Kế toán cho giám đốc Đọc hiểu báo cáo tài chính 6 dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề về...

Không một chuyên gia hay bác sĩ tài giỏi nào có thể dự đoán chính xác sức khỏe của doanh nghiệp sẽ biến chuyển như thế nào? Nhưng nếu nhìn vào tình hình thực tế để phát hiện nhanh 6 dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề về tài chính thì sẽ giúp Ban lãnh đạo Công ty lập kế hoạch điều chỉnh kịp thời.

1. Thiếu hụt tiền mặt liên tục

vấn đề về tài chính thiếu tiền mặt

Liệu công ty có đang thiếu hụt tiền mặt một cách liên tục? Việc thiếu hụt tiền mặt có thể là hệ quả của hàng loạt vấn đề tài chính như doanh thu sụt giảm, chi phí tăng cao, trong khi quản trị dòng tiền không tốt khiến dòng tiền vào không thể bù đắp dòng tiền ra.

Đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy công ty có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và phá sản.

2. Doanh thu sụt giảm, hàng tồn kho luân chuyển chậm

Dòng tiền công ty sẽ đáng báo động nếu tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài. Đây có thể là hệ quả của chất lượng sản phẩm giảm sút, cạnh tranh gay gắt khiến công ty mất thị phần hoặc đơn giản là phương pháp quản lý kho không còn phù hợp với doanh nghiệp nữa.

3. Hệ thống kế toán và báo cáo tài chính yếu kém

Hệ thống kế toán và báo cáo tài chính yếu kém khiến cho ban lãnh đạo nội bộ thậm chí không thể nắm biết hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đang lời hay lỗ, các lĩnh vực yếu kém cần cải thiện…

thu thập dữ liệuông quản lý được các khoản nợ

Các khoản nợ bao gồm nợ phải thu từ khách hàng, đại lý và nợ phải trả nhà cung cấp, đối tác. Việc này xuất phát từ việc công ty không có hệ thống nhắc nợ, quản lý tuổi nợ, hạn nợ dẫn đến tình trạng nợ phải thu quá hạn khó đòi, nợ phải trả quá hạn bị tính thêm lãi. Tất cả đều khiền dòng tiền của doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Xem thêm
>> Giảm thiểu rủi ro nợ khó đòi bằng phương pháp trích lập khoản dự phòng

>> 3 phương pháp quản lý chi tiết công nợ phải thu

5. Bán hoặc không đủ khả năng duy trì phương tiện sản xuất chủ chốt, sản phẩm chính

Trong thời kỳ khó khăn, công ty có thể sẽ cần phải bán đi các nhà máy, phương tiện sản xuất để có tiền mặt.

vấn đề về tài chính

Tuy vậy, việc bán đi phương tiện sản xuất chính mà không có khả năng tái đầu tư dể duy trì sản phẩm kinh doanh chính thì hoạt động của doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng báo động. Một trong những dấu hiệu có liên quan là doanh nghiệp chuyển sang thuê tài sản (theo phương thức sale and lease-back). Nếu việc thuê tài sản trở nên quá phổ biến trong doanh nghiệp thì cũng phát đi tín hiệu tiêu cực.

6. Truyền thông doanh nghiệp tệ hại

Không xét đến truyền thông bên ngoài mà chỉ tính đến truyền thông nội bộ trong công ty, cụ thể là truyền thông các chính sách, chủ trương, kế hoạch, mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của công ty. Ban lãnh đạo không có một kênh thông tin thống nhất để truyền thông khiến thông tin bị tam sao thất bản, nhân viên bức xúc với chính sách, không hài lòng với chế độ khen thưởng rất dễ dẫn đến đình công, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]