Nghiệp vụ Công nợ Bí quyết quản lý công nợ hiệu quả hơn

Bí quyết quản lý công nợ hiệu quả hơn

Công nợ phải thu phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều doanh nghiệp phải gánh chịu bất lợi do khách hàng chậm hoặc không chịu thanh toán nợ, trong nghề gọi là tuổi nợ và hạn nợ.

>>Giảm thiểu rủi ro nợ khó đòi bằng phương pháp trích lập khoản dự phòng

>>3 phương pháp quản lý chi tiết công nợ phải trả

>>Quản lý công nợ phải thu khách hàng trên phần mềm AMIS.VN

Vấn đề này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, trực tiếp tác động tới công ăn việc làm của người lao động cũng như sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì các khoản nợ đến hạn và các khoản doanh nghiệp cho khách hàng vay chính là một loại tài sản của công ty.

quản lý công nợ

Để có thể tránh được tình trạng này, chủ doanh nghiệp cần phải có các phương pháp quản lý công nợ phải thu một cách hiệu quả:“Thu hồi nhanh nhất các khoản nợ của khách hàng: Giảm thời gian và lượng tiền bị chiếm dụng”.

Sau đây là các phương pháp quản lý tốt công nợ phải thu

1. Xây dựng sớm một chính sách bán hàng rõ ràng

Hiệu quả của hoạt động về các khoản phải thu trong công ty là sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác như: bộ phận Bán hàng, phòng Kinh doanh, bộ phận Dịch vụ khách hàng, và thậm chí cả Ban Giám đốc.

Yêu cầu khách hàng ký thoả thuận, quy định việc thanh toán bắt buộc phải thực hiện đúng hạn, đồng thời quy định rõ mức phạt phải chịu nếu thanh toán chậm. Lưu trữ dưới dạng tài liệu mọi giao dịch, liên hệ với khách hàng như: email, thư, cuộc gọi,… đòi nợ, đề phòng nếu cần sử dụng cho việc tranh tụng sau này.

2. Đánh giá và tìm cách cải thiện các quy trình liên quan đến hiệu quả khoản phải thu

– Chuyển tiền: Thay vì các phương thức thủ công truyền thống, nên sử dụng công nghệ hiện đại nhằm tự động hóa quy trình chuyển tiền. Điều này giúp công ty có thể giảm bớt thời gian “chờ” dành cho việc “xác nhận” hóa đơn từ Ban Giám đốc và việc “xác nhận” thanh toán của khách hàng.

– Quản trị tín dụng của khách hàng: Xây dựng chính sách tín dụng rõ ràng cho từng nhóm khách hàng; cập nhật và theo dõi lịch sử tín dụng của khách hàng sẽ giúp giảm việc trì hoãn thanh toán.

– Thu hồi nợ: Doanh nghiệp xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán hợp lý, linh động

3. Thiết lập các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động các khoản phải thu

Các chỉ số này sẽ giúp các nhà quản lý nhìn thấy được và đo được hiệu quả hoạt động các khoản phải thu. Hiện các công ty thường sử dụng ba chỉ tiêu cơ bản để đo lường hiệu quả hoạt động của công nợ phải thu như vòng quay các khoản phải thu, tỷ lệ các khoản phải thu trên doanh thu, sắp xếp tuổi nợ các khoản phải thu. Các chỉ tiêu này cần phải đáp ứng được 03 tiêu chuẩn: nhất quán, chuẩn hóa, phải được thông báo và hiểu bởi các bộ phận liên quan trong công ty.

Các khoản phải thu sẽ xác định quyền lợi của doanh nghiệp về một khoản tiền, hàng hóa, dịch vụ… mà doanh nghiệp thu về trong tương lai. Đây cũng là loại tài sản của doanh nghiệp đang bị các đơn vị, tổ chức kinh tế, cá nhân khác chiếm dụng, đòi hỏi doanh nghiệp cần có trách nhiệm thu hồi.

Cân đối được tỷ lệ hàng tồn kho hợp lý cộng với quản lý công nợ phải thu với mộtphần mềm kế toán quản trị công nợ tốt… sẽ giúp cho doanh nghiệp theo dõi công nợ chặt chẽ, thu nợ kịp thời, tránh bỏ sót; giúp cho doanh nghiệp có dòng tiền vào ổn định.

Theo dõi công nợ khách hàng phải thu sẽ hiệu quả hơn với 21 báo cáo phân tích, thống kê, tổng hợp như dưới đây:

Bí quyết quản lý công nợ hiệu quả hơn

Bí quyết quản lý công nợ hiệu quả hơn

>>Phần mềm kế toán online– 1 sản phẩm của MISA JSC

 661 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]