Quản lý nhân sự Đánh giá nhân sự Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc nhanh, gọn với...

Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc nhanh, gọn với MISA AMIS

AMIS giúp doanh nghiệp quản lý các yêu cầu nghỉ việc, giải quyết các thủ tục cần thiết đối với những nhân viên xin nghỉ việc. Đồng thời, cung cấp các báo cáo phân tích về tình trạng nghỉ việc của nhân viên và lý do vì sao nghỉ.

Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc

Giải quyết các thủ tục cho nhân viên nghỉ việcTheo dõi được danh sách nhân viên nào đang làm thủ tục thôi việc, nhân viên nào đã nghỉ việc.

 • Theo dõi được các thủ tục giấy tờ nhân viên cần hoàn thành trước khi nghỉ, thủ tục nào đã xong, thủ tục nào chưa xong.
 • Theo dõi danh sách các tài sản cần thu hồi trước khi nhân viên nghỉ việc.
 • Theo dõi các khoản công nợ giữa nhân viên và đơn vị cần phải hoàn thành trước khi nhân viên nghỉ việc.
 • Hỗ trợ lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in theo mẫu thông tư 37/2012/TT-BTC cho nhân viên nghỉ việc.
 • Theo dõi việc trả sổ BHXH và thu hồi thẻ BHYT đối với những nhân viên đã nghỉ việc.
 • Hỗ trợ gửi email thông báo về việc nhân sự nghỉ việc tới các bộ phận có liên quan.

Giải quyết thủ tục cho nhân viên nghỉ việc nhanh, gọn với MISA AMIS

Báo cáo

 • Cho phép phân tích, thống kê tình hình nhân viên nghỉ việc
 • Biểu đồ phân tích lý do thôi việc
 • Danh sách nhân viên chưa hoàn thành thủ tục thôi việc
 • Danh sách tài sản cần bàn giao khi thôi việc
 • Danh sách nhân viên nghỉ việc chưa nhận sổ bảo hiểm
 • Báo cáo thống kê ngày công của nhân viên thôi việc

>> Phần mềm quản lý nhân sự đầu tiên tại việt nam sử dụng trí tuệ nhân tạo

>> MISA AMIS: Quản lý hiệu quả thời gian nhân viên

 

 

4.5/5 - (2 bình chọn)