Kiến thức Xây dựng chiến lược nhân sự từ chiến lược phát triển doanh...

Xây dựng chiến lược nhân sự từ chiến lược phát triển doanh nghiệp (kỳ II)

BƯỚC 3: PHÂN LOẠI VÀ XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM NHÂN LỰC QUAN TRỌNG

Mỗi chiến lược kinh doanh có các yêu cầu năng lực và quy trình khác nhau và do đó có các yêu cầu khác nhau đối với từng nhóm nhân lực trong doanh nghiệp. Do đó, khi xây dựng chiến lược nhân sự, doanh nghiệp sẽ phải thiết kế các chính sách nguồn nhân lực khác nhau cho mỗi nhóm nhân lực và đảm bảo sự phù hợp với yêu cầu từ phía chiến lược kinh doanh.

>> Xây dựng chiến lược nhân sự từ chiến lược phát triển doanh nghiệp (kỳ I)

>> Quản trị nguồn nhân lực trên mobile đầu tiên tại Việt Nam

Một trong những công cụ tốt nhất để phân nhóm nguồn nhân lực của doanh nghiệp là Ma trận Giá trị (Value Matrix Approach) của Lepak và Snell (1999). Theo mô hình này, nguồn nhân lực của doanh nghiệp được phân nhóm dựa trên thuộc tính giá trị đóng góp vào chiến lược của doanh nghiệp và tính duy nhất của nguồn nhân lực – mức độ các kiến thức và kỹ năng của nguồn nhân lực được chuyên môn hoá hoặc gắn với đặc thù của doanh nghiệp.

Nhóm nguồn nhân lực đóng góp nhiều vào chiến lược doanh nghiệp chủ yếu nằm trong các hoạt động chính và trực tiếp đóng góp vào lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Bảng 1 minh hoạ các câu hỏi mà doanh nghiệp cần trả lời để phân nhóm nguồn nhân lực.

PHÂN LOẠI VÀ XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM NHÂN LỰC QUAN TRỌNG-xây dựng chiến lược nhân sự

Nguồn:Wright (2008) Human Resource Strategy

Bằng cách kết hợp hai thuộc tính giá trị và tính duy nhất, bốn nhóm nhân lực hay năng lực khác nhau: nhóm nhân lực cốt lõi, nhóm nhân lực thiết yếu, nhóm nhân lực liên kết, nhóm nhân lực hỗ trợ.

PHÂN LOẠI VÀ XÁC ĐỊNH CÁC NHÓM NHÂN LỰC QUAN TRỌNG- xây dựng chiến lược nhân sự

Sử dụng phần mềm quản trị nhân sự để theo dõi, tổng hợp và lập báo cáo nhanh chóng để làm cơ sở cho việc xây dựng chiến lược nhân sự trong năm tới. Hơn 6000 doanh nghiệp đã sử dụng và hài lòng với phần mềm quản trị nhân sự của MISA.

phần mềm quản lý nhân sự

4.7/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này