Kiến thức Chuyển đổi số Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo: Khung hướng dẫn...

Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo: Khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022  

Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo là một trong những khâu có tính đột phá và tạo ra những thay đổi quan trọng trong hoạt động dạy học, thi cử và tư duy quản lý giáo dục. 

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHUNG HƯỚNG DẪN CĐS NGÀNH GIÁO DỤC

Chuyển đổi số đã giúp gần 24 triệu học sinh và các giáo viên phải tạm dừng đến trường do dịch COVID-19 nhưng vẫn không ngừng học tập, làm việc. Việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động giáo dục đã từng bước thay đổi phương pháp dạy và học truyền thống. Sau những khó khăn ban đầu, thầy và trò đã cơ bản thành thạo các thao tác để có thể “bình ổn” vào lớp học ảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi tích cực, việc dạy và học trực tuyến cũng gây ra những khó khăn nhất định cho giáo viên cũng như học sinh. Khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022 giúp ngành Giáo dục và Đào tạo tận dụng thời cơ, giải quyết những vấn đề mang tính bền vững và lâu dài. 

Chuyển đổi số ngành giáo dục
Chuyển đổi số là một trong những khâu có tính đột phá trong hoạt động dạy học

1. Giới thiệu

Khung chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Giáo dục và Đào tạo là bộ tài liệu chỉ dẫn doanh nghiệp ở ngành Giáo dục và đào tạo với quy mô cách thức triển khai chuyển đổi số (bắt đầu từ đâu, chuyển đổi số như thế nào, dùng các giải pháp gì) và cung cấp các tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả của quá trình chuyển đổi số đó. 

Khung hướng dẫn và bộ giải pháp 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng theo 3 cấp độ: 

 • Sẵn sàng: Hoạt động hiệu quả, tối ưu nguồn lực
 • Tăng trưởng: Thúc đẩy doanh thu bán hàng, tăng năng suất bán hàng
 • Đột phá: Sáng tạo sản phẩm dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. 
Cấp độ chuyển đổi số ngành giáo dục đào tạo
Khung hướng dẫn và bộ giải pháp ngành Giáo dục và Đào tạo có 3 cấp độ

2. Đối tượng áp dụng

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành Giáo dục và đào tạo:

 •  Các cơ sở giáo dục tư nhân
 •  Các cơ sở giáo dục công
 •  Cơ sở giáo dục đào tạo nghề sau Trung học cơ sở
 •  Các tổ chức tư vấn đào tạo cho doanh nghiệp
 •  Đào tạo sau đại học
 •  Các hình thức đào tạo khác của chính phủ và các cơ quan chuyên nghiệp
DOWNLOAD TÀI LIỆU KHUNG HƯỚNG DẪN CĐS NGÀNH GIÁO DỤC

3. Lợi ích

Khung chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ngành Giáo dục và đào tạo cung cấp hướng dẫn từng bước về các giải pháp kỹ thuật số để áp dụng ở từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp Giáo dục và Đào tạo

 • Định hướng cho doanh nghiệp nên bắt đầu CĐS từ đâu, cần làm gì và làm như thế nào theo từng quy mô và loại hình
 • Tìm được các sản phẩm, giải pháp và nhà cung cấp giải pháp CĐS phù hợp theo nhu cầu
 • Có thể đánh giá hoạt động CĐS của doanh nghiệp và đo lường CĐS

4. Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp Giáo dục, Đào tạo

Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công.

4.1. Cấp độ 1

Sẵn sàng chuyển đổi số cơ bản: Tự động hóa vận hành, số hóa tài liệu đào tạo.

 • Hệ thống quản lý & đánh giá kết quả đào tạo
 • Phân tích dữ liệu hoạt động kinh doanh
 • Chứng chỉ số
 • Nền tảng học tập trực tuyến

4.2. Cấp độ 2

Tăng trưởng, chuyển đổi số nâng cao: Kết nối hệ sinh thái đào tạo, thị trường trong nước.

 • Sàn giáo dục thương mại điện tử
 • Công cụ và sản phẩm đào tạo kỹ năng phục vụ cho công việc
 • Sáng tạo nội dung nhanh chóng

4.3. Cấp độ 3

Lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp giáo dục đào tạo
Lộ trình này như một kim chỉ nam, giúp doanh nghiệp SME từng bước chuyển đổi số thành công

Đột phá, chuyển đổi số toàn diện: Thị trường toàn cầu, Kinh doanh thông minh

 • Hoạch định nguồn lực thông minh
 • Tư vấn đào tạo thông minh
 • Phân tích, dự đoán thị trường đào tạo

5. Giải pháp chuyển đổi số cơ bản

Ngoài các giải pháp chuyển đổi số cho chuyên ngành đào tạo đã trình bày ở trên, doanh nghiệp cần chuyển đổi số các hoạt động vận hành nói chung như tài chính kế toán, kinh doanh – marketing, quản trị nhân sự và các hoạt động điều hành khác. Các giải pháp chuyển đổi số bao gồm phần mềm/nền tảng, hạ tầng và dịch vụ. 

5.1. Vận hành

 • Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ: Chữ ký số
 • Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ: Quản lý công việc, ghi chép tài liệu
 • Quy mô doanh nghiệp vừa: Ký điện tử, quản lý văn thư, quản lý phòng họp, quản lý tài sản, lưu trữ tài liệu điện tử, truyền thông nội bộ, quản lý khảo sát, quy trình đề xuất, tổ chức sự kiện.
 • Hạ tầng dịch vụ: Tổng đài số, cloud hosting.

5.2. Nhân sự

 • Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ: Quan hệ lao động, chấm công, tiền lương, kê khai bhxh, kê khai thuế TNCN.
 • Quy mô doanh nghiệp vừa: Tuyển dụng, hồ sơ nhân sự, đánh giá năng suất/KPI, đào tạo và phát triển, E-learning (LMS), tiếp nhận nhân sự, kế hoạch nhân sự, hồ sơ năng lực.
 • Hạ tầng dịch vụ: Dịch vụ số hóa tài liệu, văn bản; Dịch vụ số hóa media (video, image, audio).
Giải pháp chuyển đổi số ngành giáo dục đào tạo
Các giải pháp chuyển đổi số bao gồm phần mềm/nền tảng, hạ tầng và dịch vụ

 

5.3. Kinh doanh 

 • Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ: Thanh toán
 • Quy mô doanh nghiệp nhỏ: Marketing, bán hàng đa kênh, quản lý khách hàng. chatbot.
 • Quy mô doanh nghiệp vừa: Chăm sóc và hỗ trợ KH, quản lý đối tác và CTV.
 • Hạ tầng dịch vụ: Dịch vụ RPA (tự động hóa quy trình bằng robot), dịch vụ an toàn, an ninh thông tin.

5.4. Tài chính

 • Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ: Kế toán, Hóa đơn điện tử
 • Quy mô doanh nghiệp nhỏ: Kê khai thuế
 • Quy mô doanh nghiệp vừa: Tự động xử lý hóa đơn đầu vào, Kế hoạch tài chính, Phân tích tài chính, Hợp nhất kết quả kinh doanh, Hợp nhất báo cáo tài chính.
 • Hạ tầng dịch vụ: Khóa học video kiến thức, kỹ năng làm việc, quản trị DN; Dịch vụ xây dựng bài giảng điện tử.

6. Đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số MISA AMIS

Giải pháp Nền tảng giáo dục MISA AMIS đã được vinh danh ở hạng mục giáo dục thông minh. MISA EMIS đã được triển khai tại 20.600 trường học, 248 sở giáo dục và 48 sở giáo dục và đào tạo do có thế mạnh về công nghệ và tính thực tiễn.

Cụ thể, nền tảng này tập trung vào 4 lĩnh vực chính, bao gồm quản lý giáo dục, quản lý trường học, cổng thông tin phụ huynh trường học và phân tích dữ liệu giáo dục với đầy đủ chuyên môn: đăng ký trực tuyến, quản lý hồ sơ học sinh, thời khóa biểu, giáo dục và học tập trực tuyến, kiểm tra trực tuyến, quản lý dịch vụ dân sự, dinh dưỡng, thiết bị, thư viện, thu nhập, tài liệu… 

Bộ giải pháp chuyển đổi số MISA
Nền tảng là giải pháp đáp ứng được mọi hoạt động quản trị cốt lõi của doanh nghiệp

Việc tích hợp này giúp nhân viên dễ dàng tổng hợp và cập nhật báo cáo cho từng lĩnh vực chuyên môn thay vì sử dụng các phần mềm riêng lẻ, riêng lẻ, mang đến cho lãnh đạo một bức tranh toàn cảnh về hoạt động của nhà trường.

Ngoài ra, MISA đồng thời phát triển bộ giải pháp nền tảng quản trị MISA AMIS. Nền tảng là giải pháp đáp ứng được mọi hoạt động quản trị cốt lõi của doanh nghiệp. Nền tảng đặc biệt cần thiết với các doanh nghiệp trước bối cảnh làm việc từ xa, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Tham khảo nguồn: dx4sme.vn

Mời bạn đọc tham khảo khung hướng dẫn giải pháp 2022 ngành Giáo dục đào tạo của VINASA:


 

Bài viết liên quan:

Chuyển đổi số là gì? Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại 4.0

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Tất cả những điều cần biết về chuyển đổi số

Chuyển đổi số: Hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp thuộc 26 lĩnh vực & ngành nghề 2022

Các nội dung tìm kiếm khác liên quan đến “Chuyển đổi số ngành giáo dục”

Giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục Thực trạng chuyển đổi số trong giáo dục
Ý nghĩa của chuyển đổi số trong giáo dục Mô hình chuyển đổi số trong giáo dục
Chuyển đổi số trong giáo dục pdf Chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông
Đề án chuyển đổi số ngành giáo dục Mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục

Xin mời tìm hiểu thêm về giải pháp MISA AMIS Digital Workplace để nâng cao hiệu quả: quản lý, phân công giao việc, lưu trữ hồ sơ văn bản, phòng họp, tài sản, mạng xã hội nội bộ. Miễn phí trải nghiệm trong 15 ngày.

digital-workplace

 209 

3/5 - (2 bình chọn)

Nguyễn Doanh Hùng là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và điều hành doanh nghiệp, Ông thường xuyên có những chia sẻ với nội dung hữu ích thông qua các bài viết về chủ đề quản lý và điều hành doanh nghiệp của MISA AMIS.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này