Quản lý nhân sự Phúc lợi & Đãi ngộ Quy định mới về hỗ trợ Đoàn viên, người lao động bị...

Quy định mới về hỗ trợ Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 15 tháng 12 năm 2021 Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành quyết định số 3749/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ cho cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19. Chính sách mới này kịp thời giúp đỡ khó khăn cho đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời, làm tăng sự tin tưởng vào tổ chức công đoàn doanh nghiệp và liên đoàn lao động Việt Nam. Để giúp đoàn viên, người lao động và quý bạn đọc nắm được chính sách mới này, MISA AMIS xin chia sẻ đầy đủ và chi tiết về chính sách hỗ trợ này. Các bạn hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu ngay sau đây.

Ho tro nguoi lao dong bị anh huong boi dich covid-19
Quy định về hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

1. Những đối tượng được hỗ trợ của quyết định số 3749/QĐ-TLĐ

  • Đoàn viên, người lao động bị F0 hoặc bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 và các trường hợp khác;
  • Cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19.

2. Mức chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

2.1. Mức chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như sau:

Muc ho tro cho nguoi lao dong
Chi tiết các mức hỗ trợ cho người lao động
  1. Đoàn viên, người lao động là ca bệnh F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ:
  1. a) Tối đa là 3.000.000 đồng/người nếu có triệu chứng bệnh nặng, phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
  2. b) Tối đa là 1.500.000 đồng/người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị Covid-19 theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

2) Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm vi rút Sars-CoV-2 thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5.000.000 đồng/người.

3) Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khác cần hỗ trợ: giao Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động xem xét, quyết định theo các quy định về phân cấp tài chính của Tổng Liên đoàn phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch và nguồn tài chính công đoàn được phê duyệt trong năm.

2.2. Đơn vị chi trả cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. 

3. Mức hỗ trợ cho cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19

Đối tượng Mức hỗ trợ
Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 100.000 – 150.000 đồng/người/ngày

(Không quá 2.000.000 đồng/người/năm)

Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 80.000 – 120.000 đồng/người/ngày

(Không quá 1.500.000 đồng/người/năm)

1) Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, đoàn viên, người lao động được công đoàn cấp trên cơ sở huy động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người/năm. Giao Ban thường vụ công đoàn các cấp phân công nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm.

2) Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị: mức chi hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/năm. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được duyệt chi để quyết định và chịu trách nhiệm.

3) Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 được áp dụng các chế độ theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

4. Nguyên tắc hỗ trợ và thực hiện

Mỗi đối tượng F0 chỉ được hỗ trợ một lần dù nhiều lần dương tính với Sars-CoV-2. 

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau theo quy định tại Điều 1 Quyết định này thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất

Trường hợp đã được chi hỗ trợ khi là F0 sau đó bị tử vong do Covid-19 thì thân nhân được hỗ trợ theo Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Trường hợp đoàn viên, người lao động đủ điều kiện theo quy định của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ hoặc Quyết định 3022/QĐ-TLĐ và đã được các cấp công đoàn tiếp nhận hồ sơ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết thực hiện chi hỗ trợ.

Trường hợp đoàn viên, người lao động bị dương tính với Sars-CoV-2 trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành và đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định này, chưa được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ thì được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này.

5. Kết luận

Qua bài viết chia sẻ về chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ cho cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19. MISA AMIS hy vọng đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn sẽ kịp thời nắm bắt được chính sách hỗ trợ mới này. 

Chúc quý bạn đọc sức khỏe và thành công!

Tác giả: Nguyễn Huân

5/5 - (1 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này