Quản lý nhân sự Đánh giá nhân sự Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm MISA AMIS

Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm MISA AMIS

MISA AMIS cho phép doanh nghiệp quản lý các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động phát sinh liên quan đến nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, hỗ trợ theo dõi tình hình xử lý các sự cố đó, trong đó chỉ rõ số tiền mà nhân viên được bồi thường hoặc phải bồi thường.

>> Quản lý quyết định khen thưởng trên Phần mềm MISA AMIS

Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm MISA AMIS

1. Quản lý các thông tin về sự cố

 • Lưu trữ thông tin về các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động phát sinh liên quan đến nhân viên trong đơn vị. Các thông tin cần quản lý gồm: nội dung sự cố, ngày xảy ra, nơi xảy ra, nhân dẫn dẫn đến sự cố, giá trị thiệt hại và được bồi thường nếu có…
 • Lấy thông tin các sự cố đã phát sinh đang được quản lý trên file excel vào hệ thống
 • Lập danh sách nhân viên liên quan đến đến sự cố phát sinh.
 • Theo dõi được các khoản bồi thường mà nhân viên nhận được sau khi phát sinh sự cố.
 • Theo dõi được giá trị mà nhân viên phải bồi thường do gây ra sự cố.

Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm MISA AMIS

2. Theo dõi tình hình xử lý sự cố

 • Hỗ trợ gửi thư thông báo tới các đối tượng phòng ban liên quan về sự cố phát sinh.
 • Theo dõi được quá trình xử lý sự cố chi tiết đối với từng nhân viên.
 • Lập các quyết định xử lý sự cố đối với từng nhân viên.
 • Trộn thông quyết định xử lý sự cố từ hệ thống vào các quyết định dưới dạng file .doc.
 • Lưu trữ các quyết xử lý sự cố đã được ký (tài liệu dưới dạng ảnh scan) và có thể download về khi cần.

Báo cáo

 • Báo cáo chi tiết sự cố
 • Danh sách sự cố theo nhân viên
 • Báo cáo tổng hợp sự cố theo phòng ban
 • Báo cáo thống kê tai nạn lao động theo năm
 • Danh sách sự cố theo phòng ban
 • Danh sách sự cố theo loại sự cố
 • Biểu đồ phân tích nguyên nhân gây ra sự cố
 • Biểu đồ thống kê sự cố theo loại sự cố phát sinh

Quản lý sự cố, kỷ luật trên Phần mềm MISA AMIS

>> Xem thêm các tính năng quản lý nhân sự khác

4.7/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này