Kiến thức Marketing – bán hàng Dự báo bán hàng tốt làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp...

Dự báo bán hàng tốt làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai

Dự báo bán hàng là một công cụ quan trọng cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Dự báo giống như vẽ tấm bản đồ cho tương lai giúp doanh nghiệp đi đúng đường, thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

Một CCO có hiểu biết tốt về chu kỳ bán hàng thì có thể điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với thị trường. Dự báo tốt hơn không chỉ là một cách tuyệt vời để chứng minh cho các đối tác tiếp tục có niềm tin vào doanh nghiệp của mình, mà còn là một cách để điều hành một tổ chức nhanh nhạy hơn trong nền kinh tế thị trường.

Dự báo bán hàng tốt làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp trong tương lai

Dự báo bán hàng tốt làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp trong tương lai

Việc dự báo chính xác về doanh số bán hàng sẽ làm tăng lợi nhuận bằng cách giảm chi phí và tăng mức hiệu suất dịch vụ tổng thể của doanh nghiệp.

Dự báo bán hàng tốt nghĩa là khi đó lượng hàng tồn kho ít bị lãng phí thông qua hệ thống kiểm soát hàng tồn kho chặt chẽ hơn, khách hàng hài lòng hơn với tỷ lệ phân phối OTIF cao (On-Time, In-Full) và không bị ép buộc phải bán hàng tồn kho quá mức mà cuối cùng làm giảm giá trị sản phẩm.

Để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không có bất kỳ trở ngại nào cho sự tăng tưởng, Giám đốc Kinh doanh/ Giám đốc Điều hành phải nắm rõ 2 vấn đề sau:

1. Mức doanh thu đã đạt được trong quá khứ?

Nên sử dụng các kết quả, tư liệu trong thời gian gần đây, nếu công ty có sẵn. Doanh nghiệp có thể bắt đầu một dự báo kinh doanh mới bằng cách sử dụng những dữ liệu của năm ngoái để dự đoán năm tiếp theo. Một công ty không thể xem xét kết quả thực tế mà không cần dựa vào những gì đã xảy ra, nguyên do và kế hoạch kinh doanh cho những gì sắp đến. Đó là lý do tại sao doanh nghiệp cần phải có dự báo bán hàng.

Để xem xét kết quả kinh doanh trong quá khứ từ chi tiết đến tổng thể theo nhiều trường thông tin, doanh nghiệp cần hệ thống báo cáo, bảng biểu, thống kê, doanh nghiệp cần sử dụng một phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất liên kết được giữa kế toán và bán hàng.

phần mềm quản lý bán hàng

Nếu có cơ hội mới hoặc chiến lược marketing mới, dự báo doanh thu sẽ tăng. Và nếu có các vấn đề phát sinh hoặc đối thủ cạnh tranh mới, có thể dự báo doanh thu sẽ giảm. Từ dự báo bán hàng, CCO phải đưa ra các giải pháp tìm cách đối phó với những nguy cơ trong tương lai bằng cách cắt giảm chi phí hoặc thay đổi chiến lược phù hợp.

2. Nguồn kinh doanh mới sẽ bắt đầu từ đâu

Khi có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà mình kinh doanh, các doanh nhân sẽ có lợi thế trong việc tìm hiểu những thay đổi trên thị trường, các yếu tố tác động cũng như những rủi ro có thể xảy ra. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân trong việc lập kế hoạch kinh doanh và dự báo bán hàng.

Nếu bản thân không có kinh nghiệm, thì Giám đốc Kinh doanh lúc này đóng vai trò cố vấn cao cấp cho Giám đốc Điều hành.

Chia sẻ bài viết hữu ích này