Nghiệp vụ Hóa đơn Mẫu phiếu thu chi theo các thông tư và cách ghi phiếu...

Mẫu phiếu thu chi theo các thông tư và cách ghi phiếu thu chi đầy đủ nhất

Mẫu phiếu thu chi là loại biểu mẫu quan trọng mà doanh nghiệp thường xuyên phải sử dụng. Tùy vào từng loại hình mà các doanh nghiệp sẽ sử dụng các mẫu phiếu thu chi khác nhau theo từng thông tư đã quy định. Bài viết dưới đây sẽ đề cập chi tiết các mẫu phiếu thu chi và cách lập chính xác nhất.

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.

1. Mẫu phiếu thu

1.1. Các mẫu phiếu thu theo từng thông tư

Mẫu phiếu thu theo thông tư 200, thông tư 133

Đơn vị:…………… Mẫu số 01 – TT
Địa chỉ:……….. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày …….tháng …….năm …….

Quyển số:………..

                                                 Số:………………..

Nợ:……………….

Có:…………….….

 

Họ và tên người nộp tiền:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………..

Số tiền:……………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Kèm theo:……………………………………………..Chứng từ gốc: ………………………………

 Ngày …..tháng …..năm ……

 

Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):……………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

TẢI MẪU PHIẾU THU THEO THÔNG TƯ 200, THÔNG TƯ 133 TẠI ĐÂY

=>> Xem thêm: Quy trình thu chi tiền mặt chuẩn chỉnh tại doanh nghiệp

Mẫu phiếu thu theo thông tư 107

Mẫu thu theo thông tư 107 được áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

ĐƠN VỊ: …………… Mẫu số: C40-BB
Mã QHNS:…………. (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

 Ngày ….tháng……năm

Quyển số:……..

Số: ……………

Nợ:……………

 Có:……………

Họ tên người nộp tiền: …………………………………………………………….………….…………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….………….

Nội dung: ……………………………………………………………………………………….………

Số tiền:………………………………………….(loại tiền). (Viết bằng chữ): ………………….………

Kèm theo: ……………………………………………………………………………….………….……

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền: – Bằng số: ………………………………………………….

                                – Bằng chữ: ………………………………………………..

Ngày….tháng…..năm……

NGƯỜI NỘP THỦ QUỸ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………….

TẢI PHIẾU THU THEO THÔNG TƯ 107 TẠI ĐÂY

=>> Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền và những lưu ý khi làm kế toán vốn bằng tiền

1.2. Lưu ý khi lập phiếu thu

 • Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi rõ số từng quyển để lấy căn cứ ghi vào từng phiếu thu. Trong 1 kỳ kế toán, số phiếu thu phải được đánh liên tục. 
 • Thông tin Quyển số, Số được ghi rõ trong quyển phiếu thu của công ty, kế toán cần ghi đúng, đầy đủ.
 • Ghi rõ đầy đủ, chi tiết các mục thông tin họ và tên, địa chỉ (ghi rõ số nhà, đường, phường, quận…)
 • Lý do nộp cần ghi rõ và chi tiết như: Thi tiền bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, tiền tạm ứng còn thừa…
 • Số tiền cần ghi rõ, chính xác cả phần chữ và số để tránh trường hợp ghi thêm số 0 vào sau khi hoàn tất phiếu thu. Tùy thuộc vào đơn vị dòng tiền, ghi rõ USD hay VND…
 • Kế toán tiến hành lập 3 liên của phiếu thu với đầy đủ nội dung và chữ ký. Sau đó, kế toán chuyển cho cấp cao hơn là kế toán trưởng soát xét sau đó giám đốc sẽ ký và cuối cùng thủ quỹ tiếp nhận để làm thủ tục nhập quỹ. Thủ quỹ giao 1 liên cho người nộp tiền, 1 liên cho nơi lập phiếu và giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ. Cuối cùng, phiếu thu kèm theo các chứng từ gốc sẽ được chuyển tới cho kế toán để ghi sổ kế toán.

=>> Xem thêm: Hướng dẫn hạch toán phí chuyển tiền qua ngân hàng & bài tập ví dụ

2. Mẫu phiếu chi

2.1. Các mẫu phiếu chi theo từng thông tư

Mẫu phiếu chi theo thông tư 200, thông tư 133

Đơn vị: ……………… Mẫu số 02 – TT
Địa chỉ: ……………… (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:…………..

Số:…………………..

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do chi:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):……………………………………………………………………………….

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:……………………………

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

TẢI PHIẾU CHI THEO THÔNG TƯ 200, THÔNG TƯ 133 TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu chi theo thông tư 107

Mẫu chi theo thông tư 107 được áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đơn vị: ……………… Mẫu số: C41-BB
Địa chỉ: ……………… (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU CHI

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:…………..

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nhận tiền:……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………… Loại tiền:……………………………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ):………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:……………………………

 

Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Ngày…. tháng…. năm….

THỦ QUỸ NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………..

TẢI MẪU PHIẾU CHI THEO THÔNG TƯ 107 TẠI ĐÂY

2.2. Lưu ý khi lập phiếu chi

 • Phiếu chi của mỗi doanh nghiệp cần phải đóng thành quyển và ghi rõ, chính xác số quyển, số của từng phiếu chi để lấy làm căn cứ khi lập phiếu chi tiếp theo. Trong 1 kỳ kế toán, phiếu chi cần đánh số liên tục.
 • Các mục thông tin về Quyển số, Số, thời gian, địa chỉ cần ghi rõ chi tiết, cụ thể và kiểm tra kỹ để tránh nhầm lẫn.
 • Số tiền phải ghi rõ, chính xác cả về phần chữ và số, tránh trường hợp thêm số 0 vào sau khi phiếu chi đã hoàn thành. Đồng thời, kế toán cần ghi rõ đơn vị tính USD hay đồng Việt Nam.
 • Phiếu chi sẽ được lập thành 3 liên, điều kiện để được xuất quỹ là phiếu cần có chữ ký đầy đủ của kế toán trường, giám đốc, người lập quỹ, thủ quỹ. Sau khi người nhận tiền đã nhận đủ số tiền cần phải ký, ghi rõ họ tên và ghi rõ số tiền đã nhận vào phiếu chi. Trong 3 liên của phiếu chi, liên  1 sẽ được lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 thủ quỹ giữ để ghi sổ đồng thời đính kèm với chứng từ gốc để chuyển cho kế toán, liên 3 dung giao cho người nhận tiền.

Tải một số biểu mẫu khác tại đây:

Chia sẻ mẫu in phiếu thu, phiếu chi nhập kho, xuất kho tự động

Mẫu file sổ quỹ tiền mặt bằng excel theo quy định mới nhất

Mẫu Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt và hướng dẫn cách lập theo TT 200 và TT 133

Mẫu file Excel quản lý toàn diện kho hàng hóa

Trong các nghiệm vụ liên quan tới thu chi hay liên quan quỹ tiền mặt cũng như công tác kế toán nói chung, doanh nghiệp nên sử dụng có các phần mềm kế toán để công việc thuận lợi, chính xác và nhanh chóng hơn. Các phần mềm kế toán như MISA AMIS online giúp kế toán tiết kiệm thời gian, công sức khi làm việc và hạn chế tối đa được sai sót so với thao tác thủ công như trước đây.

 • Tự động hóa tác nghiệp với kế toán: Ngay sau khi Kế toán lập Phiếu thu, Phiếu chi thì chương trình sẽ chuyển các Phiếu Thu/Chi đó sang cho Thủ quỹ. Thủ quỹ chỉ cần kiểm tra thông tin trên Phiếu thu, Phiếu chi rồi ghi vào Sổ quỹ mà không mất công nhập liệu lại.
 • Tự động đối chiếu sổ quỹ và sổ kế toán tiền mặt: Chương trình tự động đối chiếu và phát hiện chênh lệch giữa Sổ chi tiết tiền mặt và Sổ quỹ. Giúp Kế toán kịp thời xử lý sai lệch, đảm bảo tính đúng đắn của số liệu.
 • Tự động xử lý chênh lệch thừa thiếu sau kiểm kê quỹ: Căn cứ vào thực tế kiểm kê thừa hay thiếu, hệ thống tự động sinh ra Phiếu thu/Phiếu chi tương ứng.

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn!

 1,381 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]