Tài chính - kế toán Kế toán cho giám đốc 6 bộ chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Mỗi phép đo lường tài chính cung cấp những đặc điểm riêng biệt về tình hình tài chính của doanh nghiệp như về dòng tiền doanh nghiệp hoặc về báo cáo tài chính. Kết hợp nhiều phương pháp đo lường tài chính khác nhau sẽ tiết lộ nhiều đặc điểm khác nhau về tình hình tài chính doanh nghiệp hơn là việc chỉ xem riêng lẻ từng phép đo.

MISA AMIS
Kiều Phương Thanh là một chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính kế toán, tác giả của rất nhiều bài viết được đón nhận và chia sẻ trên các diễn đàn kế toán và tài chính Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm:
>> Chủ doanh nghiệp bị “bịt mắt – bịt tai” khi xem báo cáo tài chính
>> Doanh nghiệp có thể chết ngay cả khi kinh doanh có lãi
>> 5 sai lầm quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
>> 6 cách cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp
>> Nên sử dụng phần mềm kế toán online hay offline?

Các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cần định kỳ xác định và so sánh các chỉ tiêu tài chính căn bản theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được để đánh giá thực trạng và diễn biến tình hình tài chính của doanh nghiệp hàng năm theo 6 nội dung căn bản sau:

1. Thứ nhất: Tình hình nguồn vốn

6 bộ chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Về cơ bản khi các hệ số nợ trên tài sản, nợ trên vốn chủ sở hữu, nợ trên vốn điều lệ, nợ ngắn hạn trên tổng nợ và nợ tới hạn trên nợ ngắn hạn cao và có xu hướng ngày càng tăng thì sự phụ thuộc về tài chính của doanh nghiệp trong chính sách huy động vốn càng cao…

2. Thứ hai: Tình hình tài sản

6 bộ chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Chỉ tiêu tổng tài sản phản ánh quy mô tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Chỉ số này sẽ chỉ ra quy mô vốn của doanh nghiệp đang trong tình hình tăng trưởng hay suy thoái.

Các hệ số còn lại trong bảng trên cho biết thực trạng và diễn biến cơ cấu đầu tư tài sản của doanh nghiệp mỗi năm

3. Thứ ba: Tình hình tài trợ

6 bộ chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Chỉ tiêu 1 và 2 trong bảng trên sẽ cho chủ doanh nghiệp biết thực trạng và diễn biến tình hình huy động vốn để phục vụ nhu cầu tài trợ cho đầu tư tài sản của doanh nghiệp ổn định, an toàn hay mạo hiểm.

Hai chỉ tiêu còn lại sẽ chỉ ra thực trạng và biến động trong họat động tự tài trợ của doanh nghiệp cho nhu cầu đầu tư tài sản bằng nguồn vốn tự có.

4. Thứ tư: Tình hình thanh toán

6 bộ chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ đương đầu với nguy cơ nếu các 4 hệ số trên càng thấp và biến động giảm vì điều này chứng tỏ khả năng ứng phó của doanh nghiệp với các nghĩa vụ thanh toán thấp và giảm.

Nhưng ngược lại thì đó là dấu hiệu cải thiện tình hình thanh toán của doanh nghiệp.

5. Thứ năm: Tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp

6 bộ chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Các chỉ tiêu số vòng luân chuyển vốn càng lớn, kỳ luân chuyển vốn càng nhỏ và biến động ngày càng tăng chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn cao, hứa hẹn tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt.

Ngược lại hiệu suất sử dụng vốn thấp và xu hướng giảm cho thấy năng lực hoạt động và hiệu quả quản trị vốn bị suy giảm.

6. Thứ sáu: Tình hình sinh lời của doanh nghiệp

6 bộ chỉ số đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp

Các hệ số sinh lời càng cao và biến động tăng cho biết các chính sách tài chính của doanh nghiệp đang phát huy tác dụng và đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao.

Ngược lại, các hệ số sinh lời thấp hoặc âm và biến động ngày càng thấp chứng tỏ hiệu quả hoạt động và tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang xấu đi…

Các ký hiệu viết tắt trong bài

1. TS: Tổng tài sản

2. NPT: tổng nợ phải trả NNH: Nợ ngắn hạn NTH: Nợ tới hạn NDH: Nợ dài hạn VĐL: Vốn điều lệ

3. VCSH: Vốn chủ sở hữu TSCĐ: Tài sản cố định BĐSĐT: bất động sản đầu tư

4. TSNH: tài sản ngắn hạn

5. TSDH: tài sản dài hạn

6. ĐTTCNH: đầu tư tài chính ngắn hạn

7. ĐTTCDH: đầu tư tài chính dài hạn

8. TVTĐT: tiến và các khoản tương đương tiền

9. TLCT: tổng luân chuyển thuần = doanh thu thuần+ doanh thu tài chính+ thu nhập khác

10. EBIT: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay

11. SN: Tổng số ngày trong kỳ

12. NI: Lợi nhuận sau thuế (ròng)

13. DTT: doanh thu thuần

14. TSbq: tổng tài sản bình quân

15. TSNHbq: tài sản ngắn hạn bình quân

16. HTKbq: Hàng tồn kho bình quân

17. VCSHbq: Vốn chủ sở hữu bình quân

18. PTbq: các khoản phải thu bình quân

Có thể bạn quan tâm:
>> Chủ doanh nghiệp bị “bịt mắt – bịt tai” khi xem báo cáo tài chính
>> Doanh nghiệp có thể chết ngay cả khi kinh doanh có lãi
>> 5 sai lầm quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp
>> 6 cách cải thiện dòng tiền cho doanh nghiệp

Phần mềm kế toán AMIS Kế toán giúp giám đốc luôn nắm được tình hình sức khỏe tài chính của doanh: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi thông qua mobile để kịp thời ra quyết định điều hành.

Để tìm hiểu, trải nghiệm miễn phí phần mềm, anh chị vui lòng đăng ký tại link dưới đây:

Anh/ Chị có thể để lại email để nhận thêm các thông tin, kinh nghiệm hữu ích khác về quản trị tài chính, quản lý dòng tiền của doanh nghiệp!

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]