Kiến thức Hàng tồn kho – nỗi lo không của riêng ai

Hàng tồn kho – nỗi lo không của riêng ai

441

Quản lý hàng tồn kho là một công việc quan trọng đối với doanh nghiệp. Không có đủ hàng tồn kho doanh nghiệp có khả năng bị mất doanh thu vì không đủ hàng bán cho khách. Mặt khác, quá nhiều hàng tồn trong kho sẽ khiến doanh nghiệp tốn chi phí quản lý, lưu trữ, vận hành hệ thống.

Dưới đây là 10 hậu quả hàng đầu mà các doanh nghiệp đã gặp phải trong thực tế khi không quản lý tốt hàng tồn kho.

quản lý tồn kho kém