Kiến thức Quản trị nhân sự đóng vai trò quan trọng trong tái cấu...

Quản trị nhân sự đóng vai trò quan trọng trong tái cấu trúc doanh nghiệp

Giữa thực tế khó khăn, thách thức bủa vây cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam như hiện nay thì việc củng cố và nâng cao năng lực quản trị nhân lực vừa không những là một yêu cầu, mà còn là thách thức lớn để các DN có thể thực hiện tái cấu trúc thành công và vượt qua khủng hoảng hay không.

>> Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ biến động nhân sự

>> Biến động nhân sự sẽ “hủy diệt” doanh nghiệp bạn như thế nào?

>> Biến động nhân sự: doanh nghiệp chọn đương đầu hay trốn tránh?

Có rất nhiều kinh nghiệm từ các chuyên gia và DN trong lĩnh vực quản trị nhân sự, phát huy sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, tạo sức mạnh tổng hợp cho DN, sáng tạo cùng DN những giải pháp trong quá trình tái cấu trúc để thích nghi và phát triển trong điều kiện hiện nay.

1. Cần tập trung tái cấu trúc phòng quản trị nhân sự

Điểm mạnh về nguồn nhân lực Việt Nam gồm: Dân số trẻ, đa số ở độ tuổi lao động; ham học hỏi; khả năng tiếp thu nhanh và có chí tiến thủ. Đây là những điểm mạnh nổi trội theo đánh giá của các DN. Tuy nhiên, nguồn lao động Việt Nam lại có những điểm yếu là thiếu kinh nghiệm, kỹ năng làm việc; thiếu nguồn lao động chất lượng cao, ngoại ngữ yếu, thiếu thợ lành nghề và độ chuyên nghiệp chưa cao.

Vậy, vai trò trong tái cấu trúc DN thì vai trò của Phòng quản trị nhân sự thể hiện như thế nào? Việc đầu tiên là tái cấu trúc phòng quản trị nhân sự. Phòng Quản trị Nhân sự phải là đối tác chiến lược của các phòng ban khác trong DN. Theo đó, quy trình quản trị nhân sự gồm: Lâp kế hoạch, xây dựng Thương hiệu tuyển dụng, tuyển dụng, Đào tạo và Phát triển Quản lí, phát triển hiệu quả lao động, đội ngũ kế cận, hệ thống lương thưởng và chế độ đào thải.

Sử dụng một phần mềm quản trị nhân sự sẽ giúp người quản lý nắm được các thông tin về biến động nhân sự tức thời để từ đó ra quyết định điều hành cho phù hợp.

phần mềm quản lý nhân sự

Bên cạnh đó, tuyển dụng phải được coi là một khâu “chiến lược” trong quy trình quản trị nhân sự, giống đầu vào trong quy trình sản xuất, phải có quy trình tuyển dụng chặt chẽ và những ai tham gia vào quy trình tuyển dụng phải được đào tạo.

Chủ doanh nghiệp nên nhớ rằng đào tạo và phát triển phải được coi là một khâu “chiến lược” trong quy trình quản trị nhân sự; phải có quy trình chặt chẽ; phải đo lường được hiệu quả; phải rất sáng tạo, không chỉ đào tạo trên lớp mà còn nhiều hình thức khác như đào tạo tại chỗ, trực tuyến. Chính công tác đào tạo này là nguồn chính để xây dựng đội ngũ kế cận.

Về hệ thống lương thưởng, với xu hướng hiện nay, các DN hoàn toàn có thể xem xét lại cách trả lương, thưởng của các lao động trong công ty. Họ có thể trả từ lương cố định sang hiệu quả công việc.

2. Tái cấu trúc lao động phải gắn liền với tổ chức lại sản xuất

Chia sẻ về chính sách lao động trong tái cấu trúc DN, ông Lê Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Lao động Tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho rằng, trong tái cấu trúc nền kinh tế hiện nay phải chú trọng tái cấu trúc nguồn nhân lực. Theo đó, tái cấu trúc lao động phải gắn liền với tổ chức lại sản xuất, cải tiến và đổi mới công nghệ; phải đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động.

tái cấu trúc lao động

Nội dung của phương án tái cấu trúc lại lao động: Cần xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tay nghề đối với từng vị trí, chức danh công việc; xác định số lượng, chất lượng lao động cần sử dụng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; và số lao động không có nhu cầu sử dụng, chia ra: Lao động nghỉ hưởng lương hưu theo chế độ; lao động thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

Một số chính sách hỗ trợ người lao động trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp như: Hỗ trợ học nghề; hỗ trợ về nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi; hỗ trợ cho thôi việc để tìm việc làm mới.

Chia sẻ bài viết hữu ích này