Mẫu biểu, quy định Quy định Hướng dẫn cách đăng ký nhận hỗ trợ COVID-19 online trên cổng...

Tiếp theo bài viết về các chính sách hỗ trợ COVID-19 mới nhất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021QĐ-TTg. MISA AMIS xin hướng dẫn chi tiết các bạn cách đăng ký nhận hỗ trợ covid-19 online trên cổng dịch vụ công quốc gia cho đối tượng là các doanh nghiệp, hợp tác xã. Các chính sách sẽ hướng dẫn trong bài gồm 2 chương trình đăng ký hỗ trợ sau:

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Hình 1: Các chương trình đăng ký nhận hỗ trợ covid-19 online cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã
Hình 1: Các chương trình đăng ký nhận hỗ trợ covid-19 online cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã

>>> Xem thêm: 

Các bước đăng ký nhận chính sách hỗ trợ Covid-19 online trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

1. Bước 1. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trên điện thoại/ máy tính, bạn truy cập vào trang: ”Cổng dịch vụ công quốc gia” đường link: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Hình 2: Trang chủ Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 2: Trang chủ Cổng dịch vụ công quốc gia

Nếu bạn đã có tài khoản thì chọn “Đăng nhập”. Nếu như bạn chưa có tài khoản thì chọn mục “Đăng ký”. 

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp

Nếu là doanh nghiệp thì chọn mục “Doanh nghiệp” cắm chữ kỹ số doanh nghiệp vào máy tính, tiếp tục chọn “USB ký số”

Hình 3: Chọn “USB ký số” để đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 3: Chọn “USB ký số” để đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Rồi tiếp theo chọn “Đăng ký”, hệ thống sẽ tự động kiểm tra chữ ký số của doanh nghiệp và doanh nghiệp thực hiện theo chỉ dẫn hệ thống để đăng ký tài khoản.

Hình 4: Chọn “Đăng ký” tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 4: Chọn “Đăng ký” tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

* Sau khi được cấp tài khoản thì doanh nghiệp và cá nhân đăng nhập cổng thông tin quốc gia và tiến hành đăng ký nhận hỗ trợ COVID-19.

2. Bước 2: Đăng ký chương trình hỗ trợ COVID-19

Căn cứ vào điều kiện hưởng từng chương trình hỗ trợ, doanh nghiệp, hợp tác xã tự xác định thuộc chương trình nào thì tích chọn chương trình phù hợp.

 

Hình 5: Chọn mục “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” để đăng ký chính sách hỗ trợ COVID-19
Hình 5: Chọn mục “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” để đăng ký chính sách hỗ trợ COVID-19

Bạn chọn mục “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”. Một danh sách các chương trình hỗ trợ Covid-19 sẽ hiện ra. Trong bài viết này MISA AMIS sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký online nhận hỗ trợ cho 2 trường hợp sau:

 1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
 2. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Hình 6: Danh sách các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình 6: Danh sách các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2.1 Hỗ trợ 1: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Sơ đồ quy trình thực hiện

Hình 7: Quy trình thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 7: Quy trình thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Mô tả quy trình thực hiện 

Bước 1. Doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và lựa chọn dịch vụ Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Bước 2. Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động điều hướng chuyển qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện các thao tác nghiệp vụ theo yêu cầu hệ thống của cơ quan BHXH.

Bước 4: Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận, đồng bộ thông tin xử lý hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thông báo cho Doanh nghiệp.

Ta chọn mục “ Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất” trên hệ thống 

Hình 8: Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 8: Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Các biểu mẫu hồ sơ

Sau khi tích chọn vào sẽ có 1 danh sách thành phần hồ sơ cho từng đối tượng. Trường hợp là người sử dụng lao động sẽ chọn mục 1 và chọn tải về các danh sách hồ sơ, đơn đăng ký theo mẫu có sẵn.

Hình 9: Quy trình thực hiện hỗ trợ người lao động ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 9: Quy trình thực hiện hỗ trợ người lao động ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Sau khi hoàn thành hồ sơ theo mẫu doanh nghiệp sẽ gửi đến cơ quan BHXH thông qua Cổng thông tin BHXH Việt Nam hoặc qua phần mềm BHXH.

Cuối cùng là chờ nhận kết quả từ Cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận, đồng bộ thông tin xử lý hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia để thông báo cho Doanh nghiệp.

2.2 Hỗ trợ 2: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

2.2.1 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc

Quy trình thực hiện

Hình 10: Quy trình thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nguồn: Internet
Hình 10: Quy trình thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nguồn: Internet

Mô tả quy trình thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg), trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Doanh nghiệp ký số vào Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (không cần có xác nhận của cơ quan bảo hiểm).

Bước 2. Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển danh sách qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Bước 3. Khi nhận được hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong vòng 02 ngày làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 38 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện ký số vào file thông tin mà Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã gửi sang và cập nhật lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến Ngân hàng chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trường hợp thông tin trong Danh sách không chính xác, cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi chú rõ các thông tin không chính xác và trả lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo đến Doanh nghiệp hiệu chỉnh thông tin và nộp lại hồ sơ.

Bước 4. Trong 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Ngân hàng chính sách xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ theo quy trình nội bộ, cập nhật trạng thái và kết quả cho vay lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bước 5. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tái cấp vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân đến người sử dụng lao động

Hình 11: Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 11: Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Dựa vào quy trình trên có thể thấy bước đầu tiên là doanh nghiệp cần hoàn thành các hồ sơ theo mẫu yêu cầu của hệ thống (tải các biểu mẫu hồ sơ ở mục 4.1.2 bên dưới).

Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu thì doanh nghiệp tiến hành nộp trực tuyến và chờ nhận kết quả.

Các biểu mẫu sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc

(Tải file mẫu đơn đề nghị hỗ trợ về máy tính, điền thông tin cần thiết và chọn file đính kèm. File đính kèm là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính)

 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu 12a – phụ lục kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
 • Danh sách người lao động đang tham gia BHXH theo mẫu 13a – phụ lục kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

(Tải các file biểu mẫu tại đây)

 • Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất

Quy trình thực hiện

Hình 12: Quy trình thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nguồn: Internet
Hình 12: Quy trình thực hiện hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Nguồn: Internet

Mô tả quy trình thực hiện

Bước 1. Doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg), trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Doanh nghiệp ký số vào Danh sách người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (không cần có xác nhận của cơ quan bảo hiểm).

Bước 2. Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển danh sách qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Bước 3. Khi nhận được hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong vòng 02 ngày làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 38 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện ký số vào file thông tin mà Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã gửi sang và cập nhật lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến Ngân hàng chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Trường hợp thông tin trong Danh sách không chính xác, cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi chú rõ các thông tin không chính xác và trả lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo đến Doanh nghiệp hiệu chỉnh thông tin và nộp lại hồ sơ.

Bước 4. Trong 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Ngân hàng chính sách xã hội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ theo quy trình nội bộ, cập nhật trạng thái và kết quả cho vay lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bước 5. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận tái cấp vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện giải ngân đến người sử dụng lao động

Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất trên Cổng dịch vụ công quốc gia xem hình 11 bên trên.

Dựa vào quy trình trên có thể thấy bước đầu tiên là doanh nghiệp cần hoàn thành các hồ sơ theo mẫu yêu cầu của hệ thống (tải các biểu mẫu hồ sơ ở mục 4.2.2 bên dưới) ? Nộp trực tuyến và chờ nhận kết quả.

2.2.2 Các biểu mẫu sử dụng vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất

(Tải file mẫu đơn đề nghị hỗ trợ về máy tính, điền thông tin cần thiết và chọn file đính kèm. File đính kèm là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính)

 • Đơn đề nghị vay vốn vốn theo mẫu 12b, 12c – phụ lục kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg
 • Danh sách người lao động đang tham gia BHXH theo mẫu 13b, 13c – phụ lục kèm theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

(Tải các biểu mẫu hồ sơ tại đây)

Kết luận

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách đăng ký online để nhận các chương trình hỗ trợ COVID-19 chủ yếu hiện nay cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên Cổng dịch vụ công quốc gia. MISA AMIS hy vọng bài viết sẽ giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã dễ dàng và thuận lợi thực hiện đăng ký nhận chương trình hỗ trợ COVID-19. 

Bên cạnh tổng hợp các kiến thức hữu ích về kế toán để giúp kế toán doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu trong quá trình công tác, MISA đồng thời phát triển phần mềm kế toán mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Anh/Chị kế toán doanh nghiệp hãy đăng ký phần mềm kế toán online MISA AMIS để thực tế trải nghiệm một giải pháp với nhiều tính năng, tiện ích như:

 • Hệ sinh thái kết nối:
  • Hoá đơn điện tử – cho phép xuất hoá đơn ngay trên phần mềm
  • Ngân hàng điện tử – cho phép lấy sổ phụ, đối chiếu và chuyển tiền ngay trên phần mềm
  • Cơ quan Thuế – cổng mTax cho phép nộp tờ khai, nộp thuế ngay trên phần mềm
  • Hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự…
 • Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành,…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
 • Tự động tổng hợp số liệu và kết xuất báo cáo tài chính với hàng trăm biểu mẫu có sẵn giúp kế toán đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo ….

Click đăng ký nhận tư vấn ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để tối ưu hoá bộ máy quản trị tài chính – kế toán doanh nghiệp:

CTA nhận tư vấn

 Tác giả: Nguyễn Kế Toán

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]