Kiến thức 06 Điều kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 01/2019

06 Điều kế toán, nhân sự cần làm trong tháng 01/2019

Những người làm công tác Nhân sự, Kế toán cần làm 06 công việc quan trọng này trong tháng 01/2019.

quy định mới

1. Trước ngày 03/01/2019

Thông báo về tình hình biến động lao động

2. Hạn cuối là ngày 21/01/2019

  • Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng
  • Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 12/2018 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng
  • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

3. Hạn cuối là ngày 31/01/2019

  • Đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng
  • Đóng kinh phí công đoàn, dù doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức Công đoàn vẫn phải nộp 2% trên quỹ tiền lương là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào kinh phí Công đoàn

Nguồn: Thư viện pháp luật

Chia sẻ bài viết hữu ích này