Tài chính - kế toán Kế toán cho giám đốc 4 Nguyên tắc “LUÔN” đảm bảo tối ưu lợi nhuận ở các...

Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Tài chính có thể nằm dưới dạng tiền, vật tư, nguyên liệu, tài sản phát sinh lúc hình thành nguồn vốn hoặc trong quá trình hoạt động như các khoản phải thu, phải trả.

Quản lý hệ thống tài chính sao cho có lợi nhuận đều quy về bài toán tài chính và dưới đây là 4 nguyên tắc cơ bản kiểm soát tài chính đã được đúc kết lại tại các doanh nghiệp đa chi nhánh.

Luôn giải quyết được bài toán tài chính: Thu – Chi > 0 để kinh doanh có lãi. Tất cả bài toán tài chính đều quy về các dạng: doanh thu – chi phí, nguồn thu – vốn đầu tư, lợi nhuận = doanh thu – chi phí, thu nhập ròng = thực thu – thực chi…

Theo nghiên cứu, các doanh nghiệp đa chi nhánh tại Việt Nam thường gặp phải 4 vấn đề khi giải quyết bài toán tài chính:

 • Quản lý nguồn thu, nguồn chi căn cứ trên ước lượng, dự đoán, thiếu phân tích nên không thấy hết nguồn thu, không cắt giảm được chi phí.
 • Kiểm soát công nợ chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa có chính sách xử lý nợ ráo riết dễ dẫn đến mất khả năng thanh toán, tăng chi phí lãi vay
 • Kiểm soát không chặt chẽ vật tư hàng hóa, xuất nhập tồn kho, trên đường đi, hàng gửi làm ứ đọng vốn, không có khả năng xoay vòng vốn lưu động.
 • Không có kế hoạch tài chính, thậm chí không kiểm soát được dòng tiền, kế hoạch thu trả nợ

Trong khi các khoản chi phân bổ cho nhân lực, công nghệ, tổ chức, quy trình; và khách hàng (và đối tác), tài chính thì các khoản thu lại chỉ đến từ khách hàng và lĩnh vực tài chính mà thôi. Chính vì vậy, người đứng đầu doanh nghiệp khi lập kế hoạch tài chính tuyệt đối không nên bỏ sót khoản mục chi hoặc thu nào và mức độ ưu tiên giải quyết để tăng thu, giảm chi đến hết mức nhằm tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp.

Áp dụng 4 nguyên tắc cơ bản để doanh nghiệp phát triển

Luôn nắm rõ nguyên tắc thu chi để tối ưu hóa lợi nhuận: Trong doanh nghiệp, nguyên tắc thu chi cần phải luôn đảm bảo 3 vấn đề là: có kế hoạch (nhất là kế hoạch dòng tiền), cân đối thu chi, thu lại vốn đầu tư (chi đầu tư và ROI).

“Tăng thu, giảm chi” nghe có vẻ đơn giản nhưng không có chi (đầu tư) làm sao có nguồn thu? Chính vì vậy, người đứng đầu doanh nghiệp cần tách bạch giữa đầu tư (thu chi của dự án đầu tư) và các khoản chi cho hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên mới đánh giá được hiệu quả đầu tư cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào những hoạt động sinh lời ngay mà cắt hết các khoản đầu tư cho phát triển dài hạn với lý do giảm chi để cắt lỗ mà không đánh giá kỹ kết quả đầu tư sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không còn sản phẩm sáng tạo, hoặc không có sản phẩm mới có tính cạnh tranh.

Luôn xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo lưu thông dòng tiền: Việc lập kế hoạch tài chính rất quan trọng đối với 1 doanh nghiệp vì liên quan tới các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như cách thức sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu này. Lập kế hoạch tài chính là dùng một số giả định như dự báo doanh thu, chi phí… và các báo cáo tài chính (dòng tiền, bảng cân đối, thu nhập…) trong quá khứ để đưa ra các báo cáo tài chính trong tương lai nhằm vào các mục tiêu và ưu tiên của doanh nghiệp.

Quá trình lập kế hoạch tài chính có thể trải qua lần lược 6 bước dưới đây:

 • Bước 1: Thu thập báo cáo tài chính của công ty trong quá khứ (doanh thu tất cả các chi nhánh trong toàn công ty).
 • Bước 2: Đưa ra các giả định bao gồm ý định của nhà đầu tư, thông tin về thị trường, tình hình cạnh tranh, các báo cáo về ngành kinh doanh, lợi thế cạnh tranh, mô hình kinh doanh, từ đó đưa ra hết các giả định về thu và chi (giá thành, giá bán…).
 • Bước 3: Lập báo cáo dự đoán “kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.
 • Bước 4: Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền.
 • Bước 5: Định giá doanh nghiệp bằng phương pháp so sánh (lựa chọn các doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong cùng ngành nghề để so sánh với doanh nghiệp cần định giá, thu thập và điều chỉnh các dữ liệu và chỉ số tài chính trước khi áp dụng định giá bằng phương pháp số nhân).
 • Bước 6: Tổng hợp và liên kết hai phương pháp định giá để ra giá trị cuối cùng của doanh nghiệp, thể hiện bằng đồ thị định giá.

công cụ quản trị tài chính tối ưu lợi nhuận

Luôn nắm rõ sức mạnh của công cụ quản trị tài chính: Exel có thể đáp ứng linh hoạt các đơn giản của kế toán nhưng sẽ mất nhiều thời gian, công sức hơn là dùng một phần mềm kế toán hoặc một công cụ chuyên phân tích dữ liệu. Trên thực tế, các doanh nghiệp đa chi nhánh hoặc tập đoàn lớn luôn tìm đến sự hỗ trợ của công cụ quản trị tài chính tổng thể thay vì chỉ sử dụng một phần mềm kế toán đơn thuần, rời rạc.

Mỗi doanh nghiệp sẽ có nhu cầu tìm kiếm các phần mềm quản trị tài chính khác nhau, có thể chia làm 3 nhu cầu dưới đây:

 • Nhu cầu thô sơ: Mục đích chủ yếu lập hóa đơn tài chính hoặc báo cáo thuế.
 • Nhu cầu căn bản: Đưa ra tất cả các báo cáo tài chính và quản trị theo yêu cầu kiểm toán đòi hỏi hoặc nhu cầu quản lý căn bản của doanh nghiệp liên quan đến tiền hàng.
 • Nhu cầu nâng cao: Ra được các báo cáo phân tích tài chính và mô hình tài chính trên quy mô tổng hợp nhiều chi nhánh và truy cập mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động (điện toán đám mây/ di động). Có khả năng xử lý nhanh chóng khối lượng dữ liệu lớn và bảo vệ an toàn dữ liệu gần như tuyệt đối.

Hiện nay có rất nhiều phần mềm kế toán hiện đại, mạnh mẽ, linh hoạt, có thể tích hợp trong hệ thống ERP và có thể hoạt động trơn tru trên internet. Theo đánh giá của chuyên gia, các doanh nghiệp nên chọn một hệ thống mà mỗi vai trò liên quan có thể xử lý dữ liệu tài chính theo thời gian thực trên thiết bị di động tại bất cứ nơi nào có internet, như phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN, một sản phẩm của công ty cổ phần MISA, là một hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất, gồm đầy đủ các giải pháp như Kế toán, Bán hàng, Nhân sự,…Trong đó, giải pháp quản trị tài chính kế toán đáp ứng tất cả các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, thuế…thuộc mọi lĩnh vực (thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây lắp) và sẵn sàng liên kết các bộ phận khác trong công ty (Nhân sự – Bán hàng) và giữa các chi nhánh với nhau giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt được thông tin tức thời để ra quyết định điều hành hợp lý.

 

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]