Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong MISA AMIS

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu trong MISA AMIS

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng từ bán việc lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng đến việc xuất hóa đơn bán sản phẩm/dịch vụ, theo dõi, hạch toán các khoản chiết khấu, giảm giá, hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng,…
Phần mềm cho phép doanh nghiệp quản lý tình hình sử dụng hóa đơn, in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm, tuân thủ đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 153/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2013/TT-BTC.
Giám đốc và Kế toán dễ dàng quản trị tình hình bán hàng theo từng Chi nhánh, Phòng kinh doanh, Nhân viên kinh doanh hoặc xem các báo cáo bán hàng theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, thị trường.
Đặc biệt, phần mềm cho phép kế toán tiếp nhận trực tiếp các yêu cầu xuất hoá đơn từ nhân viên kinh doanh giúp kế toán không phải nhập lại các thông tin khi xuất hoá đơn.

 

MISA AMISMISA AMIS
Mô hình tổng quan quy trình nghiệp vụ quản lý bán hàng trên MISA AMIS
1. Phần mềm giúp kế toán quản lý danh sách các báo giá, đơn đặt hàng và hợp đồng đã gửi cho khách hàng giúp Kế toán và Giám đốc luôn nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện các đơn đặt hàng, hợp đồng. Đặc biệt, hệ thống liên thông với CRM nhận được báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng từ NVKD lập và đề nghị ghi doanh số để quản lý doanh số bán hàng theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng của NVKD.
MISA AMISKhi khách hàng đồng ý mua hàng, kế toán sẽ kế thừa toàn bộ thông tin trên báo giá, đơn đặt hàng để lập chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng mà không phải nhập liệu lại
2. Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Bán hàng trong nước, bán hàng xuất khẩu, bán qua đại lý, bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, bán hàng có chiết khấu, giảm giá, Hàng bán bị trả lại, bán hàng kèm quà tặng,…
MISA AMISMISA AMISNhiều tiện ích hỗ trợ nhập liệu như tự động định khoản tương ứng với từng nghiệp vụ bán hàng, tự động nhảy số chứng từ liên tục, tham chiếu đến chứng từ liên quan, sao chép từ chứng từ đã lập, tra cứu tồn kho, xem số dư tài khoản ngay khi nhập chứng từ, phím tắt để thêm nhanh chứng từ,…
MISA AMIS3. Khi lập chứng từ bán hàng, phần mềm tự động xác định giá bán của từng mặt hàng theo các chính sách giá bán, chính sách chiết khấu cho từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng đã được thiết lập trước đó
MISA AMISCho phép chiết khấu theo từng mặt hàng, theo tổng giá trị hóa đơn và tự động phân bổ cho từng mặt hàng, tính giá bán theo nhiều tiêu chí: theo đơn giá gần nhất, theo đơn giá cố định, tính cho từng đơn vị tính, theo tỷ lệ % hoặc theo số tiền. Phần mềm cho phép thiết lập chính sách giá, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng, từng khách hàng, từng mặt hàng và từng đơn vị tính
4. Đáp ứng các nghiệp vụ Bán hàng có chiết khấu, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng bán, Bán hàng kèm quà tặng,…
MISA AMISPhần mềm cho phép lập được chứng từ Trả lại hàng bán, Giảm giá hàng bán từ hóa đơn hoặc chứng từ bán hàng đã lập trước đó
5. MISA AMIS cho phép kế toán xuất hóa đơn cho khách hàng ngay khi lập chứng từ bán hàng hoặc có thể xuất hóa đơn vào một thời điểm khác sau khi đã lập chứng từ bán hàng. Phần mềm tách biệt vai trò hạch toán chứng từ bán hàng, ghi nhận doanh thu bán hàng với vai trò xuất hóa đơn vì vậy phần mềm đáp ứng tốt cho cả những doanh nghiệp có nhân sự chuyên trách việc xuất hóa đơn tài chính.
MISA AMIS
Kế toán dễ dàng xác định được chứng từ bán hàng nào đã xuất hóa đơn, chứng từ nào chưa xuất hóa đơn

6. Quản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn, tuân thủ theo đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 153/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2013/TT-BTC. Doanh nghiệp có thể thiết kế các mẫu hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp, thông báo phát hành và in trực tiếp các hoá đơn tự in, đặt in hoặc hóa đơn điện tử.

MISA AMISMISA AMISQuản lý chặt chẽ tình hình sử dụng hóa đơn, tuân thủ theo đúng Nghị định 51/2010/NĐ-, Thông tư 153/2010/TT-BTC, Thông tư 39/2013/TT-BTC

7. Nhiều báo cáo quản trị giúp Giám đốc và kế toán dễ dàng nắm được kết quả bán hàng:

  • Doanh số bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm mặt hàng
  • Doanh số bán hàng theo nhân viên, cửa hàng, từng bộ phận kinh doanh, chi nhánh hoặc toàn công ty
  • Doanh số bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng
  • Báo cáo lãi lỗ theo từng đơn đặt hàng, hợp đồng

MISA AMISNắm được tổng doanh số bán hàng tất cả các mặt hàng và chi tiết từng mặt hàng; tất cả khách hàng và chi tiết từng khách hàng 

MISA AMISMISA AMIS

MISA AMISMISA AMIS

8. Giúp kế toán theo dõi tốt công nợ phải thu:

  • Tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường.
  • Tổng hợp công nợ phải thu theo hóa đơn: Bao nhiêu công nợ đã xuất hóa đơn chưa thu được tiền, Bao nhiêu công nợ chưa xuất hóa đơn
  • Tổng hợp công nợ phải thu theo hạn nợ: Nợ chưa đến hạn, Nợ quá hạn (1-30 ngày, 30- 60 ngày, …, nợ quá hạn khó đòi)
  • Quản lý công nợ phải thu theo từng hợp đồng, đơn đặt hàng

MISA AMIS

Cho phép xem nhanh công nợ trên danh sách để biết được tình trạng nợ của từng khách hàng, chi tiết từng chứng từ công nợ của khách hàng đó
MISA AMISPhần mềm cho phép kế toán tự thiết lập các khoảng nợ tùy theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp
MISA AMISMISA AMIS
MISA AMIS
Nắm được tình hình tổng nợ phải thu và tình hình nợ phải thu chi tiết từng khách hàng
MISA AMISMISA AMISNắm chi tiết tình hình công nợ phải thu từng khách hàng theo từng hoá đơn
MISA AMISTự động đối trừ công nợ, bù trừ công nợ giữa khách hàng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp của doanh nghiệp
MISA AMIS

 

9. Có đầy đủ các mẫu chứng từ, báo cáo chi tiết, tổng hợp bán hàng, tình hình thực hiện công nợ phải thu… theo đúng quy định của nhà nước

MISA AMISPhần mềm cho phép kế toán truy xuất ngược về chứng từ gốc ngay khi xem sổ sách, báo cáo,…
MISA AMIS10. Giúp kế toán hạch toán và theo dõi các chi phí bán hàng, chi phí hoa hồng, chi phí chiết khấu, quà tặng khuyến mại,…
11. Kế toán có thể tiếp nhận các đề nghị cấp hóa đơn từ nhân viên kinh doanh giúp kế toán không phải nhập lại thông tin khi xuất hoá đơn bán hàng.
MISA AMISMISA AMIS

12. MISA AMIS giúp kế toán lập và in các báo giá, đơn đặt hàng, hợp đồng để gửi cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua hàng thì kế toán kế thừa thông tin của báo giá, đơn đặt hàng để lập hóa đơn bán hàng mà không phải nhập lại. Ngoài ra, kế toán có thể xuất hoá đơn bán hàng dựa trên các Phiếu xuất kho đã lập trước đó.

 472 

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng