Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm quản trị...

Kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

Ngày 23/01/2013, MISA chính thức được Tổng Cục Thuế cấp giấy phép chứng nhận MISA đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kê khai thuế qua mạng (TVAN) theo Quyết định số 01/GCN – TCT. Vì vậy, AMIS.VN được kết nối trực tiếp với cơ quan thuế để doanh nghiệp nộp các tờ khai thuế hàng tháng rất tiện lợi và nhanh chóng.

Doanh nghiệp không cần phải đến cơ quan thuế, có thể nộp tờ khai thuế bất cứ lúc nào, nhận ngay kết quả sau khi nộp, tra cứu lại các tờ khai đã nộp dễ dàng.

mtax

MTAX.VN là DV kê khai thuế qua mạng đã được Tổng cục Thuế cấp giấy phép chứng nhận

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS là một sản phẩm của Công ty Cổ phần MISA có tính năng của một phần mềm kế toán online duy nhất tại Việt Nam cho phép nộp thẳng báo cáo thuế đến cơ quan thuế.

Tiện ích đối với các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng MTAX.VN ​

1. Tự động quyết toán thuế TNDN hàng năm

Cuối mỗi quý, sau khi xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phần mềm sẽ tự động lập Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo mẫu số 01A/TNDN, 01B/TNDN để doanh nghiệp kê khai với cơ quan thuế.

Kết thúc năm tài chính, dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm, phần mềm tự động lập sẵn tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN) kèm theo các phụ lục(03-1A/TNDN: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh). Kế toán nhanh chóng in được bộ báo cáo quyết toán thuế để nộp cho cơ quan thuế.

>> Hạch toán và quyết toán bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

quyết toán thuế

Tờ khai quyết toán Thuế TNDN năm 03/TNDNquyết toán thuế

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh​

Ngoài ra, phần mềm còn cho phép lập các tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên, Thuế TNCN,…

phần mềm quản trị doanh nghiệp