Quản lý nhân sự Phúc lợi & Đãi ngộ Quản lý việc đi công tác của nhân viên trên MISA AMIS

Quản lý việc đi công tác của nhân viên trên MISA AMIS

MISA AMIS giúp nhân viên lập đề nghị đi công tác, Quản lý và nhân sự phê duyệt yêu cầu đi công tác trực tiếp trên phần mềm. Sử dụng MISA AMIS sẽ giúp cho việc quản lý nhân viên đi công tác của doanh nghiệp chặt chẽ, nhanh chóng, tiết kiệm được giấy tờ.

>> Quản lý tài sản cấp phát cho nhân viên trên MISA AMIS

1. Quản lý đề nghị đi công tác của nhân viên

 • Nhân viên lập các đề nghị đi công tác trực tuyến trên hệ thống. Các thông tin cần quản lý gồm: thông tin của người đề nghị, người có thẩm quyền duyệt đề nghị, thời gian đề nghị, địa điểm công tác, mục đích công tác, thời gian công tác, có cần tạm ứng hay không…
 • Lập danh sách người đi cùng trong chuyến công tác
 • Lập các kê chi tiết các khoản chi trong trường hợp có phát sinh tạm ứng chi phí đi công tác
 • Hỗ trợ lưu trữ các tài liệu cần thiết cho chuyến công tác và có thể download lại khi cần.
 • Cho phép trộn thông tin đề nghị đi công tác từ hệ thống vào các mẫu biểu đi công tác dưới dạng file .doc.

phần mềm quản lý nhân sự

2. Phê duyệt đề nghị đi công tác của nhân viên

 • Cho phép người duyệt có thể duyệt trực tuyến các đề nghị đi công tác của nhân viên dưới quyền.

3. Quản lý việc hoàn thành các thủ tục sau khi đi công tác về

 • Theo dõi việc hoàn thành các các thủ tục sau chuyến công tác của nhân viên.
 • Hỗ trợ cảnh báo các trường hợp nhân viên sắp đến hạn hoặc đã quá hạn phải hoàn thành các thủ tục sau khi đi công tác về.
 • Hỗ trợ gửi email thông báo, nhắc nhở nhân viên cần phải hoàn thành thành các thủ tục sau khi đi công tác về.

Báo cáo

 • Phân tích, thống kê tình hình đi công tác của nhân viên
 • Danh sách nhân viên đi công tác
 • Quá trình đi công tác của nhân viên

Quản lý việc đi công tác của nhân viên trên MISA AMIS

>> Xem thêm tại https://amis.misa.vn/

3/5 - (2 bình chọn)