Mẫu biểu, quy định Quy định Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký nhận hỗ trợ Covid-19 online trên...

Tiếp theo bài viết về các chính sách hỗ trợ COVID-19 mới nhất theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021QĐ-TTg. MISA AMIS xin hướng dẫn chi tiết các bạn cách đăng ký nhận hỗ trợ covid-19 online trên cổng dịch vụ công quốc gia cho đối tượng là người lao động thông qua đơn vị sử dụng lao động. Các chính sách sẽ hướng dẫn trong bài gồm:

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Hình 1: Các chương trình đăng ký nhận hỗ trợ covid-19 online cho người lao động thông qua đơn vị sử dụng lao động
Hình 1: Các chương trình đăng ký nhận hỗ trợ covid-19 online cho người lao động thông qua đơn vị sử dụng lao động

>>> Xem thêm:

Các bước đăng ký nhận chính sách hỗ trợ Covid-19 online trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

1. Bước 1. Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trên điện thoại/ máy tính, bạn truy cập vào trang “Cổng dịch vụ công quốc gia” đường link bên dưới: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Hình 2: Trang chủ Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 2: Trang chủ Cổng dịch vụ công quốc gia

Nếu bạn đã có tài khoản thì chọn “Đăng nhập”. Nếu như bạn chưa có tài khoản thì chọn mục “Đăng ký”.

Cách đăng ký tài khoản như sau:

Với các chương trình đăng ký nhận hỗ trợ covid-19 online cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp thì người sử dụng lao động sẽ đăng ký tài khoản doanh nghiệp để đăng ký nhận hỗ trợ thay cho người lao động.

Đăng ký tài khoản doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động chọn mục “Doanh nghiệp” cắm chữ kỹ số doanh nghiệp vào máy tính, tiếp tục chọn “USB ký số”.

Hình 3: Chọn “USB ký số” để đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 3: Chọn “USB ký số” để đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Rồi tiếp theo chọn “Đăng ký”, hệ thống sẽ tự động kiểm tra chữ ký số của doanh nghiệp và doanh nghiệp thực hiện theo chỉ dẫn hệ thống để đăng ký tài khoản.

Hình 4: Chọn “Đăng ký” tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 4: Chọn “Đăng ký” tài khoản doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

* Sau khi được cấp tài khoản thì doanh nghiệp và cá nhân đăng nhập cổng thông tin quốc gia và tiến hành đăng ký nhận hỗ trợ COVID-19.

Sau khi được cấp tài khoản thì doanh nghiệp đăng nhập cổng thông tin quốc gia và tiến hành đăng ký nhận hỗ trợ COVID-19 thay cho người lao động.

Điều kiện cần có để sau này người lao động nhận được tiền hỗ trợ là phải có tài khoản ngân hàng, để sau này cơ quan hỗ trợ sẽ chuyển khoản trực tiếp cho người lao động. Xem ví dụ kết quả nhận hỗ trợ dưới đây:

Tài khoản của người lao động sẽ được cộng thêm số tiền được hỗ trợ như dưới đây nếu hồ sơ đạt kết quả: Số dư TK VCB 101236xxxx +1,000,000 VND lúc 09-09-2021 11:02:38. Số dư xxxxxx VND. Ref SHGD:10001xxx.DD:210xxx.BO:PHONG LAO DONG THUONG BINH VA XA HO.Remark:61653xxx.TSLR.CHI HO TRO COVID 19.

2. Bước 2: Đăng ký chương trình hỗ trợ COVID-19

Căn cứ vào điều kiện hưởng từng chương trình hỗ trợ người lao động tự xác định thuộc chương trình nào và báo cho doanh nghiệp thay mình đăng ký thì tích chọn chương trình phù hợp.

Hình 5: Chọn mục “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” để đăng ký chính sách hỗ trợ COVID-19
Hình 5: Chọn mục “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” để đăng ký chính sách hỗ trợ COVID-19

Bạn chọn mục “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19”. Một danh sách các chương trình hỗ trợ Covid-19 sẽ hiện ra. Trong bài viết này MISA AMIS sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký online nhận hỗ trợ cho 2 trường hợp sau:

1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

2. Hỗ trợ người lao động ngừng việc

Hình 6: Danh sách các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Hình 6: Danh sách các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

MISA AMIS sẽ cùng các bạn đăng ký online từng trường hợp hỗ trợ:

2.1 Hỗ trợ 1. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

2.1.1 Quy trình thực hiện trên hệ thống

Sơ đồ quy trình

Hình 7: Quy trình thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 7: Quy trình thực hiện hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Mô tả quy trình: Doanh nghiệp sẽ thay người lao động đăng ký chương trình nhận hỗ trợ trên cổng thông tin quốc gia.

Bước 1. Doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg). Lưu ý: Khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Doanh nghiệp ký số vào Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (không cần có xác nhận của cơ quan bảo hiểm).

Bước 2. Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 3. Khi nhận được hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong 02 ngày làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg), thực hiện ký số vào file thông tin mà Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã gửi sang và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp thông tin trong Danh sách không chính xác, cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi chú rõ các thông tin không chính xác và trả lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo đến Doanh nghiệp, Doanh nghiệp hiệu chỉnh thông tin và nộp lại hồ sơ.

Bước 4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trả lời cho Doanh nghiệp đối với hồ sơ không đạt yêu cầu.

Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp tài khoản truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cập nhật trạng thái và chuyển hồ sơ kèm tờ trình đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì thực hiện cập nhật trạng thái và văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho Doanh nghiệp.

Bước 5. Trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết điện tử lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trường hợp không hỗ trợ thì phải cập nhật thông báo bằng văn bản và ghi rõ lý do lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi cho Doanh nghiệp.

Hình 8: Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 8: Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Dựa vào quy trình trên có thể thấy bước đầu tiên là doanh nghiệp cần hoàn thành các hồ sơ theo mẫu yêu cầu của hệ thống (tải các biểu mẫu hồ sơ ở mục 2.2 bên dưới).
Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu thì doanh nghiệp tiến hành nộp trực tuyến và chờ nhận kết quả.

2.1.2 Các biểu mẫu hồ sơ

(Tải file mẫu đơn đề nghị hỗ trợ về máy tính, điền thông tin cần thiết và chọn file đính kèm. File đính kèm là bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính)

Thành phần hồ sơ:

1). Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

2). Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội

3). Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền. (Tải các biểu mẫu hồ sơ tại đây).

2.2 Hỗ trợ 2: Hỗ trợ người lao động ngừng việc

2.2.1 Quy trình thực hiện

Sơ đồ quy trình

Hình 9: Quy trình thực hiện hỗ trợ người lao động ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Hình 9: Quy trình thực hiện hỗ trợ người lao động ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Mô tả quy trình: Doanh nghiệp sẽ thay người lao động đăng ký chương trình nhận hỗ trợ trên cổng thông tin quốc gia.

Bước 1. Doanh nghiệp đăng ký tài khoản, đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg). Lưu ý: Khi nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Doanh nghiệp ký số vào Danh sách người lao động ngừng việc (không cần có xác nhận của cơ quan bảo hiểm).

Bước 2. Cổng Dịch vụ công Quốc gia tự động chuyển danh sách người lao động ngừng việc qua hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bước 3. Khi nhận được hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong 02 ngày làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm xác nhận Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, thực hiện ký số vào file thông tin mà Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã gửi sang và chuyển lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để chuyển hồ sơ trực tuyến đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trường hợp thông tin trong Danh sách không chính xác, cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi chú rõ các thông tin không chính xác và trả lại cho Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo đến Doanh nghiệp, Doanh nghiệp hiệu chỉnh thông tin và nộp lại hồ sơ.

Bước 4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của Doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc trả lời cho Doanh nghiệp đối với hồ sơ không đạt yêu cầu.

Ủy ban nhân dân cấp huyện được cấp tài khoản truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia để cập nhật trạng thái và chuyển hồ sơ kèm tờ trình đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì thực hiện cập nhật trạng thái và văn bản trả lời lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để thông báo cho Doanh nghiệp.

Bước 5. Trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ.

Cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết điện tử lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trường hợp không hỗ trợ thì phải cập nhật thông báo bằng văn bản và ghi rõ lý do lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi cho Doanh nghiệp.

Quy trình xử lý hồ sơ trực tuyến hỗ trợ người lao động ngừng việc trên Cổng dịch vụ công quốc gia giống như Hình 8 bên trên.

Dựa vào quy trình trên có thể thấy bước đầu tiên là doanh nghiệp cần hoàn thành các hồ sơ theo mẫu yêu cầu của hệ thống (tải các biểu mẫu hồ sơ ở mục 3.2 bên dưới).

Sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu thì doanh nghiệp tiến hành nộp trực tuyến và chờ nhận kết quả.

2.2.2. Các biểu mẫu sử dụng

Thành phần hồ sơ:

1). Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021;

2). Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06;

3). Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền. (Tải các biểu mẫu hồ sơ tại đây).

Kết luận

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách đăng ký online để nhận các chương trình hỗ trợ COVID-19 chủ yếu hiện nay cho người lao động trên Cổng dịch vụ công quốc gia. MISA AMIS hy vọng bài viết có thể giúp các bạn những người lao động đang gặp khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp kịp thời đề xuất lên Đơn vị để đăng ký nhận chương trình hỗ trợ COVID-19 được dễ dàng và thuận lợi hơn.

Bên cạnh tổng hợp các kiến thức hữu ích về kế toán để giúp kế toán doanh nghiệp dễ dàng tìm hiểu trong quá trình công tác, MISA đồng thời phát triển phần mềm kế toán mang đến giải pháp quản trị tài chính kế toán tổng thể vừa đơn giản, thông minh vừa an toàn chính xác. Anh/Chị kế toán doanh nghiệp hãy đăng ký phần mềm kế toán online MISA AMIS để thực tế trải nghiệm một giải pháp với nhiều tính năng, tiện ích như:

 • Hệ sinh thái kết nối:
  • Hoá đơn điện tử – cho phép xuất hoá đơn ngay trên phần mềm
  • Ngân hàng điện tử – cho phép lấy sổ phụ, đối chiếu và chuyển tiền ngay trên phần mềm
  • Cơ quan Thuế – cổng mTax cho phép nộp tờ khai, nộp thuế ngay trên phần mềm
  • Hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự…
 • Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200, từ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Hóa đơn, Thuế, Giá thành,…
 • Tự động nhập liệu: Tự động nhập liệu từ hóa đơn điện tử, nhập khẩu dữ liệu từ Excel giúp rút ngắn thời gian nhập chứng từ, tránh sai sót.
 • Tự động tổng hợp số liệu và kết xuất báo cáo tài chính với hàng trăm biểu mẫu có sẵn giúp kế toán đáp ứng kịp thời yêu cầu của lãnh đạo ….

Click đăng ký nhận tư vấn ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để tối ưu hoá bộ máy quản trị tài chính – kế toán doanh nghiệp:

CTA nhận tư vấn

Tác giả: Nguyễn Huân

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]