Kiến thức Giảm thiểu rủi ro tài chính bằng cách liên kết Kế toán...

Giảm thiểu rủi ro tài chính bằng cách liên kết Kế toán với Bán hàng

Để giải quyết 5 khó khăn khi thiếu sự liên kết giữa bộ phận Kế toán và Bán hàng, các chuyên gia về quản trị đã đưa ra một số giải pháp để khắc phục các khó khăn trên.

giảm thiểu rủi ro tài chính

Áp dụng chính sách chiết khấu riêng với từng nhóm khách hàng

Để hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải áp dụng các chính sách chiết khấu với các nhóm khách mua hàng với số lượng lớn. Ví dụ áp dụng chiết khấu thanh toán với khách hàng thanh toán đầy đủ tiền hàng với thời gian sớm hơn quy định, cũng như áp dụng chiết khấu thương mại với khách hàng mua hàng với số lượng lớn.

Tăng cường kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn

Với các chứng từ liên quan đến chi phí bốc dỡ, vận chuyển, giao nhận tại kho, chi phí dịch vụ mua ngoài, bộ phận kế toán cũng như quản lý kho phải tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hành hóa đơn cũng như ghi chép đầy đủ nội dung trên hóa đơn, cũng như yêu cầu bên cung cấp dịch vụ phải phát hành hóa đơn với đầy đủ thông tin theo yêu cầu, tránh tình trạng thiếu hóa đơn hoặc hóa đơn ghi không đầy đủ thông tin quy định.

Xem thêm>> Quản lý nghiệp vụ kế toán bán hàng trên phần mềm kế toán online

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

giảm thiểu rủi ro tài chính về nợ

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty cần phải thực hiện chế độ trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi hợp lý, đảm bảo công tác kế toán đáp ứng yêu cầu của công tác quả lý doanh nghiệp. Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

Công ty cũng cần phân bổ chính xác chi phí khấu hao TSCĐ tương ứng vào các tài khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm giúp nhà quản trị doanh nghiệp xác định đúng đắn cơ cấu chi phí để đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Muốn làm được như vậy, kế toán cần phải phân định rõ ràng TSCĐ nào dùng cho hoạt động bán hàng, TSCĐ nào dùng cho hoạt động quản lý. Sau khi phân bổ xong, kế toán tiến hành định khoản.

Xem thêm>> Giảm thiểu rủi ro khó đòi bằng phương pháp trích lập khoản dự phòng

Hoàn thiện bộ máy kế toán

Riêng bộ máy kế toán cũng cần hoàn thiện, cần xác định, phân chia chức năng nhiệm vụ chi tiết đối với từng hành kế toán và xác định nội dung từng phần việc đảm nhiệm đối với kế toán quản trị:

  • Tổ chức đào tạo chuyên môn nghiệp vụ;
  • Thường xuyên cập nhật những chính sách kế toán, thông tư nghị định mới ban hành đối với nhân viên kế toán các phần hành kế toán;
  • Xây dựng sơ đồ phối kết hợp giữa các bộ phận phần hành kế toán để kết hợp làm việc linh hoạt, hiệu quả;
  • Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán;
  • Hoàn thiện xây dựng báo cáo kế toán

phần mềm kế toán phù hợp với doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị

Ngoài việc xây dựng báo cáo kế toán theo yêu cầu của chế độ kế toán hiện hành, công ty nên xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chi tiết như báo cáo chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; báo cáo tồn kho, nhập hàng từng giai đoạn, báo cáo doanh thu theo đối tượng khách hàng…

Việc yêu cầu xây dựng hệ thống kế toán quản trị nói chung và kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty là vấn đề cấp thiết và quan trọng. Cần áp dụng các tiêu chí cụ thể để phân loại các chi phí thành biến phí, định phí hoặc chi phí hỗn hợp, căn cứ vào đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh. Với các khoản biến phí cần phải xây dựng định mức và kiểm soát tốt biến phí ở các mức độ hoạt động thông qua định mức.

Xem thêm>> Hệ thống kế toán quản trị trong phần mềm ERP dùng thế nào cho hiệu quả?

Ngoài ra, kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty phải tiến hành xây dựng báo cáo của từng bộ phận cụ thể để đánh giá việc hoàn thành trách nhiệm của các bộ phận. Việc xây dựng các báo cáo quản trị này phải thực hiện thường xuyên theo tháng, quý phục vụ yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Doanh nghiệp nên lập 1 số báo cáo quản trị như: báo cáo tình hình nợ theo thời hạn với khách hàng, báo cáo doanh thu bán hàng theo khách hàng, phân tích tình hình tài chính và kết quả kinh doanh.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp sử dụng hệ thống kế toán quản trị được tích hợp sẵn trong các phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP.

Kế toán bán hàng
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt như hiện nay, mọi doanh nghiệp cần không ngừng nỗ lực, đổi mới phương thức quản lý kinh doanh một cách có hiệu quả nhằm mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài; trong đó có yêu cầu hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
Chia sẻ bài viết hữu ích này