Kiến thức Tài chính - Kế toán Phần mềm kế toán online AMIS.VN đáp ứng nghiệp vụ doanh nghiệp...

Phần mềm kế toán online AMIS.VN đáp ứng nghiệp vụ doanh nghiệp xây lắp

1235

Phần mềm kế toán online AMIS.VN của MISA là phần mềm phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng đáp ứng tốt nhất mọi nghiệp vụ doanh nghiệp lĩnh vực xây lắp.

Ngoài việc đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp như kế toán – tài chính của các doanh nghiệp thương mại dịch vụ, sản xuất, dược phẩm…AMIS.VN còn được đánh giá là phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng tốt nhất hiện nay với nhiều tính năng nổi bật.

phần mềm kế toán xây lắp

Dưới đây là một số nghiệp vụ đặc thù trong công tác quản lý doanh nghiệp xây dựng được giải quyết trong phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN như sau.

1. Quản lý giá thành theo công trình

Phân hệ kế toán online trên phần mềm quản lý doanh nghiệp AMIS.VN hoàn toàn đáp ứng cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành cho các doanh nghiệp xây lắp và xây dựng công trình, các bước thực hiện trên phần mềm như sau:

– Tập hợp các chi phí trực tiếp: Kế toán chỉ cần nhập liệu một lần, phần mềm sẽ tự động tổng hợp các khoản chi phí trực tiếp cho từng công trình, từng hạng mục chi tiết bên trong và kế toán chỉ cần kiểm tra lại số liệu trước khi tính giá thành.

– Phân bổ chi phí gián tiếp: Các chi phí chung phát sinh trong xây dựng rất đa dạng và phức tạp, chính vì vậy MISA cho phép thiết lập các định mức phân bổ nhằm giúp kế toán dễ dàng theo dõi việc phân bổ các khoản chi phí đến từng công trình, từng hạng mục cụ thể…

– Đánh giá sản phẩm dở dang và nghiệm thu công trình: Sau khi đã thực hiện xong việc tập hợp và phân bổ chi phí, phần mềm sẽ tự động tính ra giá thành cho từng công trình.

Bên cạnh đó, Phần mềm quản lý doanh nghiệp AMIS.VN còn cho phép các doanh nghiệp xây dựng theo dõi chi phí thầu phụ, đây cũng là một loại chi phí đặc thù trong xây dựng. Chi phí này phát sinh khi doanh nghiệp thuê ngoài thi công một phần công trình.

Đồng thời, phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng tốt nhất 2019 cũng cho phép kế toán theo dõi việc lập khoản dự phòng bảo hành công trình theo thông tư số 21/2006/TT-BTC khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng có thể phát sinh các chi phí liên quan đến sửa chữa, bảo hành.

2. Quản lý các công trình kéo dài nhiều năm

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN cho phép doanh nghiệp quản lý danh sách các công trình đang thực hiện.

Đặc biệt đối với những công trình kéo dài nhiều năm, doanh nghiệp sẽ biết được giá trị chưa nghiệm thu của từng công trình, giá trị công nợ còn phải thu của từng công trình từ năm trước chuyển sang.

3. Đánh giá tình hình sử dụng NVL thực tế so với dự toán

Đối với những công trình đã xây dựng dự toán NVL, phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng AMIS.VN giúp doanh nghiệp lập dự toán và so sánh thực tế với dự toán để đánh giá tình hình sử dụng NVL tại đơn vị.

4. Theo dõi chi tiết mua NVL nhập kho và xuất thẳng cho từng công trình

Phần mềm quản lý doanh nghiệp AMIS.VN không chỉ cho phép các doanh nghiệp xây dựng quản lý nguyên vật liệu xuất thẳng đến công trình mà còn quản lý nguyên vật liệu xuất qua kho. Cụ thể:

  • Phần mềm cho phép quản lý các chứng từ nhập kho/xuất kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, thành phẩm
  • Hệ thống hỗ trợ việc xuất kho theo định mức nguyên vật liệu
  • Cho phép tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo nhiều phương pháp

5. Báo cáo bán hàng theo từng nhân viên

>> 5 bất cập phát sinh khi bộ phận Bán hàng không liên kết với Kế Toán

>>AMIS.VN là cầu nối liên kết bộ phận Kế toán và Kinh doanh

Phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng AMIS.VN cung cấp sẵn các báo cáo bán hàng theo từng nhân viên nhờ vào tính năng liên kết bộ phận Kế toán và Bán hàng để biết được từng nhân viên có doanh số trong kỳ là bao nhiêu.

Từ đó, bộ phận kế toán dễ dàng đối chiếu với bộ phận kinh doanh và xuất các báo cáo này ra file excel để thuận tiện cho việc tính toán lương thưởng của nhân viên.

4. Quản lý lãi/lỗ theo từng công trình, hợp đồng

Phần mềm AMIS.VN đáp ứng tốt nhu cầu quản lý doanh thu, chi phí lãi lỗ của từng công trình. Bất cứ khi nào Ban lãnh đạo cũng xem được từng công trình mang lại doanh thu bao nhiêu, sử dụng chi phí bao nhiêu và đem lại lợi nhuận bao nhiêu để đánh giá hiệu quả kinh doanh mỗi công trình.

5. Theo dõi tạm ứng nhân viên theo từng công trình

Trong kỳ nhân viên thường có các khoản tạm ứng chi cho từng công trình, phần mềm quản lý doanh nghiệp AMIS.VN giúp bộ phận kế toán và nhân sự biết từng nhân viên tạm ứng bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu cho từng công trình.

6. Quản lý công nợ phải trả NCC theo từng hạng mục công trình hoặc công trình

Phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng AMIS.VN giúp doanh nghiệp biết được đối với từng nhà NCC chi tiết theo từng công trình doanh nghiệp còn nợ bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu và là cơ sở giúp doanh nghiệp đối chiếu công nợ phải trợ với từng NCC khi NCC nhắc nợ.

7. Quản lý công nợ phải thu khách hàng theo từng hợp đồng

Đối với những doanh nghiệp xây dựng hay bán bất động sản, khách hàng thường đặt cọc 1 khoản tiền khi ký hợp đồng. Do đó, phần mềm quản lý doanh nghiệp AMIS.VN giúp doanh nghiệp xây dựng quản lý công nợ khách hàng theo từng hợp đồng để biết khách hàng đã đặt cọc bao nhiêu, đã thanh toán bao nhiêu và còn lại bao nhiêu chưa thanh toán.

Không những vậy, phần mềm AMIS.VN còn giúp doanh nghiệp lập kế hoạch thu nợ của khách hàng, ghi chép lại những lời hứa thanh toán của khách hàng và đánh giá giá hiệu quả thu nợ theo kế hoạch.

Ngoài ra, phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN còn có các tính năng khác đáp ứng nhu cầu và đặc trưng của doanh nghiệp xây dựng:

  • Quản lý hồ sơ công trình
  • Quản lý tài sản cố định, khấu hao tài sản
  • Quản lý hoạt động đầu tư xây lắp
  • Quản trị dòng tiền

Với thế mạnh về công nghệ, sự tiện dụng trong sử dụng, AMIS.VN được đánh giá là phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng tốt nhất hiện nay và đã trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và xây dựng công trình trên toàn quốc.

Nếu doanh nghiệp còn đang băn khoăn về giá cả, tính năng, khả năng đáp ứng của phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN, vui lòng đăng ký tại đường link bên dưới, MISA sẽ liên hệ lại ngay.