Kiến thức Công văn 2087/TCT-KK quy định kê khai thuế GTGT với chi nhánh...

Công văn 2087/TCT-KK quy định kê khai thuế GTGT với chi nhánh khác tỉnh, TP với trụ sở chính

Công văn số 2087/TCT-KK ngày 29/05/2018 khai thuế GTGT đối với Chi nhánh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính.

– Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi Công ty có trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh. Chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty.

– Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc thì Công ty thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1 , Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN, một sản phẩm của Công ty Cổ phần MISA luôn cập nhật các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến các nghiệp vụ kế toán và thuế mới nhất.

công văn 2087

 72 

Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính& kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.
Về tác giả | Bài đã đăng

Chia sẻ bài viết hữu ích này