứng, Tự động nhảy số chứng từ liên tục, Tham chiếu đến chứng từ liên quan, Tra cứu số dư tài khoản, Xem số tồn vật tư, Nhân bản chứng từ… ngay khi lập chứng từ

2. Đáp ứng các phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước, Thực tế đích danh và tự động tính giá xuất theo từng phương pháp.
MISA AMISTính giá xuất cho từng hàng hóa, hay tất cả hàng hóa cùng một lúc, tính giá theo từng kho hay không theo kho, tính giá theo từng kỳ …
3. Quản lý hàng hóa có chính sách chiết khấu khi mua số lượng lớn, quản lý theo nhiều đơn vị tính, tự động quy đổi khi nhập kho, xuất kho theo đơn vị chuyển đổi về đơn vị chính để quản lý tồn kho theo từng đơn vị tính.
MISA AMIS
MISA AMIS
Cho phép theo dõi nhiều đơn vị tính, cập nhật giá mua ngầm định theo từng đơn vị tính, quản lý số tồn tối thiểu của từng mặt hàng.

4. Giúp doanh nghiệp theo dõi được số lô, hạn sử dụng của vật tư, hàng hóa để có những chính sách giải phóng hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn sử dụng.

MISA AMIS
Dễ dàng thống kê được những VTHH sắp hết hạn trong khoảng thời gian 1 tháng, 2 tháng…
MISA AMIS

5. Cho phép quản lý, theo dõi hàng hóa theo nhiều đặc tính như: màu sắc, size, số máy, số khung…

MISA AMIS
MISA AMISCho phép nhập kho, xuất kho theo từng loại đặc tính
6. Cho phép doanh nghiệp quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định của cơ quan thuế ( cho phép thông báo phát hành giống hóa đơn, cấp số liên tục không cho sửa xóa khi đã cấp…)
MISA AMISCho phép hiển thị giá bán trên phiếu xuất kho gửi đại lý, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
7. Cho phép quản lý VTHH theo nhiều nhóm hàng hóa, tình hình nhập xuất tồn hàng hóa theo cấp bậc từ chủng loại đến nhóm hàng hóa, loại hàng hóa, mặt hàng (tức theo dạng sơ đồ hình cây)
MISA AMISGiúp quản lý hàng hóa theo nhiều tiêu chí như: hàng sản xuất, nhóm hàng, nhà phân phối, nước sản xuất…
8. Định kì, giúp doanh nghiệp thực hiện công tác kiểm kê kho được nhanh chóng:
– Cho phép kế toán lập được danh sách hàng hoá để kiểm kê kho cùng với thủ kho nhằm phát hiện chênh lệch giữa sổ kế toán và thực tế và cập nhật kết quả kiểm kê vào phần mềm để lưu trữ
MISA AMISMISA AMISCho phép xuất khẩu danh sách VTHH ra excel để kế toán kho và thủ kho thực hiện công tác kiểm kê và nhập kết quả kiểm kê vào phần mềm. Cho phép điều chỉnh số lượng hoặc giá trị của VTHH nếu phát hiện mất mát, thừa hoặc bị giảm chất lượng
– Cho phép lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
MISA AMISMISA AMIS
– Cho phép điều chỉnh số lượng hoặc giá trị của VTHH nếu phát hiện mất mát, thừa hoặc bị giảm chất lượng
– Tự động xử lý chênh lệch hàng thừa, thiếu sau khi kiểm kê
MISA AMIS
MISA AMISTự động xử lý chênh lệch hàng thừa, thiếu sau khi kiểm phát hiđộng xử lt, thđộng xử lý chênh lệch hàng
MISA AMIS
9. Cho phép kế toán xuất kho hàng loạt NVL để sản xuất thành phẩm theo định mức NVL đã khai báo giúp kế toán kiểm soát được việc xuất kho đúng định mức quy định và tiết kiệm thời gian chọn từng NVL khi lập Phiếu xuất kho
MISA AMIS
MISA AMISCho phép lập phiếu xuất kho NVL, nhập kho thành phẩm từ lệnh sản xuất, tự động tính giá nhập kho thành phẩm đối với các thành phẩm lắp ráp

10. Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu chứng từ Phiếu nhập kho/Xuất kho, các Sổ kho, Thẻ kho, báo cáo nhập xuất tồn theo từng VTHH, từng kho, theo mã quy cách, số lô, hạn dùng,…

MISA AMISMISA AMISCho phép kế toán tự thiết kế mẫu chứng từ theo đặc thù của doanh nghiệp đưa vào phần mềm sử dụng, lập mẫu báo cáo theo nhu cầu quản trị, lưu lại mẫu báo cáo để sử dụng cho lần sau, xuất khẩu báo cáo theo nhiều định dạng file (doc, pdf, xls), truy xuất ngược về chứng từ gốc khi xem sổ sách, báo cáo,..
11. Cho phép kế toán kho tiếp nhận những yêu cầu nhập kho, xuất kho của kế toán bán hàng, kế toán mua hàng giúp tiết kiệm thời gian không phải nhập liệu lại.

MISA AMIS

12. Đặc biệt, phần mềm còn cho phép Thủ kho tiếp nhận trực tuyến các Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho được gửi đến từ bộ phận Mua hàng, Bán hàng để ghi vào Sổ kho, không phải ghi chép lại trên Sổ kho giúp Thủ kho tiết kiệm thời gian ghi chép vào Sổ sách và hạn chế sai xót.

MISA AMISCho phép thủ kho lưu trữ biên bản kiểm kê VTHH đã đối chiếu với kế toán kho, in các báo cáo kho, thẻ kho…

Ngoài ra Kế toán có thể thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho vật tư hàng hóa cụ thể để phần mềm cảnh báo giúp kế toán chủ động nhập thêm hàng về khi đến 1 mức tồn kho tối thiểu.

 597 

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này