Kiến thức Tổng hợp văn bản mới liên quan đến Bảo hiểm xã...

[Điểm tin pháp luật] Tổng hợp văn bản mới liên quan đến Bảo hiểm xã hội tháng 11/2018

AMIS.VN xin phép gửi tới các doanh nghiệp những văn bản mới trong tuần 2 tháng 11, 2018. Bao gồm:

  • Chế độ BHXH với người lao động tại Việt Nam
  • NLĐ được tham gia ý kiến khi xây dựng, sửa đổi thang, bảng lương
  • Tăng lương hưu đối với hàng loạt lao động nữ

1. Chế độ BHXH với người lao động tại Việt Nam

Ngày 15/10/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018. Như vậy, kể từ ngày 01/12/2018, người lao động sẽ thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và BH tai nạn lao động như sau:

bảo hiểm với người lao động

1. 1. Đối với người lao động Việt Nam:

– Người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 3% vào quỹ bảo hiểm y tế;Như vậy, tổng cộng các mức đóng từ người sử dụng lao động là 21,5%.

– Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1% vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp; 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế;Như vậy, tổng cộng các mức đóng của người lao động là 10,5%.

1.2. Đối với người lao động nước ngoài:

– Từ ngày 01/12/2018:

  • Người sử dụng lao động đóng 6,5%, gồm: 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 0.5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 3% vào quỹ bảo hiểm y tế;
  • Người lao động đóng 1,5% vào quỹ bảo hiểm y tế.

– Từ ngày 01/01/2022:

  • Người sử dụng lao động đồng là 20,5% (gồm có 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất);
  • Người lao động đóng là 9.5% (gồm có 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất).

2. NLĐ được tham gia ý kiến khi xây dựng, sửa đổi thang, bảng lương

phần mềm quản lý nhân sự chấm lương

Đây là điểm mới tại Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Theo đó:

  • Người lao động được quyền tham gia ý kiến khi xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động;
  • Người lao động cũng được quyền đề xuất nội dung thương lượng tập thể;
  • Ngoài ra, còn bổ sung hình thức thực hiện dân chủ khác là hệ thống thông tin nội bộ.

Nghị định 60/2013/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 149/2018/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/01/2019).

3. Tăng lương hưu đối với hàng loạt lao động nữ

Đây là một trong những điểm nổi bật tại Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu.

Cụ thể, việc điều chỉnh áp dụng với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2021, có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Mức lương hưu sau điều chỉnh = Mức lương hưu tính theo Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014 + Mức điều chỉnh. Trong đó, Mức điều chỉnh = Mức lương hưu tính tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu X Tỷ lệ điều chỉnh. Tỷ lệ điều chỉnh được quy định chi tiết trong Bảng tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 153.

lương hưu

Nghị định 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/12/2018. Thời điểm thực hiện điều chỉnh theo quy định nêu trên được tính từ tháng lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu.

Theo dõi AMIS.VN để luôn được cập nhật các thông tin mới nhất về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự, quản trị tài chính – kế toán, xu hướng marketing cho các doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam.

————————————————–

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN – Sản phẩm của Công ty Cổ phần MISA

? DÙNG THỬ: https://goo.gl/SWcgMU

? Hotline: 0904 885 833

Chia sẻ bài viết hữu ích này