Marketing – Bán hàng Giải pháp CRM Phần mềm quản trị khách hàng AMIS CRM: giải pháp hiệu quả...

Phần mềm quản trị khách hàng AMIS CRM: giải pháp hiệu quả gia tăng doanh số cho doanh nghiệp

Phần mềm quản trị khách hàng AMIS CRM là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các nghiệp vụ trước, trong và sau bán hàng.

AMIS CRM cung cấp tức thời các biểu đồ, báo cáo phân tích tình hình bán hàng của toàn doanh nghiệp, giúp lãnh đạo kịp thời có những quyết định, chỉ đạo trong điều hành kinh doanh. Bên cạnh đó AMIS CRM còn giúp nhân viên kinh doanh quản lý chi tiết các nghiệp vụ bán hàng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị

1. Quản lý và chăm sóc khách hàng tiềm năng

 • Theo dõi, quản lý các thông tin về khách hàng tiềm năng, những đối tượng có thể trở thành khách hàng của doanh nghiệp trong tương lai.
 • Ghi nhận tất cả các hoạt động xúc tiến bán hàng như gửi thư, email, gọi điện, gặp mặt,… của doanh nghiệp đối với khách hàng tiềm năng.
 • Phần mềm quản trị khách hàng AMIS CRM cung cấp hệ thống báo cáo thống kê khách hàng tiềm năng theo kênh thông tin thu nhận, giúp doanh nghiệp biết được những kênh thông tin nào thực sự đem đến nhiều khách hàng để có sự đầu tư hợp lý…
Phần mềm quản trị khách hàng AMIS CRM: giải pháp hiệu quả gia tăng doanh số cho doanh nghiệp
Phần mềm quản trị khách hàng AMIS CRM: giải pháp hiệu quả gia tăng doanh số cho doanh nghiệp

2. Quản lý bán hàng

 • Phần mềm quản trị khách hàng AMIS CRM quản lý thông tin về tất cả các công ty, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến công việc kinh doanh như các khách hàng, đối tác, đối thủ.
 • Phân loại khách hàng tổ chức theo nhiều chỉ tiêu thống kê khác nhau như theo vùng, theo ngành nghề kinh doanh, theo loại hình doanh nghiệp,…
 • Báo cáo về những khách hàng đang giao dịch giúp người quản lý biết được tại bất cứ thời điểm nào đang giao dịch với những ai, bao lâu rồi không có giao dịch với một khách hàng cụ thể.

3. Quản lý thông tin liên hệ

 • Quản lý thông tin về tất cả các cá nhân liên quan đến tổ chức mà doanh nghiệp cần theo dõi, ví dụ như trưởng phòng kinh doanh hay giám đốc của một công ty.
 • Phân loại các liên hệ theo nhiều chỉ tiêu thống kê khác nhau như theo vùng, theo kênh thông tin mà họ thu thập được về doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp,…

4. Quản lý các cơ hội bán hàng

 • Quản lý công tác bán hàng theo nhóm, giúp các đội bán hàng dễ dàng chia sẻ dữ liệu khách hàng, tăng hiệu quả làm việc tập thể.
 • Quản lý mọi cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn bán hàng, tự động tổng hợp thống kê cho biết doanh thu tại từng giai đoạn cũng như doanh thu kỳ vọng trong tương lai.
 • Giúp người quản lý đánh giá được hiện tại và triển vọng về doanh số của doanh nghiệp, đánh giá được chính xác được năng lực và công sức lao động của từng nhân viên kinh doanh,…

5. Quản lý đơn hàng

 • Cho phép theo dõi, thống kê, phân tích và tổng hợp tất cả các đơn hàng bán.
 • Quản lý chi tiết các thông tin đơn hàng như thông tin về sản phẩm, đơn giá, thuế, chiết khấu.
 • Giúp khách hàng có thể in được báo giá, hợp đồng… theo format yêu cầu của từng doanh nghiệp

6. Quản lý hợp đồng

 • Quản lý tiến trình thực hiện hợp đồng từ khi bắt đầu cho tới lúc thanh lý, tự động nhắc nhở từng khoản công nợ cần thực hiện.
 • Theo dõi chi tiết các khoản thu chi cho mỗi hợp đồng.
 • Theo dõi các khoản hoa hồng chi tiết đến từng đối tác cho mỗi hợp đồng.

7. Quản lý sau bán hàng

 • Quản lý tất cả các thông tin phản hồi của khách hàng, các vấn đề khó khăn mà khách hàng gặp phải hay các vấn đề thắc mắc của khách hàng về sản phẩm.
 • Phân loại tình huống sau bán hàng theo nhiều chỉ tiêu thống kê khác nhau như theo kênh phản hồi, theo nguyên nhân, theo tình trạng xử lý,…

Chia sẻ bài viết hữu ích này