Quản lý nhân sự Phúc lợi & Đãi ngộ Đơn giản hóa công tác bảo hiểm với MISA AMIS

Đơn giản hóa công tác bảo hiểm với MISA AMIS

MISA AMIS giúp doanh nghiệp tự động hóa công tác Quản lý các loại bảo hiểm bắt buộc từ khâu chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ lập các báo cáo thu hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm đến khâu giải quyết các thủ tục thanh toán bảo hiểm chế độ cho nhân viên.

>>Tự động hóa công tác tính lương, bảo hiểm trong MISA AMIS

1. Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ bảo hiểm của nhân viên

 • Quản lý thông tin về sổ BHXH của nhân viên: số sổ BHXH, thời gian bắt đầu tham gia, mức lương đóng bảo hiểm, tỷ lệ đóng…
 • Quản lý thông tin về số thẻ BHYT của nhân viên: số thẻ BHYT, ngày hết hạn thẻ, nơi đăng ký khám chữa bệnh…
 • Theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm của nhân viên tại đơn vị

phần mềm quản lý nhân sự

2. Hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT cho nhân viên mới

 • Hỗ trợ kê khai các thông tin liên quan đến thân nhân, tiền lương, tiền công theo mẫu A01-TS – Tờ khai tham gia BHXH, BHYT khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT.
 • Cho phép lập và in Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS) đối với những lao động mới tiếp nhận vào đơn vị.

3. Cho phép lập và in Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

 • Báo tăng lao động trong trường hợp có lao động mới, được tiếp nhận vào đơn vị hoặc lao động đi làm lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
 • Báo giảm lao động trong trường hợp lao động có lao động nghỉ việc hoặc lao động nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
 • Khai báo những lao động có sự thay đổi về chức danh hoặc tiền lương đóng bảo hiểm.
 • Khai báo các khoản BHYT, BHTN bị truy thu hoặc thoái trả

phần mềm quản lý nhân sự

4. Cho phép lập và in Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng (Mẫu D07-TS)

 • Kê khai các thông tin do người tham gia BHXH, BHYT đề nghị điều chỉnh lại so với thông tin đã đăng ký ban đầu như: họ tên, ngày sinh, số CMND, địa chỉ, ngày hết hạn thẻ, nơi đăng ký KCB…

Hỗ trợ các thủ tục thanh toán chế độ bảo hiểm cho nhân viên

 • Tự động tính toán số tiền bảo hiểm nhân viên được hưởng khi ốm đau, khi dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau, khi con ốm…
 • Cho phép tính toán số tiền bảo hiểm nhân viên được hưởng khi dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, tai nạn lao động.
 • Cho phép tính toán số tiền bảo hiểm nhân viên được hưởng khi nghỉ thai sản, khi dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau thai sản…

5. Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu báo cáo theo quy định của cơ quan bảo hiểm

 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
 • Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng (Mẫu D07-TS)
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu C66-HD)
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản (Mẫu C67-HD)
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau ốm đau (Mẫu C68-HD).
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau thai sản (Mẫu C69-HD).
 • Danh sách lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ DSPHSK sau điều trị thương tật, tai nạn lao động (Mẫu C70-HD)…và nhiều báo cáo quản trị khác

phần mềm quản lý nhân sự

 • Cho phép lập và in Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)
 • Báo tăng lao động trong trường hợp có lao động mới, được tiếp nhận vào đơn vị hoặc lao động đi làm lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
 • Báo giảm lao động trong trường hợp lao động có lao động nghỉ việc hoặc lao động nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
 • Khai báo những lao động có sự thay đổi về chức danh hoặc tiền lương đóng bảo hiểm.
 • Khai báo các khoản BHYT, BHTN bị truy thu hoặc thoái trả

6. Cho phép lập và in Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

 • Báo tăng lao động trong trường hợp có lao động mới, được tiếp nhận vào đơn vị hoặc lao động đi làm lại sau thời gian nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
 • Báo giảm lao động trong trường hợp lao động có lao động nghỉ việc hoặc lao động nghỉ dài ngày do ốm đau, thai sản…
 • Khai báo những lao động có sự thay đổi về chức danh hoặc tiền lương đóng bảo hiểm.
 • Khai báo các khoản BHYT, BHTN bị truy thu hoặc thoái trả

[Mới cập nhật: Kê khai bảo hiểm xã hội điện tử trên AMIS BHXH]

Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội trực tuyến AMIS BHXH kết nối trực tiếp với AMIS Nhân sự, giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục & kê khai BHXH đúng luật, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn.

 • Tự động kế thừa các thông tin từ AMIS nhân sự để lập hồ sơ BHXH
 • Tức thời cập nhật thông tin hồ sơ BHXH của lao động lên AMIS nhân sự
 • Tự động cập nhật thông tin Sổ BHXH, mã hộ gia đình từ CSDL của BHXH cho lao động mới => tiết kiệm 50% thời gian nhập hồ sơ cho lao động mới
 • Tự động đối chiếu và phát hiện sai lệch khi có chênh lệch số liệu với cơ quan BHXH
 • Nộp hồ sơ, đóng BHXH ngay tại nhà/cơ quan chỉ trong vòng 02 giờ
 • ….

Đầy đủ nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Xem thêm tính năng của phần mềm BHXH ngay!

Trải nghiệm Phần mềm quản lý nhân sự miễn phí AMIS Nhân sự ngay tại đây:

Trải nghiệm miễn phí

4/5 - (5 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này