Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Kế toán trong phần mềm ERP có gì khác với phần mềm...

Kế toán trong phần mềm ERP có gì khác với phần mềm kế toán đơn lẻ?

Khi doanh nghiệp muốn sử dụng phần mềm ERP thường được nhà cung cấp tư vấn không dùng phần mềm kế toán độc lập (nếu còn hoạt động) để sử dụng phần mềm kế toán trong hệ thống ERP.

Một số doanh nghiệp vẫn còn chưa phân biệt được giữa phần mềm kế toán và phần mềm kế toán ERP. Vậy sự khác biệt ở đây là gì?

>> Khái niệm phần mềm kế toán ERP

1. Phần mềm kế toán độc lập

Phần mềm kế toán được xây dựng hỗ trợ kế toán viên xử lý các số liệu đầu vào theo hình thức tự động nhanh chóng, giảm chi phí thời gian với việc xử lý thủ công. Trên cơ sở đó phần mềm sẽ xuất ra các báo cáo kế toán đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của kế toán Nhà nước Việt Nam.

Đây là một phần mềm đơn lẻ được cài đặt trong máy tính với tác dụng hỗ trợ các chức năng cơ bản để nhập số liệu đầu vào là các chứng từ, số liệu do người dùng nhập. Dựa vào các thủ tục, quy trình có sẵn phần mềm kế toán sẽ xử lý để lập các báo cáo tài chính, báo cáo chi tiết theo quy định hiện hành của kế toán doanh nghiệp.

Do tính chất xử lý độc lập, nên hạn chế lớn nhất của phần mềm kế toán thông thường chính là việc kế thừa dữ liệu từ các bộ phận khác hay hệ thống phần mềm khác cần phải thực hiện thủ công. Việc này không chỉ mất nhiều thời gian và công sức, mà khả năng sai sót sẽ cao hơn so với việc xử lý và chuyển dữ liệu tự động.

>> 08 Lợi ích khi doanh nghiệp quản lý kho hàng bằng phần mềm ERP

2. Phân hệ kế toán trong phần mềm ERP

2.1. Đặc điểm của phần mềm kế toán ERP

Phần mềm kế toán ERP là một phân hệ trong bộ giải pháp quản lý tổng thể ERP, được xây dựng theo định hướng quản lý tài chính kế toán. Do hầu hết hoạt động của các bộ phận và mọi nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp đều liên quan mật thiết đến bộ phận kế toán nên phân hệ quản lý tài chính kế toán trong hệ thống giải pháp ERP tổng thể cực kỳ quan trọng.

Với tính liên kết dữ liệu đồng nhất toàn hệ thống ERP, phân hệ kế toán ERP sẽ có sự kế thừa dữ liệu chặt chẽ, chính xác và tức thời từ các bộ phận khác trong doanh nghiệp.  Giúp tối đa hóa năng suất làm việc của cán bộ nhân viên hay giúp nhà quản trị, ban lãnh đạo luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Phân hệ kế toán được tích hợp trong phần mềm ERP sẽ có tính kế thừa những thông tin của các bộ phận khác như kho, bán hàng… Giải pháp ERP kiểm soát số liệu trên phiếu xuất vật tư theo một quy trình hoặc quy tắc nhất định, còn phần mềm kế toán không có khả năng này.

Ví dụ với giải pháp ERP số lượng vật tư xuất phải nằm trong khuôn khổ định mức vật tư cho sản phẩm, và số lượng sản phẩm lại phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất… Đối với phần mềm kế toán kho xuất bao nhiêu thì bộ phận kế toán sử dụng số liệu tương ứng mà không thể kết luận được rằng số liệu này là đủ hay đang thiếu. Hiện nay khi quy mô doanh nghiệp lớn hơn thì việc ứng dụng ERP trong quản lý được sử dụng nhiều hơn. Chính vì thế mà các phần mềm kế toán truyền thống dần được thay thế bởi những hệ thống phần mềm lớn hơn, toàn diện hơn.

2.2. Phần mềm kế toán AMIS.VN của MISA

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN là một giải pháp được cung cấp bởi Công ty Cổ phần MISA là một trong những giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện liên kết chặt chẽ toàn bộ các bộ phận: bán hàng, chăm sóc khách hàng, kho, kế toán, nhân sự,…

Dựa vào báo cáo số liệu cụ thể, phần mềm tự động đánh giá hiệu quả công việc, dự báo kết quả kinh doanh, từ đó nhà quản trị dễ dàng hơn trong việc tìm giải pháp cải cách và lập kế hoạch hoạt động tối ưu. Bộ phận kế toán cũng có thể cập nhật cáo báo cáo từ các bộ phận khác ngay trên chính phần mềm một cách nhanh chóng thay vì phải chờ các báo cáo như trước đây. Do đó thông tin có tính đồng nhất, và quản lý có thể kiểm soát tốt hơn hoạt động của mội bộ phận trong doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu về phân hệ Kế toán của AMIS.VN tại đây

Sử dụng AMIS.VN, doanh nghiệp chỉ cần một phần mềm duy nhất để quản lý tổng thể doanh nghiệp thay vì sử dụng các phần mềm quản lý rời rạc như trước đây vì có sự tích hợp phân hệ kế toán trong hệ thống cùng với các phân hệ khác.

Hội thảo trực tuyến: Chuyển đổi số trong công tác quản trị Tài chính - Kế toán - Thuế tại doanh nghiệp