Tin tức Quản lý nhân sự Quản lý các chương trình phúc lợi hiệu quả

Quản lý các chương trình phúc lợi hiệu quả

3591

AMIS.VN cho phép quản lý các hoạt động, các chương trình phúc lợi được đơn vị tổ chức nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân viên. Với mỗi một chương trình phúc lợi, nhân viên có thể đăng ký hoặc từ chối tham gia vào chương trình đó trực tiếp trên hệ thống. Đồng thời hệ thống cũng cho phép tổng hợp danh sách các đối tượng tham gia cùng với người thân của họ từ các chương trình phúc lợi đó.

>> Quản lý chặt chẽ hợp đồng lao động với Phần mềm AMIS.VN

phần mềm quản lý nhân sự

1. Quản lý thông tin về các chương trình phúc lợi

 • Lập kế hoạch thực hiện các chương trình phúc lợi theo quy định của đơn vị. Các thông tin cần quản lý gồm: mục đích của chương trình phúc lợi, địa điểm diễn ra, thời gian thực hiện, hình thức tổ chức, số tiền công ty hỗ trợ, số tiền nhân viên đóng, đối tượng được phép thụ hưởng.
 • Quản lý thông tin đối tượng đứng ra tổ chức thực hiện chương trình phúc lợi.
 • Quản lý thông tin về đối tác cung cấp dịch vụ phúc lợi cho đơn vị.
 • Cho phép lấy thông tin các chương trình phúc lợi đang được quản lý trên file excel vào hệ thống.

phần mềm quản lý nhân sự

2. Quản lý công tác tổ chức thực hiện chương trình phúc lợi

 • Theo dõi được việc thực hiện các chương trình phúc lợi từ khi lập kế hoạch, thực hiện đến lúc kết thúc.
 • Hỗ trợ gửi thư thông báo tới toàn bộ nhân viên trong đơn vị về nội dung và thời gian diễn ra chương trình phúc lợi.
 • Cho phép nhân viên đăng ký tham gia chương trình phúc lợi trực tuyến qua hệ thống
 • Hỗ trợ nhân viên đăng ký cho các đối tượng là người thân của nhân viên có thể tham gia vào các chương trình phúc lợi.
 • Tổng hợp được danh sách các đối tượng đăng ký tham gia vào chương trình phúc lợi.
 • Cho phép quản lý các khoản chi phí đã phát sinh của chương trình phúc lợi.

3. Quản lý ngân sách phúc lợi

 • Cho phép lập dự toán ngân sách dành cho hoạt động phúc lợi trong năm của cả đơn vị.
 • Hệ thống tự động cập nhật chi phí thực tế đã phát sinh của chương trình phúc lợi so với dự toán đã lập ban đầu
 • Đánh giá chất lượng của chương trình phúc lợi
 • Nhân sự tạo các đợt khảo sát ý kiến nhân viên về chất lượng của chương trình phúc lợi
 • Nhân viên tham gia khảo sát ý kiến trực tuyến trên hệ thống.
 • Nhân sự tổng hợp kết quả ý kiến, từ đó làm căn cứ để cải tiến chất lượng cho các chương trình phúc lợi tiếp theo.

4. Báo cáo

 • Báo cáo chi tiết chương trình phúc lợi
 • Danh sách những người tham gia chương trình phúc lợi
 • Danh sách nhân viên đăng ký nhưng không tham gia chương trình phúc lợi
 • Danh sách chương trình phúc lợi theo nhân viên
 • Báo cáo tổng hợp nhân tổng hợp chương trình phúc lợi
 • Báo cáo phân tích chi phí chương trình phúc lợi
 • Biểu đồ phân tích chi phí phúc lợi theo nhóm phúc lợi
 • Biểu đồ phân tích chi phí phúc lợi qua các năm
 • Biểu đồ thống kê chi phí phúc lợi bình quân qua các năm

Quản lý các chương trình phúc lợi hiệu quả

>> Phần mềm quản lý nhân sự đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam