Kiến thức Quản trị toàn diện Phần mềm quản lý ERP ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản lý ERP ứng dụng trong quản trị doanh nghiệp

Phần mềm quản lý ERP được các công ty sử dụng để phối hợp thông tin trong mọi mặt của hoạt động kinh doanh. ERP giúp quản lý các quy trình kinh doanh của toàn công ty, sử dụng chung cơ sở dữ liệu và các công cụ báo cáo quản lý khác.

Ứng dụng phần mềm quản lý ERP trong quản trị mọi mặt của doanh nghiệp

Một phần mềm ERP tốt thường sẽ đáp ứng được đa dạng các nghiệp vụ quản trị của doanh nghiệp với các phân hệ (module) khác nhau như: Kế toán tài chính, Nhân sự, Quản lý kho, Bán hàng marketing v.v. Hãy cùng AMIS.VN tìm hiểu những ứng dụng của phần mềm quản lý ERP trong quản trị mọi mặt của doanh nghiệp thông qua các một số phân hệ quản lý cơ bản.

1. Tài chính – kế toán

Phân hệ kế toán trong Hệ thống ERP cung cấp chức năng tài chính và báo cáo phân tích cho sổ cái, theo dõi dữ liệu số dư, bảng cân đối tổng thể và báo cáo tài chính hàng quý. Phân hệ kế toán của hệ thống ERP sẽ tổng hợp và thống kê tất cả dữ liệu về các chỉ tiêu tài chính, doanh thu, chi phí, lãi lỗ, công nợ, tồn kho và đưa ra dự báo dòng tiền.

2. Nhân sự

Hầu hết các giải pháp ERP hiện nay đều đi kèm với module Nhân sự của riêng ứng dụng đó. Phân hệ này cho phép nhân viên của Phòng Nhân sự thu thập và nắm bắt thông tin về nhân viên. Nó cũng cho phép các nhà quản lý quản lý thông tin về nhân viên của họ cũng như cho phép nhân viên giữ một số thông tin cá nhân của mình được cập nhật.

Ứng dụng phần mềm quản lý ERP trong quản trị nhân sự

Ứng dụng Nhân sự trên hệ thống ERP là công cụ hỗ trợ đắc lựu cho công tác quản trị nguồn nhân lực tại các đơn vị. Ứng dụng giúp tự động hóa các nghiệp vụ nhân sự từ khâu hoạch định nguồn nhân lực, quản lý tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân sự, đào tạo, đánh giá đến công tác chấm công, thanh toán lương, thuế, bảo hiểm và lập báo cáo…

3. Bán hàng

Module Bán hàng trên hệ thống ERP là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý các nghiệp vụ từ marketing, bán hàng, đến hỗ trợ sau bán hàng. Đồng thời cung cấp tức thời các biểu đồ, báo cáo phân tích về tình hình bán hàng của toàn doanh nghiệp, giúp lãnh đạo kịp thời có những quyết định, chỉ đạo trong điều hành kinh doanh.

4. Quản trị sản xuất

Ứng dụng phần mềm quản lý ERP trong quản trị sản xuất

Phân hệ quản trị sản xuất dùng để theo dõi và quản lý các hoạt động liên quan đến sản xuất tại một xí nghiệp/nhà máy/công ty, bao gồm:

• Lập kế hoạch/đơn đặt hàng sản xuất.

• Dự tính nguyên vật liệu cần mua, cần sản xuất để đáp ứng kế hoạch/đơn đặt hàng.

• Lập yêu cầu mua hàng với những nguyên vật liệu cần mua ngoài.

• Lập lệnh sản xuất, căn cứ theo kế hoạch/đơn đặt hàng hoặc không dựa trên kế hoạch/đơn đặt hàng đã có.

• Cập nhật và theo dõi tiến độ sản xuất.

5. Quản lý công việc

Ứng dụng Quản lý công việc trên hệ thống ERP là công cụ hỗ trợ cấp quản lý trong công tác giao việc cho cấp dưới cũng như phản hồi, báo cáo tiến độ thực hiện công việc của nhân viên cho cấp quản lý.

Mỗi khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến công việc đã giao hoặc được giao, hệ thống cũng tự động gửi thư thông báo tới các đối tượng liên quan để có thể kịp thời nắm bắt những thay đổi trong công việc một cách nhanh nhất

6. Quản lý tài liệu nội bộ

Module Tài liệu trên hệ thống ERP là công cụ cho phép quản lý và soạn thảo trực tiếp các văn bản, dự án, bản vẽ thiết kế, sổ sách, biểu thống kê, tài liệu điện tử… của đơn vị, phục vụ cho mục đích tra cứu, tham khảo khi cần.

Ứng dụng phần mềm quản lý ERP trong quản trị tài liệu doanh nghiệp

Hiện tại, với mỗi một dữ liệu mới sau khi được đăng ký thành công, hệ thống sẽ cung cấp một hệ thống các tài liệu, quy định, quy trình, tài liệu đào tạo mẫu để các đơn vị có thể tham khảo. Trong trường hợp không muốn sử dụng hệ thống tài liệu mặc định ban đầu thì có thể xóa hoặc chỉnh sửa lại cho phù hợp với đặc thù của đơn vị.

Nhờ những ứng dụng to lớn trong quản lý tài chính doanh nghiệp của hệ thống ERP, doanh nghiệp nhận được từ rất nhiều lợi ích từ việc áp dụng phần mềm ERP. Hệ thống này giúp cắt giảm chi phí và hao phí nguồn lực, kiểm soát tiến trình tốt hơn, tăng năng suất hoạt động. Hệ thống báo cáo tự động nhanh chóng thuận lợi cho việc ra quyết định của lãnh đạo, giúp việc quản lý linh hoạt hơn trên nhiều thiết bị thông minh và kiểm soát được mọi mặt của doanh nghiệp.

Anh/ Chị có thể để lại thông tin để nhận được bản demo, tài liệu giới thiệu chi tiết về phần mềm ERP đúng lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp mình!

4.3/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này