Quản lý - điều hành Công nghệ & đổi mới sáng tạo Chuyển đổi số ngành Môi trường: Khung hướng dẫn và bộ giải...

Trọng tâm của chuyển đổi số là dữ liệu số, các giải pháp công nghệ thông minh cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khung hướng dẫn và bộ giải pháp chuyển đổi số ngành Môi trường 2022 giúp xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu tổng hợp chuyên ngành TN&MT. 

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHUNG HƯỚNG DẪN CĐS NGÀNH MÔI TRƯỜNG

Chuyển đổi số thành công về tài nguyên và môi trường đòi hỏi các thành phần kinh tế, cộng đồng, cá nhân phải khuyến khích và tạo điều kiện tham gia đầu tư, nghiên cứu, xây dựng và triển khai các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số. Góp phần vào quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời, tạo điều kiện thực hiện các cơ chế, chính sách về dịch vụ cho thuê ngoài, hợp tác theo hình thức đối tác công tư, đầu tư theo quy định.

Chuyển đổi số ngành môi trường hiện nay
Chuyển đổi môi trường số là động lực, giải pháp giúp giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Để giải quyết thành công các bài toán phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững, việc đầu tiên chúng ta cần làm là thay đổi phương thức quản lý. Nó được thể hiện đúng từ quá trình chủ trương đầu tư, quy hoạch phát triển, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, chúng ta phải làm thực tế, cẩn thận và trên cơ sở đánh giá năng lực. 

Công nghệ thân thiện với môi trường nhất có thể, kinh nghiệm thế giới thì phải lựa chọn. Giải pháp trong thời gian tới là chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế theo hướng chất lượng. 

Trong định hướng phát triển, chuyển đổi môi trường số không chỉ là động lực của tài nguyên và môi trường mà còn là giải pháp, giúp giảm thiểu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

1. Giới thiệu

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành Môi trường là bộ tài liệu chỉ dẫn doanh nghiệp ở ngành Môi trường với quy mô cách thức triển khai chuyển đổi số (bắt đầu từ đâu, chuyển đổi số như thế nào, dùng các giải pháp gì) và cung cấp các tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả của quá trình chuyển đổi số đó. 

Khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022 ngành Môi trường xây dựng theo 3 cấp độ: 

 • Sẵn sàng: Hoạt động hiệu quả, tối ưu nguồn lực
 • Tăng trưởng: Thúc đẩy doanh thu bán hàng, tăng năng suất bán hàng
 • Đột phá: Sáng tạo sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.
Cấp độ chuyển đổi số ngành môi trường
Khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022 ngành Môi trường xây dựng theo 3 cấp độ: Sẵn sàng, tăng trưởng, đột phá

2. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Môi trường:

 • Dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải
 • Dịch vụ thu gom, xử lý, thải bỏ và tái chế rác thải
 • Dịch vụ xử lý ô nhiễm và các dịch vụ quản lý chất thải.
DOWNLOAD TÀI LIỆU KHUNG HƯỚNG DẪN CĐS NGÀNH MÔI TRƯỜNG

3. Lợi ích

Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành môi trường cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp môi trường

 • Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
 • Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
 • Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS.

4. Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp môi trường

Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công.

4.1. Cấp độ 1

Sẵn sàng, chuyển đổi số cơ bản: Sử dụng nền tảng/giải pháp số cho các hoạt động thiết yếu như kinh doanh/bán hàng, sản xuất, cung ứng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

 • Phần mềm quản lý điều phối xe thu gom chất thải
 • Phần mềm kiểm định chất lượng dịch vụ
 • Xây dựng hệ thống giám sát côn trùng gây hại
 • Hệ thống phần mềm giám sát bằng hệ thống camera.
Lộ trình chuyển đổi số ngành môi trường
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

4.2. Cấp độ 2

Tăng trưởng, chuyển đổi số nâng cao: Nâng cao năng lực quản lý, Tối ưu hóa hoạt động vận hành của doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, Xây dựng CSDL tập trung trên cloud, Giao dịch trên nền tảng thiết bị di động.

 • Giải pháp tự động hóa thu gom và tái chế rác thải
 • Giải pháp phun khử khuẩn tự động
 • Ứng dụng giám sát bằng thiết bị bay không người lái
 • Xây dựng nhà vệ sinh thông minh
 • Giải pháp quét dọn tự động

4.3. Cấp độ 3

Đột phá, chuyển đổi số toàn diện: Sử dụng dữ liệu để phân tích dự báo kinh doanh, phát hiện thị trường mới. 

 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Giải pháp quản lý theo dõi hành trình chất thải bằng công nghệ chuỗi khối (Blockchain).
 • Giải pháp ứng dụng trên web, mobile cho phép khách hàng book dịch vụ vệ sinh tự động có thu phí. 

5. Giải pháp chuyển đổi số cơ bản

5.1. Kế toán

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: PM kế toán, hóa đơn điện tử. 
 • Doanh nghiệp nhỏ: Kế toán mua hàng, quản lý chi tiêu.
 • Doanh nghiệp vừa: Quản lý tạm ứng, Quản lý công nợ, Tự động tra cứu và xử lý hóa đơn đầu vào.
 • Hạ tầng dịch vụ chung (không theo quy mô và mảng điều hành): Tổng đài số, Cloud hosting, dịch vụ số hóa tài liệu, số hóa media; Dịch vụ robot tự động xử lý quy trình (RPA); Dịch vụ an ninh mạng, diệt virus; Hệ thống đào tạo trực tuyến; phần mềm họp Online; Hệ thống email và các tiện ích văn phòng online.
Giải pháp chuyển đổi số ngành môi trường
Giải pháp chuyển đổi số ngành môi trường từ vận hành cho đến hạ tầng dịch vụ

5.2. Vận hành

 • Doanh nghiệp nhỏ: Quản lý bảo trì; quản lý sửa chữa.
 • Doanh nghiệp vừa: Quản lý kho vận; quản lý OKR; quản lý dự án.
 • Hạ tầng dịch vụ chung (không theo quy mô và mảng điều hành): Tổng đài số, Cloud hosting, dịch vụ số hóa tài liệu, số hóa media; Dịch vụ robot tự động xử lý quy trình (RPA); Dịch vụ an ninh mạng, diệt virus; Hệ thống đào tạo trực tuyến; phần mềm họp Online; Hệ thống email và các tiện ích văn phòng online.

5.3. Bán hàng

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: Quản lý bán hàng, chữ ý điện tử
 • Doanh nghiệp nhỏ: Phần mềm CRM; Chăm sóc KH
 • Doanh nghiệp vừa: Chatbot
 • Hạ tầng dịch vụ chung (không theo quy mô và mảng điều hành): Tổng đài số, Cloud hosting, dịch vụ số hóa tài liệu, số hóa media; Dịch vụ robot tự động xử lý quy trình (RPA); Dịch vụ an ninh mạng, diệt virus; Hệ thống đào tạo trực tuyến; phần mềm họp Online; Hệ thống email và các tiện ích văn phòng online.

5.4. Sản xuất

 • Doanh nghiệp nhỏ: Quản lý thiết bị, Quản lý bảo hành
 • Doanh nghiệp vừa: Quản lý ISO, Quản lý kiểm toán. 
 • Hạ tầng dịch vụ chung (không theo quy mô và mảng điều hành): Tổng đài số, Cloud hosting, dịch vụ số hóa tài liệu, số hóa media; Dịch vụ robot tự động xử lý quy trình (RPA); Dịch vụ an ninh mạng, diệt virus; Hệ thống đào tạo trực tuyến; phần mềm họp Online; Hệ thống email và các tiện ích văn phòng online.

5.5. Nhân sự

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ: Chấm công, bảng lương
 • Doanh nghiệp nhỏ: Quản lý tuyển dụng, Quản lý nghỉ phép
 • Doanh nghiệp vừa: Quản lý suất ăn, Quản lý nhân sự, Quản lý dự án, Quản lý phương tiện.
 • Hạ tầng dịch vụ chung (không theo quy mô và mảng điều hành): Tổng đài số, Cloud hosting, dịch vụ số hóa tài liệu, số hóa media; Dịch vụ robot tự động xử lý quy trình (RPA); Dịch vụ an ninh mạng, diệt virus; Hệ thống đào tạo trực tuyến; phần mềm họp Online; Hệ thống email và các tiện ích văn phòng online.

5.6. Marketing

 • Doanh nghiệp nhỏ: Email marketing, SMS Marketing
 • Doanh nghiệp vừa: Quản lý sự kiện, Quản lý kết nối
 • Hạ tầng dịch vụ chung (không theo quy mô và mảng điều hành): Tổng đài số, Cloud hosting, dịch vụ số hóa tài liệu, số hóa media; Dịch vụ robot tự động xử lý quy trình (RPA); Dịch vụ an ninh mạng, diệt virus; Hệ thống đào tạo trực tuyến; phần mềm họp Online; Hệ thống email và các tiện ích văn phòng online.

6. Đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số MISA AMIS

Trong 25 năm qua, các sản phẩm và dịch vụ của MISA đã là người bạn đồng hành không thể thiếu của hàng chục đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp thuộc khối hành chính sự nghiệp, tổng công ty và hộ doanh nghiệp cá thể. 

Ngày nay, MISA đang xây dựng một hệ sinh thái giải pháp công nghệ chuyển đổi số MISA AMIS hoàn chỉnh để phục vụ những người làm công tác tài chính, kế toán và quản lý doanh nghiệp. 

Việc tích hợp phần mềm của MISA AMIS vào hệ sinh thái này cho phép người dùng đơn giản hóa các thao tác và tăng tốc độ cũng như độ chính xác khi xử lý các giao dịch. Công nghệ điện toán đám mây giúp người dùng làm việc, thao tác và đưa ra quyết định mọi lúc, mọi nơi ngay cả khi họ không ở văn phòng.

Bộ giải pháp chuyển đổi số MISA AMIS ngành môi trường
Công nghệ điện toán đám mây giúp người dùng làm việc, thao tác và đưa ra quyết định mọi lúc, mọi nơi

Trong đó, phần mềm MISA AMIS công việc giúp doanh nghiệp theo dõi kế hoạch và tiến độ công việc mọi lúc mọi nơi. Với nhu cầu làm việc linh hoạt, quản lý công việc trên điện thoại sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin nhanh chóng, sử dụng thời gian hiệu quả hơn.

Tiến trình chuyển đổi số đã mang lại những cơ hội chưa từng có cho sứ mệnh phụng sự xã hội của MISA. Đây là sự thay đổi toàn diện đối với từng doanh nghiệp, từng tổ chức, từng cá nhân, từng lĩnh vực và là sự thay đổi mang tính lịch sử. 

MISA sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần tin cậy – thiết thực và cống hiến cho các thành viên, tiếp tục đặt trí tuệ và đóng góp vào mục tiêu chung là dẫn dắt Việt Nam thành công trong công cuộc chuyển đổi số.

Tham khảo nguồn: dx4sme.vn

Mời bạn trải nghiệm Bộ sản phẩm giải pháp chuyển đổi số của MISA AMIS hoàn toàn miễn phí:


 

Bài viết liên quan:

Chuyển đổi số là gì? Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại 4.0

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Tất cả những điều cần biết về chuyển đổi số

Chuyển đổi số: Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp thuộc 26 lĩnh vực & ngành nghề 2022

Các nội dung tìm kiếm khác liên quan đến “Chuyển đổi số ngành môi trường”

Chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường quyết định số 417/qđ-btnmt
Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường quyết định 417/qđ-btnmt
Chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường

Xin mời tìm hiểu thêm về giải pháp MISA AMIS Digital Workplace để nâng cao hiệu quả: quản lý, phân công giao việc, lưu trữ hồ sơ văn bản, phòng họp, tài sản, mạng xã hội nội bộ. Miễn phí trải nghiệm trong 15 ngày.

amis digital workplace

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]