Kế toán cho giám đốc Kế toán quản trị Hạch toán và quyết toán bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp...

Hạch toán và quyết toán bằng phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

Theo quy định của Tổng Cục Thuế, hàng tháng các doanh nghiệp phải thực hiện việc lập báo cáo và kê khai thuế. Kết thúc năm tài chính, các doanh nghiệp sẽ phải thực hiện việc quyết toán thuế.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn đang mất khá nhiều thời gian và công sức để lập báo cáo và kê khai thuế, thậm chí có nhiều doanh nghiệp phải sửa đi sửa lại nhiều lần hoặc bị trễ hạn kê khai thuế. AMIS.VN giúp kế toán dễ dàng hạch toán các nghiệp vụ thuế, tự động lập tờ khai, báo cáo thuế một cách nhanh chóng và chính xác và đặc biệt cho phép doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm.

1. Hạch toán các nghiệp vụ thuế

Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ: Thuế GTGT, Thuế TTĐB, Thuế TNDN, Thuế Nhập khẩu, Thuế Xuất khẩu,Thuế Tài nguyên, Thuế môn bài,…

Hạch toán các nghiệp vụ thuế

Hạch toán đầy đủ thuế Nhập khẩu, TTĐB, thuế GTGT trên hoá đơn nhập khẩu

2. Tự động lập tờ khai và các báo cáo thuế có mã vạch

Tự động lập Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra chịu thuế GTGT, TTĐB hàng tháng.

báo cáo thuế có mã vạch

Tự động lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra PL 01-1/GTGT​

báo cáo thuế có mã vạch

Tự động lập Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào PL 01-2/GTGT

Tự động lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ tháng, Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư, Tờ khai thuế TTĐB, Tờ khai thuế TNDN tạm tính, Tờ khai quyết toán thuế TNDN,… và các phụ lục kèm theo tờ khai.

>> Kê khai thuế qua mạng trực tiếp từ phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

>> Hóa đơn điện tử đã sẵn sàng trên Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS

báo cáo thuế có mã vạch

Lập tờ khai thuế kèm theo các phụ lục hàng tháng nhanh chóng​

báo cáo thuế có mã vạch

Tự động lập Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT)​

báo cáo thuế có mã vạch

Tự động lập Bảng phân bổ GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ theo tháng PL 01-4A/GTGT​báo cáo thuế có mã vạchTự động lập tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)​

Tích hợp mã vạch theo đúng quy định của Tổng Cục Thuế trên tất cả các báo cáo, tờ khai thuế.

báo cáo thuế có mã vạch

Tờ khai thuế GTGT có mã vạch​

báo cáo thuế có mã vạchBảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra

báo cáo thuế có mã vạchBảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào​

Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra để xác định số thuế phải nộp hay được hoàn lại.

báo cáo thuế có mã vạch

Tự động khấu trừ thuế GTGT đầu vào, đầu ra​báo cáo thuế có mã vạchTự động xác định số thuế phải nộp nhanh chóng​

Phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN hỗ trợ kế toán làm việc hiệu quả hơn.

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp
Chia sẻ bài viết hữu ích này