Kiến thức Quản lý nhân sự AMIS giải quyết công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp...

AMIS giải quyết công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp như thế nào?

Ứng dụng Quản trị nhân sự là một phân hệ của Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ Quản trị nhân sự: Hoạch định nguồn nhân lực, Tuyển dụng, Quản lý hồ sơ, Quản lý hợp đồng lao động, Quản lý đào tạo, Đánh giá, Chấm công, Quản lý thời gian, Quản lý lương, Thuế, Bảo hiểm, Khen thưởng, Kỷ luật, Giải quyết nghỉ việc, Quản lý tài sản, Quản lý công tác phí,…

AMIS.VN được phát triển theo công nghệ điện toán đám mây, 100% chạy trên nền tảng Web cho phép sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị qua Internet.

>>Tính năng ưu việt của AMIS.VN trong tác nghiệp quản trị nhân sự

AMIS.VN không chỉ là công cụ phục vụ riêng cho cán bộ nhân sự mà còn đáp ứng cho cả Giám đốc, cán bộ nhân viên cho đến Ứng viên cùng tham gia kết nối trên ứng dụng.

1. Hoạch định nguồn nhân lực

Cung cấp các báo cáo chi tiết về biến động nhân sự, cơ cấu nhân lực theo từng tiêu chí chuyên biệt để có căn cứ lập kế hoạch rõ ràng

AMIS.VN giúp doanh nghiệp thực hiện việc lập kế hoạch nguồn nhân lực gồm các nội dung như:

  • Lập các kế hoạch tuyển dụng để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh?
  • Lập các kế hoạch đào tạo để phát triển nguồn lực đội ngũ?

phần mềm quản lý nhân sự

2. Tuyển dụng

AMIS.VN giúp hoạt động tuyển dụng được tự động quá theo quy trình từ lập kế hoạch, ngân sách, đăng tin tuyển dụng, tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, thực hiện phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên, đánh giá hiệu quả sau tuyển dụng,…

Ứng viên có thể nộp trực tiếp CV qua cổng tuyển dụng của AMIS.VN mà không phải tự làm CV, tiết kiệm thời gian cho ứng viên và cả doanh nghiệp.

phần mềm quản lý nhân sự

3. Tiếp nhận ứng viên trúng tuyển

Tự động hóa quy trình tiếp nhận ứng viên trúng tuyển:

  • Chuyển CV ứng viên thành thông tin trong hồ sơ nhân viên thử việc, bổ sung các thông tin còn thiếu theo quy định.
  • Quản lý chính xác việc cấp phát tài sản, đồng phục,…
  • Cung cấp bảng mô tả công việc để nhân viên biết việc cần làm, trách nhiệm và chính sách đãi ngộ của vị trí công việc.

phần mềm quản lý nhân sự

4. Quản lý hồ sơ

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ thông tin của nhân viên, từ cơ bản đến các thông tin đặc thù mà doanh nghiệp cần quản lý như:

Thông tin cá nhân, Quá trình công tác, Quá trình đào tạo, Quá trình đánh giá, Lịch sử khen thưởng, kỷ luật, Quá trình ký kết hợp đồng lao động, Quá trình tham gia BHXH, Quá trình thay đổi các khoản lương, Thông tin về lương, thuế, bảo hiểm,…

Bất kỳ khi nào cần tra cứu thông tin cũng như cần báo cáo về tình hình nhân sự để ra quyết định, cán bộ nhân sự và lãnh đạo doanh nghiệp cũng có thể xem được tức thì.

>>Chi tiết tính năng Hồ sơ

phần mềm quản lý nhân sự

5. Quản lý hợp đồng

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý chính xác việc ký kết hợp đồng lao động với từng nhân viên, hỗ trợ cán bộ nhân sự lập và in hàng loạt hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho nhiều nhân viên cùng lúc, tự động nhắc những hợp đồng sắp hết hạn,… đảm bảo doanh nghiệp luôn tuân thủ đúng quy định của Luật Lao động về việc ký kết hợp đồng lao động.

>>Chi tiết tính năng Hợp đồng

AMIS.VN giải quyết công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp như thế nào?

6. Quản lý thời gian

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý thời gian của nhân viên một cách chính xác và chi tiết: thời gian nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ chế độ, thời gian làm ngoài giờ, làm bù, nghỉ bù,… Đặc biệt, AMIS.VN giúpđơn giản hóa được các thủ tục hành chính nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ thời gian của từng nhân viên từ việc cho phép nộp đơn xin nghỉ và lãnh đạo phê duyệt trực tiếp trên phần mềm.

>>Chi tiết tính năng Quản lý thời gian

phần mềm quản lý nhân sự

7. Quản lý lương

AMIS.VN giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý thông tin lương, giảm thiểu được thời gian quản lý, theo dõi lương, thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân sự hàng tháng.

>>Chi tiết tính năng Quản lý tiền lương

phần mềm quản lý nhân sự

8. Thuế

AMIS.VN giúp cán bộ nhân sự tự động hóa công tác tính thuế TNCN phải nộp cho từng cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp từ việc tạm tính thuế hàng tháng đến việc quyết toán thuế hàng năm. AMIS.VN cung cấp đầy đủ các biểu mẫu theo quy định nhà nước để thực hiện việc đăng ký Mã số thuế và đăng ký giảm trừ gia cảnh cho nhân viên.

Cán bộ nhân sự dễ dàng cập nhật những thay đổi về chính sách thuế TNCN theo quy định của nhà nước trước khi thực hiện việc tính và quyết toán thuế. Nhân viên dễ dàng tra cứu được thông tin chi tiết về các khoản thuế tạm tính, số liệu quyết toán thuế hàng năm trực tiếp trên phần mềm.

phần mềm quản lý nhân sự

9. Bảo hiểm

AMIS.VN cập nhật đầy đủ và chính xác các quy định về bảo hiểm của nhà nước với các loại Bảo hiểm bắt buộc, giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình từ khâu chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ lập các báo cáo thu hàng tháng cho cơ quan bảo hiểm đến khâu giải quyết các thủ tục thanh toán bảo hiểm chế độ cho nhân viên.

>>Chi tiết tính năng Bảo hiểm

phần mềm quản lý nhân sự

10. Đánh giá

AMIS.VN giúp tạo lập quy trình đánh giá nhân viên từ khâu xây dựng các tiêu chí đánh giá, tổ chức đợt đánh giá, cho phép nhân viên tự đánh giá, quản lý đánh giá nhân viên đến khâu tổng hợp kết quả đánh giá. Từ kết quả đánh giá nhân viên, lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có các định hướng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

>>Chi tiết tính năng Đánh giá

phần mềm quản lý nhân sự

11. Đào tạo

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý công tác đào tạo phát triển năng lực cán bộ trong đơn vị từ khâu đề xuất yêu cầu, lập kế hoạch đào tạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện đến việc khảo sát đánh giá chất lượng sau đào tạo. Nhiều báo cáo phân tích, thống kê, đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo tại đơn vị giúp lãnh đạo có những quyết định, chính sách phù hợp để ngày càng nâng cao năng lực đội ngũ.

>>Chi tiết tính năng Đào tạo

phần mềm quản lý nhân sự

12. Phúc lợi

AMIS.VN cho phép quản lý các hoạt động, các chương trình phúc lợi mà doanh nghiệp tổ chức. Nhân viên có thể đăng ký hoặc từ chối tham gia một chương trình phúc lợi nào đó trực tiếp trên phần mềm. Phần mềm tự động tổng hợp danh sách các cán bộ tham gia để cán bộ nhân sự tổ chức.

Doanh nghiệp có thể khảo sát, đánh giá về hiệu quả tổ chức các chương trình phúc lợi để có đúc rút kinh nghiệm và cải tiến cho các chương trình sau. Ngoài ra phần mềm còn giúp doanh nghiệp kiểm soát được ngân sách tổ chức các chương trình phúc lợi một cách chặt chẽ, hiệu quả.

>>Chi tiết tính năng Quản lý phúc lợi

phần mềm quản lý nhân sự

13. Khen thưởng

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý các quyết định khen thưởng, tình hình thực hiện quyết định khen thưởng. Doanh nghiệp dễ dàng xem thành tích (lịch sử khen thưởng) của một nhân viên nào đó từ khi mới bắt đầu làm việc để có những quyết định hoạch định cán bộ nguồn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

>>Chi tiết tính năng Khen thưởng

phần mềm quản lý nhân sự

14. Kỷ luật – Sự cố

AMIS.VN cho phép doanh nghiệp quản lý các vi phạm kỷ luật hoặc tai nạn lao động phát sinh liên quan đến nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, hỗ trợ theo dõi tình hình xử lý các sự cố đó, trong đó chỉ rõ số tiền mà nhân viên được bồi thường hoặc phải bồi thường.

>>Chi tiết tính năng Kỹ luật – Sự cố

phần mềm quản lý nhân sự

15. Quản lý tài sản

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý tài sản từ khi cấp phát cho nhân viên cho đến khi thu hồi hoặc báo mất/hỏng. Khi một nhân viên xin nghỉ việc, hệ thống sẽ hỗ trợ cán bộ nhân sự thu hồi lại toàn bộ những tài sản, công cụ dụng cụ mà doanh nghiệp bàn giao cho nhân viên đảm bảo luôn thu hồi đầy đủ trước khi nhân viên nghỉ việc. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ tự động hóa quy trình cấp phát đồng phục, đồ bảo hộ lao động cho nhân viên.

>>Chi tiết tính năng Quản lý tài sản

phần mềm quản lý nhân sự

16. Quản lý Công tác

AMIS.VN giúp nhân viên lập đề nghị đi công tác, giúp cấp quản lý và cán bộ nhân sự phê duyệt yêu cầu đi công tác trực tiếp trên phần mềm. Nhân viên có thể đề xuất các khoản tạm ứng, đề xuất phương tiện đi lại và các giấy tờ hành chính cần dùng cho chuyến công tác. Với tính năng đặc biệt này, AMIS.VN sẽ giúp cho việc quản lý nhân viên đi công tác của doanh nghiệp chặt chẽ, nhanh chóng, tiết kiệm được thủ tục, giấy tờ,….

>>Chi tiết tính năng quản lý công tác

phần mềm quản lý nhân sự

17. Chấm công

AMIS.VN giúp nhân sự thực hiện việc chấm công theo thời gian, theo sản phẩm, theo doanh số hoặc theo KPIs phục vụ cho việc tính lương.

Phần mềm cho phép kết nối với phân hệ quản lý thời gian để lấy thông tin về thời gian nghỉ, thời gian làm ngoài giờ, cho phép nhập khẩu thông tin từ máy chấm công từ Excel,… tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho cán bộ nhân sự.

>>Chi tiết tính năng chấm công

phần mềm quản lý nhân sự

18. Giải quyết nghỉ việc

AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý các yêu cầu nghỉ việc, giải quyết các thủ tục cần thiết đối với những nhân viên xin nghỉ việc. Đồng thời, cung cấp các báo cáo phân tích về tình trạng nghỉ việc của nhân viên và lý do vì sao nghỉ.

>>Chi tiết tính năng Thôi việc

phần mềm quản lý nhân sự

Xem thêm phần mềm quản lý nhân sự tại đây:https://amis.misa.vn/nhan-su

Dùng thử đầy đủ tính năng của AMIS Tuyển dụng ngay tại đây:

 

Chia sẻ bài viết hữu ích này