Kiến thức Tặng cẩm nang quản trị tài chính cho doanh nghiệp vừa và...

Tặng cẩm nang quản trị tài chính cho doanh nghiệp vừa và lớn

Mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp chính là làm tăng lợi nhuận, quản trị tài chính nhưng hầu hết các doanh nghiệp vừa và lớn ở Việt Nam hiện nay chỉ quan tâm tới hoạt động kế toán – thuế chứ chưa hề có sự quan tâm đúng mực tới quản trị tài chính.

Chính điều này đã khiến chủ doanh nghiệp không quản trị được dòng tiền, không nắm được bức tranh tài chính toàn cảnh của doanh nghiệp qua các số liệu phân tích để làm căn cứ đưa ra các quyết định kinh doanh, hoặc cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo tin cậy trong tương lai.

cẩm nang quản trị tài chính

Để giúp các doanh nghiệp vừa và lớn ở Việt Nam có cái nhìn đúng đắn về quản trị tài chính để từ đó lập kế hoạch phù hợp với doanh nghiệp mình, phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN gửi tặng bộ cẩm năng quản trị tài chính gồm 5 chương:

  • Chương 1: Giới thiệu tổng quan
  • Chương 2: Đánh giá tình hình tài chính và định giá doanh nghiệp
  • Chương 3: Dự báo nhu cầu vốn và huy động vốn của doanh nghiệp
  • Chương 4: Quản trị vốn, tài sản, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
  • Chương 5: Thẩm định tài chính dự án đầu tư của doanh nghiệp

Với bố cục 5 chương chặt chẽ, bộ cẩm nang này đem lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, hỗ trợ người đứng đầu doanh nghiệp xây dựng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế tại công ty:

  • Xây dựng cơ sở đánh giá chính xác tình hình tài chính doanh nghiệp dựa vào số liệu trong quá khứ
  • Xác định rõ các rủi ro tài chính và cách phối hợp các đòn bẩy trong kinh doanh
  • Quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận để đạt mục tiêu lợi nhuận tối đa và phát triển bền vững
  • Đánh giá mức độ mạo hiểm của dự án đầu tư để lựa chọn dự án phù hợp nhất cho doanh nghiệp

Ngoài ra, những người làm phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN rất vui lòng được chia sẻ các bộ tài liệu khác để giúp các bạn điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

>> Bộ tài liệu quản trị chiến lược

>> Bộ tài liệu quản trị nhân sự

Chia sẻ bài viết hữu ích này