Kiến thức Quản lý nhân sự Tối ưu hiệu quả quản trị nhờ lập kế hoạch nhân sự...

Tối ưu hiệu quả quản trị nhờ lập kế hoạch nhân sự cho công ty

Một kế hoạch nhân sự cụ thể, rõ ràng chính là bước đầu tiên để doanh nghiệp có thể thực hiện quản trị và sử dụng nhân lực hiệu quả. Kế hoạch nhân sự chính là chiếc chìa khóa giúp doanh nghiệp thực hiện thành công mục tiêu, sứ mệnh của mình.

1. Tầm quan trọng của kế hoạch nhân sự trong doanh nghiệp

Kế hoạch nhân sự chính là quá trình phân tích, xác định nhu cầu và nguồn nhân lực sẵn có để tổ chức có thể đạt được các mục tiêu của mình. Kế hoạch nhân sự bao gồm cả việc tuyển dụng nhân viên mới, giữ chân nhân viên cũ và phân bổ, sắp xếp nhân viên phù hợp trong toàn doanh nghiệp.

kế hoạch nhân sự

Mục đích của kế hoạch nhân sự:

– Dựa vào các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp để xác định nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp.

– Xác định lại nguồn nhân lực sẵn có cả về số lượng và chất lượng, qua đó, dự kiến nhu cầu nhân sự cần có.

– Tạo lập, sửa đổi hoặc điều chỉnh các chính sách về nhân sự, thủ tục nhân sự để quá trình sử dụng và quản lý nhân sự diễn ra hiệu quả trong doanh nghiệp.

2. Lập kế hoạch nhân sự cho doanh nghiệp

Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực chính là việc doanh nghiệp thực hiện đánh giá nhu cầu về nguồn lực trong tương lai. Dựa vào mục tiêu riêng của từng doanh nghiệp cũng như lĩnh vực hoạt động, quy mô, tầm nhìn,…. mà mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau về nhân lực. Doanh nghiệp cần dựa vào đặc thù riêng của mình để xác định nhu cầu nhân lực, từ đó đưa ra số lượng, chất lượng cho nguồn nhân lực trong tương lai.

dự báo nhu cầu nguồn nhân lực

Phân tích thực trạng nguồn nhân lực

Sau khi xem xét về nhu cầu nguồn lực, doanh nghiệp cần tiến hành phân tích thực trạng nguồn lực hiện có trong tổ chức của mình dựa trên các yếu tố:

– Mặt bằng trình độ nhân viên như thế nào, còn thiếu những kỹ năng gì.

– Sự gắn bó của nhân viên với công ty, thời gian gắn bó trung bình của nhân viên với công ty.

– Môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ đã thu hút được nhân viên hay chưa.

Bên cạnh đó, lãnh đạo cũng cần nghiên cứu thị trường nhân lực ngoài công ty để nắm được thực trạng nguồn lực trên thị trường, từ đó, có những quyết định khách quan và chính xác nhất trong quá trình tuyển dụng nói riêng và lập kế hoạch nhân sự nói chung.

Ra quyết định về vấn đề tăng – giảm nhân sự

tăng giảm nhân sự

Sau khi dự đoán nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai cũng như phân tích, đánh giá thực trạng tình hình nhân sự hiện tại, doanh nghiệp thực hiện đối chiếu và đưa ra được tỷ lệ thừa- thiếu về nguồn nhân lực để thực hiện tăng thêm hay giảm bớt nhân sự, tránh tình trạng dư thừa, lãng phí nguồn lực.

Lập kế hoạch thực hiện

Ở bước này, doanh nghiệp cần vạch rõ các nội dung cần thực hiện như:

– Với việc tuyển dụng: tuyển số lượng bao nhiêu, thời gian tuyển dụng trong bao lâu, hình thức tuyển dụng như thế nào,…cần được xác định cụ thể, chi tiết để quá trình tuyển dụng diễn ra theo đúng kế hoạch, tránh tuyển dụng tràn lan, không hiệu quả.

– Với việc tái cơ cấu nhân sự: thực hiện điều chỉnh, bố trí lại các nhân sự trong các bộ phận một cách hợp lý dựa trên năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm của mỗi nhân viên.

– Với việc luân chuyển nhân sự: việc đề bạt, tiến cử hay luân chuyển nhân sự giữa các phòng ban cần phải có căn cứ, tiêu chí cụ thể.

– Với việc tinh giảm nhân sự: xây dựng căn cứ rõ ràng để tránh xảy ra kiện tụng, tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động, xử lý linh động và khéo léo, tránh ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Đánh giá về kế hoạch nhân sự đã đề ra

đánh giá kế hoạch nhân sự

Xác định rõ về những sai lệch giữa kế hoạch và kết quả đã đạt được, tìm hiểu phân tích rõ về nguyên nhân dẫn tới là gì và đưa ra các phương án xử lý để hoàn thiện kế hoạch nhân sự một cách tốt nhất.

Lập kế hoạch nhân sự chính là quá trình doanh nghiệp xác định, phân tích và nhìn nhận lại toàn bộ tình hình nhân sự của mình, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu để từ đó có phương hướng tuyển dụng, phân bổ và sắp xếp nhân lực cũng như những chính sách điều chỉnh, thay đổi để sử dụng nguồn lực tối ưu và hiệu quả hơn.

4.3/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này