Quản lý nhân sự Đánh giá nhân sự Đánh giá năng lực, năng suất đội ngũ bằng nhiều phương pháp...

Đánh giá năng lực, năng suất đội ngũ bằng nhiều phương pháp trên MISA AMIS

MISA AMIS giúp tự động hóa công tác đánh giá nhân viên định kỳ trong doanh nghiệp từ khâu xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đợt đánh giá, cho phép nhân viên tự đánh giá, quản lý đánh giá nhân viên đến khâu tổng hợp kết quả đánh giá.

Từ kết quả đánh giá nhân viên, các nhà quản lý của đơn vị sẽ có các định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Đây cũng là căn cứ để nhà quản lý ra các quyết định điều chỉnh đãi ngộ đúng với năng lực, thái độ của từng nhân viên.

1. Hỗ trợ nhiều phương pháp đánh giá

 • Quản lý hoạt động đánh giá năng lực của nhân viên dựa theo bộ hồ sơ năng lực của đơn vị.
 • Quản lý hoạt động đánh giá năng suất của nhân viên theo phương pháp KPI.
 • Hỗ trợ lưu kết quả đánh giá 360 độ kết hợp với các phương pháp đánh giá năng lực và năng suất của nhân viên.

đánh giá nhân viên

2. Tự động hóa quy trình đánh giá

 • Cho phép xây dựng các tiêu chí đánh giá phục vụ cho việc đánh giá theo năng lực hoặc năng suất.
 • Thiết lập được bộ tiêu chí đánh giá gắn với từng vị trí công việc, vai trò công việc
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt đánh giá nhân viên định kỳ.
 • Hỗ trợ gửi email thông báo và yêu cầu nhân viên thực hiện đánh giá định kỳ.
 • Cho phép nhân viên thực hiện đánh giá trực tuyến thông qua hệ thống.

quy trình đánh giá nhân viên

 • Sau khi nhân viên đánh giá xong, hệ thống sẽ tự động chuyển kết quả tới người quản lý của nhân viên để tiếp tục quy trình đánh giá. Quản lý cũng thực hiện việc đánh giá nhân viên cấp dưới trực tuyến qua hệ thống.
 • Cung cấp chức năng tự động nhắc nhân viên về việc hoàn thành đợt đánh giá trước khi kết thúc thời hạn yêu cầu.
 • Cho phép nhân sự tổng hợp kết quả sau khi kết thúc đợt đánh giá và gửi cho cấp quản lý, làm căn cứ xây dựng các chính sách đào tạo và phát triển nguồn lực của đơn vị.

thực hiện đánh giá nhân viên

3. Nhiều báo cáo thống kê, phân tích

S​T​T Tên Ý nghĩa​
1 Báo cáo chi tiết kết quả đợt đánh giá Cho phép nhân sự tổng hợp kết quả đánh giá của nhân viên sau mỗi đợt đánh giá.
2 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá theo nhân viên trong năm Cho phép nhân sự thống kê và tổng hợp kết quả đánh giá theo từng đợt của các nhân viên.
3 Phiếu đánh giá Cho phép nhân sự xem và lưu lại kết quả đánh giá nhân viên theo từng đợt đánh giá. Căn cứ vào đợt đánh giá đó để đơn vị có chính sách khích lệ, thưởng phạt kịp thời cũng như thực hiện theo các chế độ đãi ngộ hiện tại của đơn vị.
4 Báo cáo thống kế kết quả đánh giá nhân viên theo vị trí công việc Cho phép tổng hợp kết quả đánh giá của các nhân viên ở cùng 1 vị trí công việc, nhằm biết được những nhân viên của cùng vị trí đó được đánh giá như thế nào về 1 hoặc nhiều tiêu chí cụ thể.
5 Báo cáo phân tích kết quả xếp hạng đánh giá nhân viên Cho phép nhân sự nắm được tổng quan về phân hạng nhân viên của mỗi đợt đánh giá và so sánh tỷ lệ các mức độ xếp hạng qua các đợt

 

Báo cáo đánh giá nhân viên trên AMIS Nhân sự

4, Một số tiện ích khác trong nghiệp vụ đánh giá nhân viên

Trên AMIS nhân sự, phần mềm cho phép doanh nghiệp phân quyền cho nhân sự phụ trách thực hiện công việc riêng với trách nhiệm và nghĩa vụ của nhân sự đó trong công tác đánh giá.

Phân quyền cho nhân sự đánh giá nhân viên

Ngoài ra, phần mềm cũng hỗ trợ doanh nghiệp liên tục theo dõi kỳ đánh giá nhân viên, cho phép nhân viên xem kết quả đánh giá (nếu được phân quyền), …

Trải nghiệm miễn phí phần mềm quản lý hồ sơ và các nghiệp vụ nhân sự khác trên phần mềm quản lý nhân sự AMIS Nhân sự tại đây:

Trải nghiệm miễn phí

5/5 - (1 bình chọn)