Kiến thức Làm thế nào để sử dụng voucher khi mua AMIS.VN?

Làm thế nào để sử dụng voucher khi mua AMIS.VN?

Để sử dụng voucher Quý khách phải mua hàng trực tuyến trên website amis.vn, hay trực tiếp trên sản phẩm AMIS.VN.

Khách hàng cần thực hiện 4 bước sau:

Bước 01: Vào website: AMIS.VN trên trang chủ nhấn “Mua ngay” hoặc click vào ảnh bên dưới

Hay vào thuê bao AMIS.VN của Quý khách, chọn Thiết lập/Quản lý tài nguyên, nhấn “Mua ngay”

phan-mem-quan-tri-doanh-nghiep-hop-nhat

Mua mới trên website amis.vnphan-mem-quan-tri-doanh-nghiep-1

Mua mới trên AMIS.VN

phan-mem-quan-tri-doanh-nghiep-2

Gia hạn cập nhật

Bước 02: Chọn gói sản phẩm

chonj gói sản phẩm để sử dụng voucher

Bước 03: Điền thông tin cấp Giấy phép sử dụng và hóa đơn

thông tin sử dụng voucher

Nhập mã voucher mà MISA gửi cho khách hàng để sử dụng.

sử dụng voucher

Bước 04: Thanh toán

thanh toán để sử dụng voucher

Quý khách vui lòng xem phim hướng dẫn mua hàng và phim hướng dẫn gia hạn bên dưới.

Phim hướng dẫn mua mới Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN

Phim hướng dẫn gia hạn Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN

Phim hướng dẫn mua thêm dung lượng, chi nhánh hoặc nghiệp vụ cho Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN

Chia sẻ bài viết hữu ích này