Kiến thức Tài chính - kế toán Mẫu biểu, quy định Quy định CÁCH ĐĂNG KÝ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG –...

CÁCH ĐĂNG KÝ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG – NGHỊ QUYẾT SỐ 116/NQ-CP

Để thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, ngày 01/10/2021 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTG quy định về trình tự thủ tục cách thức để người lao động nhận hỗ trợ từ Qũy bảo hiểm thất nghiệp. MISA AMIS xin chia sẻ đầy đủ và chi tiết cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ cho người lao động của Nghị quyết số 116/NQ-CP theo hướng dẫn mới nhất từ Quyết định số 28/2021/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ ngày 01/10/2021 đầy đủ và chi tiết trong bài viết này.

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.

cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ

Hình 1: Đối tượng được hỗ trợ
Hình 1: Đối tượng được hỗ trợ

*) Chú ý: Đối tượng không được hỗ trợ gồm các trường hợp sau:

1). Người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân

2). Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021 /NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

3). Đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

2. CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NHẬN HỖ TRỢ

2.1). Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hình 2: Các bước đăng ký nhận hỗ trợ đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Hình 2: Các bước đăng ký nhận hỗ trợ đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

* Chi tiết từng bước thực hiện như sau:

Bước 1: Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01 (tải mẫu tại đây), gửi người sử dụng lao động.

(Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh).

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có);

Bước 3:

Trường hợp 1: Người lao động cần điều chỉnh thông tin hồ sơ

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có) (tải mẫu tại đây), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Trường hợp 2: Người lao động có thông tin đúng, đủ

Người sử dụng lao động lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 (tải mẫu tại đây) đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 4: Nhận tiền hỗ trợ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kế từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tintrong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

*** Lưu ý: Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.2. Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Hình 3: Các bước đăng ký nhận hỗ trợ đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Hình 3: Các bước đăng ký nhận hỗ trợ đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

* Chi tiết các bước thực hiện như sau

Bước 1: Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04 (tải mẫu tại đây). Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

*** Lưu ý: Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. CÁC HÌNH THỨC NHẬN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ

1) Trực tuyến thông qua cổng Dịch vụ công Quốc gia, cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

2) Thông qua dịch vụ bưu chính.

3) Trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

4. CÁC LƯU Ý GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH NHẬN HỖ TRỢ

Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện đăng ký nhận hỗ trợ giống trường hợp người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bằng cách gửi Mẫu số 04 (tải mẫu tại đây ) đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ.

5. KẾT LUẬN

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTG của Thủ tướng chính phủ ngày 01/10/2021 đã kịp thời hướng dẫn cho người lao động biết cách nhận tiền hỗ trợ từ Nghị quyết số 116/NQ-CP. MISA AMIS hy vọng bài viết sẽ hỗ trợ cho người lao động biết cách đăng ký nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp sớm nhất. Chúc các bạn thành công !!!

Phần mềm kế toán online MISA AMIS mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Phần mềm cho phép kế toán viên:

  • Làm việc mọi lúc mọi nơi qua internet: giúp kế toán viên nói riêng và ban lãnh đạo doanh nghiệp nói chung có thể kịp thời đưa ra quyết định về vấn đề tài chính của doanh nghiệp.
  • Kết nối ngân hàng điện tử: các quy định hiện nay khiến việc doanh nghiệp phải giao dịch qua ngân hàng ngày càng phổ biến hơn, đồng thời, ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp vì vậy phần mềm online MISA AMIS cho phép kết nối ngân hàng điện tử mang đến lợi ích về thời gian, công sức và tiền của cho doanh nghiệp và cho kế toán.
  • Kết nối với Cơ quan Thuế: Việc kê khai và nộp thuế điện tử hiện nay đang là xu thế và phần mềm online MISA AMIS với tiện ích mTax cho phép kế toán có thể kê khai và nộp thuế ngay trên phần mềm.
  • Kết nối với hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự: Phần mềm online MISA AMIS nằm trong một hệ sinh thái gồm nhiều phần mềm quản lý mang đến giải pháp tổng thể cho quản trị doanh nghiệp.….

Ngoài các tính năng thông minh kể trên, phần mềm kế toán online MISA AMIS còn thường xuyên cập nhật các chính sách, quy định, các thông tư, nghị định mới nhất để đảm bảo kế toán doanh nghiệp sẽ kịp thời nắm bắt được thông tin.

Nhanh tay đăng ký sử dụng miễn phí 15 ngày phần mềm kế toán online MISA AMIS để thực tế trải nghiệm.

CTA nhận tư vấn

Tác giả: Người Yêu Kế Toán

 4,242 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]