Kiến thức Tiết kiệm thời gian và tăng chính xác với Phần mềm quản...

Tiết kiệm thời gian và tăng chính xác với Phần mềm quản lý kho AMIS.VN

575

Phần mềm quản lý kho được tích hợp ngay trên phần mềm kế toán online AMIS.VN sẽ giúp công việc của hai bộ phận này luôn liên kết thông suốt với nhau giúp tiết kiệm thời gian và số liệu chính xác tuyệt đối. Quản lý xuất nhập tồn kho là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều công sức và phương pháp khoa học. Đối với những doanh nghiệp có nhiều kho, nhiều đại lý thì công việc này lại càng khó khăn vì trở ngại về địa lý cùng với số lượng chủng loại hàng hóa khổng lồ.

>>05 lợi ích của phần mềm quản lý kho hàng đối với doanh nghiệp

>>Vì sao không nên sử dụng phần mềm quản lý kho miễn phí

Phần mềm quản lý kho AMIS.VN giúp doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý hàng hóa xuất nhập tồn kho, cho phép nhập tồn kho đầu kỳ cho các vật tư, hàng hoá theo từng kho.

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý kho AMIS.VN giúp doanh nghiệp quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo chủng loại, nhóm và chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa trong nhiều kho. Phần mềm đáp ứng tất cả các phương pháp tính giá xuất kho và cung cấp đầy đủ các biểu mẫu Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho, Thẻ kho, các Sổ tổng hợp tồn kho, Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa,… theo quy định.

Ngoài ra phần mềm còn có nhiều tính năng, tiện ích đặc biệt, phù hợp với đặc thù quản lý kho của doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực như: Theo dõi hàng hóa có nhiều đặc tính( màu sắc, kích cỡ…), theo dõi hàng hóa dựa vào số lô hạn dùng, có nhiều đơn vị tính, lập biên bản kiểm kê, kiểm soát xuất kho theo định mức, thiết lập mức tồn kho tối thiểu cho từng vật tư, hàng hóa,…

NHẬN DEMO PHẦN MỀM TẠI ĐÂY

1. Phần mềm quản lý kho AMIS.VN quản lý nhập kho dễ dàng

1.1. Nhập kho vật tư, hàng hóa mua đang đi đường

Nhập kho vật tư, hàng hóa mua đang đi đường

1.2. Nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công

Nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công

1.3. Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

1.4. Nhập kho hàng bán trả lại

Nhập kho hàng bán trả lạ

2. Phần mềm quản lý kho AMIS.VN quản lý xuất kho chính xác

2.1. Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

Xuất nguyên vật liệu cho sản xuất

2.2. Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

2.3. Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác; Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đưa đi gia công, chế biến

Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác; Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đưa đi gia công, chế biến

2.4. Xuất hàng gửi bán đại lý

Xuất hàng gửi bán đại lý

2.5. Xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán

Xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán

3. Phần mềm quản lý kho quản lý việc chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

Phần mềm quản lý kho quản lý việc chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ

4. Phần mềm quản lý kho AMIS.VN kiểm kê kho

– Cho phép kế toán lập được danh sách hàng hoá để kiểm kê kho cùng với thủ kho nhằm phát hiện chênh lệch giữa sổ kế toán và thực tế và cập nhật kết quả kiểm kê vào phần mềm để lưu trữ

– Cho phép lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá- Tự động xử lý chênh lệch hàng thừa, thiếu sau khi kiểm kê.

Phần mềm quản lý kho AMIS.VN kiểm kê kho

5. Cho phép kế toán kho tiếp nhận những yêu cầu nhập kho, xuất kho của kế toán bán hàng, kế toán mua hàng giúp tiết kiệm thời gian không phải nhập liệu lại.

NHẬN BÁO GIÁ PHẦN MỀM TẠI ĐÂY